Конференції, семінари

 Участь у міжнародних, українських конференціях 2019/2020 н.р.

Мохунько, О. Д. Вдосконалення програми підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д. // ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 3. – С. 20–22.

Д'якова О. В. Визначення впливу зовнішніх факторів на розвиток «таргет-паніки» у спортсменів-лучників / Галазюк В. О., Коваль В. О., Кононенко Г. В., Петросян В. В., Д'якова О. В. // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей ХVI наукової конференції, 12 лютого 2020 р. – Харків : ХДАФК, 2020. – Т. 1. – С. 106–110

Наталія Лозенко Музика як одна зі складових ефективності занять фітнес-аеробікою / Тетяна Шепеленко, Наталія Лозенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : збірник наукових праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 53. ‒ С. 126–128

Скибицький, І. Г. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів з перешкодою (стипль-чез) / Скибицький І. Г., Руденко Г. А. // ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 3. – С. 23–25.

Скибицький, І. Г. Спеціальна силова підготовка спринтера / Скибицький І. Г. // ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 2. – С. 63–66.

Мохунько, О. Д. Вдосконалення програми підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д. // ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 3. – С. 20–22.

Прус, Н. М. Ускова С. М.  Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування // ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 2. – С. 59–62.

Мохунько, О. Д. Муравський Л. В.  Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу // ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень» : тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Дніпро : ГО «НОК», 2019. – Ч. 2. – С. 55–59.

Сабіров, О. Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри / Олександр Сабіров // Фізична активність і якість життя людини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 червня 2019 р.). – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2019. 

Всі роботи дивитися в єлектроній бібліотеці КПІ.

22 травня 2020 року

===============================================================================================================================================

 

 Участь у міжнародних, українських конференціях 2018/2019 н.р.

XLVІІІ Міжнароднанаукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Вплив занять бойовим мистецтвом джиу-джитсу на фізичний та психологічний розвиток молоді.; Автори - Агеєв П.М.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.04.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

ХLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання; Автори - Білоконь В.П.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ;

ХLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання; Автори - Білоконь В.П.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019

XLVІІ Міжнародна 50 [100%] 75 наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Применение метода пилатеса в работе со студентами; Автори - Градусова Н.В.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019

XХХІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні виклики сучасної науки"; Назва доповіді - Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому.; Автори - Гринь А.Р.; Місце проведення - м.Переяслав Хмельницький; Дата проведення: 27.11.2018 ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів; Автори - Гринь А.Р.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513

Всекураїнський тренінг-програми для лікарів; Назва доповіді – Проблеми проведення практичних занять у спеціальних медичних групах; Автори - Демиденко М.О.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 05.03.2019

Міжнародна конференція; Назва доповіді -Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи; Автори - Демиденко М.О.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 22.11.2018 Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690

XLVІ Міжнароднанаукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета; Автори - Д якова О.В.; Місце проведення - м.Переяслав Хмельницький; Дата проведення: 26.02.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312

XLV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Гендерные особенности выносливости студентов в психофизиологических проявлениях.; Автори - Д якова О.В.; Місце проведення - м.Перяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.01.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2678

XLVI Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Фізична підготовка студентів -спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі; Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення - м.Переяслав -Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

XLVI Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Фізична підготовка студентів -спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі; Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення - м.Переяслав -Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

XLVІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Вплив занять бойовим мистецтвом джиу-джитсу на фізичний та психологічний розвиток молоді; Автори - Запольський Д.П.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.04.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

XLIX Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді – Особенности психологической подготоки юных вотерполистов. ; Автори - Качалов О.Ю.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.05.2019

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді – Використання інформаційних технологій в спорті. Качалов О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.80-84; Автори - Качалов О.Ю.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019

XLVІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15-16 лет. ; Автори - Качалов О.Ю.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019

XLVI Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Фізична підготовка студентів -спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі; Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url- http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

XLVI Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі ; Автори - Кривенда В.С.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780

XLVI Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах ; Автори - Кривенда В.С.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Тенденції розвитку сучасного баскетболу. ; Автори - Кузенков О.В.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах.; Автори - Кузенков О.В.; Місце проведення - м.Переяслав Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url- http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556

XLVІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів. ; Автори - Крилов А.Г.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.04.2019 ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Особенности саморегуляции организма студентов на занятиях по физическому воспитанию; Автори - Крилов А.Г.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019

XLІV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів.; Автори - Крилов А.Г.; Місце проведення -м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.12.2018 ; Url http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349

XLVІІІ Міжнароднанаукова конференція "Актуальні наукові дослідження всучасному світі"; Назва доповіді - Фізіологічні особливості організму жінки в процесі занять пауерліфтингом. ; Автори -Крилов А.Г.; URL-http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588 Дата проведення:27.04.2019

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Тенденції розвитку сучасного баскетболу. ; Автори - Кузенков О.В.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах.; Автори - Кузенков О.В.; Місце проведення -м.Переяслав Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url- http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556

Всеукраїнський тренінг-програма для лікарів; Назва доповіді – Фізична активність при ВСД; Автори - Кураченко. О.С.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 05.03.2019 ; Інтерактивний форумУКРМЕДІНФО 2018; Назва доповіді - Вплив рухової активності на імунітет при сезонних інфекційних захворюваннях; Автори - Кураченко О.С.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 15.12.2018

VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі анохінських читань); Назва доповіді - Харчування при диабеті ІІ-го типу.; Автори - Кураченко О.С.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 27.11.2018

Міжнародна науково-практична конференція "Здоров я, фізичне виховання и спорт: перспективи та кращі практики"; Назва доповіді - Роль самостійної роботи студентів в спеціальних медичних групах; Автори - Кураченко О.С.; Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 16.05.2019

Всеукраїнський тренерський семінар зі спортивної аеробіки, м. Київ, 4-6 листопада 2018р.; Назва доповіді - Особливості тренувань студентів у спортивній аеробіці.; Автори - Лозенко Наталія Миколаївна; Місце проведення - Київ, вул. Верхньоключова 1/26 СЦ ФВіС КПІ імені Ігоря Сікорського; Дата проведення: 04.11.2018

Всеукраїнський суддівський семінар зі спортивної аеробіки, 18-22.04.2019р; Назва доповіді - Адаптація та мотивація студентів до спортивної аеробіки. Степ аеробіка, Латина.; Автори - Лозенко Наталія Миколаївна; Місце проведення - м. Київ, вуд. Верхньоключова, 1/26, СЦФВіС КПІ імені Ігоря Сікорського; Дата проведення: 18.04.2019

Всеукраїнський суддівський семінар зі спортивної аеробіки, м. Одеса, 5-9.05.2019р.; Назва доповіді - Якість суддівства оцінки складності в аеробній гімнастиці та командній аеробіці.; Автори - Лозенко Наталія Миколаївна; Місце проведення - м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4 каб 302 ННІФКСР; Дата проведення: 05.05.2019

XLIX Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Особливості змагальної організації студентської ігрової команди.; Автори – Лускань О.Ю.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.05.2019

XLV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Фізичне виховання студентів ВНЗ в сучасних умовах. ; Автори - Лускань О.Ю.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.01.2019

XLVІІІ Міжнароднанаукова конференція "Актуальні наукові дослідження всучасному світі"; Назва доповіді - Розвиток уваги у студентів на тренуваннях з міні-футболу. ; Автори - Лускань О.Ю.;Місце проведення - м.Переяслав Хмельницький; Дата проведення: 27.04.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27598

XLVІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Застосування засобів і методів фізичної культури для підвищення ефективності навчальної праці студентів.; Автори - Лускань О.Ю.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.04.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27593

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Основні аспекти вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ ; Автори - Мохунько О.Д.; Місце проведення - м.Переяслав -Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27865

ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Зимові наукові підсумки 2018 року; Назва доповіді - Методи наукової психології в спорті; Автори - Мохунько О.Д.; Місце проведення - м.Дніпро; Дата проведення: 25.12.2018

XLV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ. ; Автори - Мохунько О.Д.; Місце проведення - м.Переяслав -Хмельницький; Дата проведення: 27.12.2018 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082

Всеукраїнська тренінг-програма "Мистецтво лікування"; Назва доповіді – Збереження репродуктивного здоров'я засобами фізичної культури; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, Космополіт; Дата проведення: 05.03.2019

 ХIV Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти";; Назва доповіді – Соціалізація студентської молоді засобами фізичної культури; Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 14.06.20

VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань); Назва доповіді - Значення фізичної культури в організації здорового способу життя молоді; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення – Київський університет імені Бориса Грінченка; Дата проведення: 27.11.2018
Інтерактивний форум Укрмедінфо; Назва доповіді - Значення здорового способу життя для сучасної молоді; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, готель Інтерконтиненталь; Дата проведення: 15.12.2018

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» ; Назва доповіді -Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. ; Автори -Муравський Л.В.; Місце проведення - м.Дніпро; Дата 26.10.2018

Всеукраїнський тренерський семінар зі спортивної аеробіки; Назва доповіді – Перспективи розвитку спортивної аеробіки в Україні та світі; Автори - Пасічна Тетяна Володимирівна; Місце проведення - м. Київ, Спортивний Центр ФВ і С "КПІ імені Ігоря Сікорського; Дата проведення: 05.11.2018

Всеукраїнський суддівський семінар зі спортивної аеробіки; Назва доповіді – Психологія спорту і життя. Якість роботи суддів. Конфлікт інтересів, суб,єктивізм оцінювання; Автори - Пасічна Тетяна Володимирівна; Місце проведення - м. Одеса, вул. Фонтанськ дорога, 4 к. 302, ННІФКСР; Дата проведення: 06.05.2019

Всеукраїнський суддівський семінар зі спортивної аеробіки; Назва доповіді - Зміст і різновид розиінки. Аеробний комплекс.; Автори – Пасічна Тетяна Володимирівна; Місце проведення - м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26; Дата проведення: 21.04.2019

X Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений.; Автори - Прус Н.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.10.2018

XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту; Автори - Прус Н.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27867

XLV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Легкая атлетика в системе физического воспитания студенто; Автори - Прус Н.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.01.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869

XLIV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі" ; Назва доповіді - Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета; Автори - Руденко Г.А.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницкий, ; Дата 27.12.2018 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки"; Назва доповіді – Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений.; Автори - Руденко Г. А.;Місце проведення - м.Дніпро; Дата проведення: 26.10.2018 Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ; Назва доповіді - Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри. ; Автори - Сабіров О.С.; Місце проведення - Луцьк-Світязь; Дата проведення: 11.06.2019 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27983

 XLVІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського"; Автори - Томашевський Д.В.; Місце проведення - м.Переяслав -Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки»; Назва доповіді – Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений; Автори – Ускова С.М.; Місце проведення - м.Дніпро; Дата проведення: 26.10.2018 ;Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869

 XLV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов.; Автори - Ускова С.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Датапроведення: 27.01.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869

XLVІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Основа общефизической подготовки баскетболистов.; Автори - Устименко Г.О.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786
XLVІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Основа общефизической подготовки баскетболистов.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786
XLVІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Прыжок какскоростно-сидловое качество в деятельности баскетболиста.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення - м.Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.02.2019 ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787
25 червня 2019 року
=================================================================================================================================================

Участь у міжнародних конференціях та  змаганнях 2017/2018 н.р.

Russia:Philosophyofscience"#5(2)\Volume 83."TheUniversityofChicagoPress",december 2016.P.; ,Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г; "ISI-journal" Сборник статей "Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной конференции:"проблемы и перспективы современной науки",Ч.2, Москва,08.2016.;

Przemysl, Poland: XIVMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «NaukowaprzestrzenEuropy - 2018», 07-15 kwietnia 2018 roku. – Przemyśl : Naukaistudia, 2018. – Volume 8 : Historia. Psychologia i sucjologia. Muzyka i życie. Fizychna kultura i Sport. XIIIMiedzynarodowaNaukowa-PraktycznaKonferencia "Naukowamyslinformacyjnejpowieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku - Przemysl;

Sheffield: XIV International scientific and practical conference “Science and civilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : Science and Education LTD, 2018. – Volume 10 : ФизическаякультураиспортФилософия; XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016;

Kingdom,Oxford,06-08 September,2016; XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017;   XIII international research and practice conference, September 30 – October 7, 2017, Sheffield, UK. – Sheffield, 2017. – Vol. 6. 

Софія:ХIVМеждународна научна практична конференція «Бъдещите изследвания - 2018», 15-22 февруари 2018 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018. – Volume 10 : История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия; XIII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2017», 15 - 22 март 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 5 : Педагогически науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. 

Prague, Czech Republic : XIIIMezinárodní vědecko-praktická konference «Modernivymoženostivědy – 2017», 27 ledna – 05 února 2017 roku. – Praha : PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o., 2017. – Díl 6 : Filologie. Tělesné kultury a sport. Psychologie a sociologie.

16 червня 2018 року.