Наукові публікації за останні рокі

 Інформація о наукових публікаціях викладачів, які розміщенні у бібліотеці  ela.kpi

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/1730   загальна

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12949 конференції

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12954 статті в наукових виданнях

SAM 5694 Роботи викладачів кафедри за останні 5 років:

Більш ранні дивитися в библіотеці  ela.kpi.ua

Агеєв Павло Миколайович

 1. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних віковихгрупп/2017// https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 2. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів               /2017/   https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660
 3. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки            /2018/ 
 4. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання/Запольський Д.П.,Агеев П.М.// 2016   https://zenodo./record/50306/preview/Zapolskii.pdf
 5. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді      / 2019/.     http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587 
 6. Особливості швидкісно-силової підготовки боксерів /2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32155 
 7. Критерії оцінювання фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки /2020/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32105 

Білоконь Віктор Петрович       

  1. Организация и методика проведения рекреативных мероприятий/2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31132
  2. Этапы изучения отдельного технического элемента при подготовке футболистов в «КПИ им. Игоря Сикорського» /2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31482 
  3. Основные средства решения задач технической подготовки юных футболистов средствами соревновательных и тренировочных упражнений /2019/    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31480
  4. Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи /2018/     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31468 
  5. Залучення студентської молоді до цінностей фізичної культури засобами фізичного виховання /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31842 
  6. Травматизм у футболі. Механізми травмування у футболі  /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31846 
  7. Мотивация студентов на занятиях физической культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода,   Білоконь В.П. /2017/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31469 
  8. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ";  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23412
  9. Система физического воспитания в высшем учебном заведении  /2017/                            http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20338
  10. Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки  /2019/ 

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ /2017/ http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20750/1/Chekhovskaya_Gradusova.pdf
 2. Контрологія - путь к сохранению здоровья молодого поколения. /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943  
 3. Применение метода пилатеса в работе со студентами  /2019/
 4. Виды физической активности для студенческой молодежи / /2020/       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975 
 5. Контрология – путь к сохранению здоровья молодого поколоения /2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27943
 6. Виды физической активности для студенческой молодежи /2020/     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31975
 7. Використання методу пілатеса для розвитку фізичних якостей студентів/2020/      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34233

Гринь Андрій Романович  

 1. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності /2017/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20905
 2. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів /2018/           http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25891
 3. Вплив занять міні-футболом на фізичний стан студенток /2016/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20829
 4. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця               /2017/                  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20860
 5. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості / 2016/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20863
 6. Оцінка сформованості навичок регуляції передстартових психічних станів у спортсменів в процесі підготовки до змагань з веслувального слалому /2018/   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25888
 7. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів    /2019http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 8. КОРЕКЦІЯ ПЕРЕДСТАРТОВИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ФУТБОЛІСТІВ НА ПЕРЕД ЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ  /2020/ 
 9. Вдосконалення актуального психічного стану спортсменів із застосуванням заходів психокорекції  /2020/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34415

Демиденко Марина Олегівна       

 1. Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23583
 2. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ /2018)  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23473
 3. Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23664
 4. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований" /2017/
 5. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні  /2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23474
 6. Перспективы использования современных технических систем и средств в программе превентивной физической реабилитации повреждений плечевого сустава спортсменок женского триатлона / 2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23529 

Д'якова Оксана Віргініївна  

 1. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ" /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21360
 2. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
 3. Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации 2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23715
 4. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов /2018/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
 5. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;
 6. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета.  2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
 7. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета. /2018/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 8. Визначення впливу зовнішніх факторів на розвиток «таргет-паніки» у спортсменів-лучників/ /2020/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/33431
 9. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета/2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471  

Журавльов Сергій Олексійович  

 1. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения.ЖуравльовС.А    /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19630
 2. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань,  /2018/
 3. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь /2017/
 4. Розвиток швидкісної сили і швидкісно-силової  витривалості у  футболістів  команд  ВНЗ /2018/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26151
 5. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі /2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 6. Підвищення рівня рухової активності студентів ЗВО засобами міні-футболу /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30473
 7. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі / 2019/  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532
 8. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.Журавлев С.А., Кривенда В.С.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ;
 9. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85
 10. Организационные проблемы развития  мини-футбола  в вузах  Украины. КривендаВ.С.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-84 ;   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19742

Запольський Дмитро Петрович                 

 1. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців на основі врахування вікових особливостей фізичних якостей та практичні рекомендації щодо організації процесу підготовки спортсменів різних вікових групп /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20964
 2. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів /2017/ https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1911660https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/465077.pdf
 3. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки /2018/   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23207/1/Vazhlyvist_tehniky_navchannya_v_boxi_Nazymok_V.V..pdf
 4. Вплив занять бойовим містецтвом джиу-джтсу на фізичний та психологічний стан розвиток молоді /2019/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27587

Захарова Ірина Юріївна

 1. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді  /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26322
 2. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи /2017/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26316
 3. Использование оздоровительных программ для коррекции нарушений осанки студентов специальной медицинской группы  /2018/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26306
 4. Проблемы ухудшения зрения у студенческой молодежи и методы их решения /2019/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30600
 5. Застасування дихальних вправ для покращення здоров’я студентів з захворюваннями органів дихання  /2020/   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31979

Кетова (Ігнатенко) Наталія Валеріївна  

 1. Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит /2018/   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 2. Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом /2017/                    https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30362 
 3. Характеристика методов и средств физической реабилитации при заболевании молодежи на сколиоз  /2019/      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30383
 4. Характеристика методів і засобів лікувальної фізичної культури при захворювані на сколіоз  /2018/                 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26795
 5. Основы теории адаптации студентов к учебно – тренировочному процессу  /2019/           https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30599

Карпюк Ірина Юріївна

 1. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я   /2018/
 2. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів)   /2017/
 3. Фізичне виховання. Методичні рекомендації до самостійних занять для студентів спеціальних медичних груп із вегетативними дисфункціями/2017/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27645
 4. «Інноваційні технології фізичного виховання студентів» (навчальний посібник для студентів)  /2018/  Авторський коллектив       http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546

Качалов Олександр Юрійович 

 1. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни  /2017/                     http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21557
 2. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов  /2018/               http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20866
 3. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів /2017/                         http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21554
 4. Выявление особенностей физического развития ватерполистов 15 – 16 лет   /2019/      http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26781/3/iScience2019_2%2846%29-4_Kachalov.pdf
 5. Використання інформаційних технологій в спорті  /2019/   http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27866/3/iScience2019_3%2847%29-3_Kachalov.pdf
 6. Особенности психологической подготовки юных ватерполистов   /2019/              http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28505
 7. Отбор подростков на роль вратаря в водном поло/2019/                https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31277
 8. Управління підготовкою плавців на основі використання сучасних інформаційних технологій   /2020/      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31977

Кондратович Андрій Борисович  

 1. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів. КондратовичА.   /2017/  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19739
 2. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні   /2017/                        http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19738
 3. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ, Кондратович А.Б/2018/       http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458 
 4. Формування і розвиток оптимальної структури координаційних здібностей студентів /2019/    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27513
 5. Швидкісно-силова підготовка футболістів студентської команди з урахуванням індивідуальних параметрів навантаження /2019/ http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26782
 6. Особливості розвитку фізичних якостей у футболістів /2019/      http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27486
 7. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру       /2019/          https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 8. Нейромоторна та смислова програма дій при ударі футболіста по мячу /2019/ https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31286

Кривенда Вячеслав Сергійович

 1. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития.Кривенда В.С. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-81; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19631
 2. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ, Кривенда В.С./АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборник научных трудов, выпуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70;
 3. Підвищення ефективності тренувального процесу підготовки футболістів у залах / Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 83–88. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26784
 4. Фізична підготовка студентів-спортсменів що спеціалізуються в міні-футболі / Журавльов С. О., Кривенда В. С. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 69–73. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26780
 5. Характеристика величини навантажень і контроль фізичної підготовленості у футболі / Журавльов Сергій Олексійович, Кривенда Вячеслав Сергійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 41–46. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30532
 6. Процес освоєння футбольного удару з використанням інформації про біомеханічну структуру/Кривенда Вячеслав Сергійович, Кондратович Андрій Борисович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 77–80 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31287
 7. Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у міні-футболі / Кривенда Вячеслав Сергійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 71–76. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31285

Крилов Анатолій Геннадійович

 1. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років.Крилов А.Г. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(93)17, К: 2017 - С.55-57;
 2. Застосування активної форми відпочинку з метою підвищення працездатності гімнастів / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 52–55.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26349
 3. Організаційно-технічні рекомендації та особливості розвитку силових якостей студентів-пауерліфтерів / Крилов Анатолій Генадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав- Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 115–123. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26352
 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПАУЕРЛІФТИНГОМ // Актуальные научные исследования в современном мире Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 4(48), ч. 3 с.31-37 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27588
 5. Особенности саморегуляции организма студентов на занятиях по физическому воспитанию Крилов А.Г. Зеніна І.В. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, –с.75-80;
 6. Формування фізкультурно-спортивних інтересів і потреб в активній руховій діяльності студентської молоді / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 4. – С. 47–51. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30484
 7. Фізична культура на свіжому повітрі як засіб оздоровлення студентів  / Зеніна Ірина Володимирівна, Крилов Анатолій Геннадійович (Київ, Україна)  // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 4 –   С.54- 57 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32406 
 8. Специфіка силових здібностей в пауерліфтингу/ Зеніна Ірина Володимирівна,  Крилов Анатолій Геннадійович (Київ, Україна)// ISCIENCE.IN.UA Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 1(57) ч. 4, Вид-во © NGO THE INSTITUTE FOR SOCIAL TRANSFORMATION ; С.69-72 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31978
 9. П'ять базових вправ для зростання м'язів. КриловА.Г./НауковийчасописНПУім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С.34-37 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21519
 10. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 – ст.58-61; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20886
 11. Техника выполнения становой тяги в пауэрлифтинге / А. Г. Крилов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 1 (54). – С. 35–38http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25366
 12. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(81)16, К: 2016 - ст.61-65;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20893

Кузенков Олег Вікторович

 1. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.233-236;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20914
 2. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ, Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.47-50; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25214
 3. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу. Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.51-55; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25219
 4. Вивчення випадків використання окремих видів конфліктів в спортивних командах/ Кузенков О.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019;-с.88-91    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27556
 5. Тенденції розвитку сучасного баскетболу//Актуальные научные исследования в современном мире /Кузенков О.В. // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, вид-во © NGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION, 2019; -с.92-95 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27557
 6. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ  ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ БАСКЕТБОЛІСТАМИ ШТРАФНИХ  КИДКІВ/ Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 4/https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34231
 7. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДАБЛ ДАБЛ СКЛЗ НА ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ БАСКЕТБОЛІСТА// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 4// https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34232

Лозенко Наталія Миколаївна    

 1. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М.//Вісник Національного Авіаційного Універсітету., серія: Педогогіка. Психологія: збірник наукових праць, К: 2017 - С.130-135; jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/.../12514/16948
 2. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами.Лозенко Н. М./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.71-72;
 3. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів, Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М. //Вісник Національного Авіаційного Університету, Збірник наукових праць, Випуск 1 (10), Київ 2017;. http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/pdf
 4. Музика як одна зі складових ефективності занять фітнес-аеробікою/ Тетяна Шепеленко, Наталія Лозенко// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 53. С.126-128  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31985
 5. Детермінанти системи контролю іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей / Долинський Борис Тимофійович, Іваненко Станіслав Валентинович, Лозенко Наталія Миколаївна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – Вип. 1 (130). – С. 14–21.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36411
 6. Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів, Лозенко Н.М., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015;   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14925

Лускань Олег Юрійович    

 1. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ . 2018. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25223
 2. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді. Лускань Олег Юрійович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІ Международная научная конференция, 26-27 квітня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 4(36),часть 6, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.58-64;
 3. Розвиток уваги у студентів на тренуваннях з міні-футболу. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, апрель 2019г., //Журнал, выпуск 4 (48),часть 3, ISSN 2524-0986.Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.148-153; Наукометричні БД:Copernik;    Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27598  
 4. Застосування засобів і методів фізичної культури для підвищення ефективності навчальної праці студентів. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, апрель 2019г., //Журнал, выпуск 4 (48),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав Хмельницкий, 2019.- С.142-148; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27593
 5. Фізичне виховання студентів ВНЗ в сучасних умовах. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 66-72; Наукометричні БД:Copernik
 6. Особливості змагальної організації студентської ігрової команди. Лускань О.Ю. Актуальные научные исследования в современном мире, май 2019г., //Журнал, выпуск 5(49),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.37-42.; Наукометричні БД:Copernik; 
 7. ВИКОРИСТАННЯ САМОСТІЙНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ/  2020 // https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34229
 8. ФАКТОРИ ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО        /2020.       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34230
 9. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В РЕЖИМІ ДНЯ  СТУДЕНТІВ ЯК ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я//2020//        https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34234
 10. Психологічна підготовка в ігрових видах спорту// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35047

Мохунько Олександр Дмитрович  

 1. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання; доповідь, Автори - Мохунько О.Д.; ХХХV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; сборник научных трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70,;
 2. Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту; доповідь, Автори - Мохунько Олександр Дмитрович; .Науково-практичний семінар; Місце проведення - Київський університет імені Бориса Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ;
 3. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена; доповідь,Автори - МохунькоО.Г., СкибицькийІ.Г.; .Конференція"Фізичне виховання у спортивно навчальних закладах України на  сучасному  етапі:стан, напрямки  та  перспективи  розвитку"; Місцепроведення - Кропивницький; Дата проведення: 18.05.2018 ;
 4. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах; доповідь,Автори - Мохунько О.Д., Муравський Л.В.; ХІІІ міжнародна науково-практична конференція "Науковий горизонт-2017"; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 30.09.2017 ;
 5. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ / Мохунько О. Д. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 12(44), ч. 2. – С. 68–71 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082
 6. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу / О. Д. Махунько // Materiály XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2017», 22-30 května 2017 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – Volume 10 : History. Psychologie a sociologie. Tělesné kultury a sport. – S. 51–55. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19740
 7. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 8. Методи наукової психології в спорті / СкибицькийІ. Г., МохунькоО. Д. // ХIІМіжнароднанауково-практичнаінтернет-конференція «Зимовінауковіпідсумки 2018 року» : тезидоповідей, 25 грудня 2018 р. – Дніпро: НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 123–126. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26076 
 9. Основні аспекти вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ Гаврилова Н.Є, Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.38-43; Наукометричні БД:Copernik;     Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27865
 10. Метод контролю анаеробної працездатності студентів футболістів в ВНЗ. Мохунько О.Д. Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 2, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.68-72; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2608 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26082  
 11. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. Гаврилова Н.М., Мохунько О.Д., Муравський Л.В./Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. –Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46-51 ; Наукове вахове виданняUrl -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397  
 12. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ Мохунько О. Д., Муравський Л. В.//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.55-59   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998
 13. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В РЕЖИМІ ДНЯ  СТУДЕНТІв ЯК ДОДАТКОВА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я/ 2020. – Вып. 5(61), ч.6;       https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34234
 14. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д.// Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.20-22  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001
 15. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах//Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741
 16. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу)  /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 17. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.Скибицький Ігор Глібович,Мохунько Олександр Дмитрович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.103-107;   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 18. Повышениеэффективноститренировочногопроцессаподготовкифутболистоввзалах/  А. Д. Махунько // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders – 2016», March 30 - April 7, 2016. – Sheffield : Science and Education Ltd., 2016. – Volume 11 : Pedagogical sciences. Physical culture and sport. – Pp. 85–90.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19741

Муравський Леонід Володимирович   

 1. Критериитренировочнойнагрузкивєдиноборствах, МахунькоА.Д., МуравськийЛ.В. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD.
 2. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів / Гаврилова Н. М., Мохунько О. Д., Муравський Л. В. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 46–51 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25397
 3. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів групи спортивного вдосконалення з футболу/ Мохунько О. Д., Муравський Л. В.//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.55-59   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29998
 4. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.   Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.110-114;

Новицький Юрій Володимирович

         

  1. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. ст. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik;
  2. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента, Новицький Ю.В.,/Дьякова О.В./Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102;   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19256
  3. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов, Новицький Ю.В.,/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik.  - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.03.2017.        https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497 
  4. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.                       http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198
  5. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.;        Url -   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ;
  6. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа / Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149.   ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 
  7. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / Новицкий, Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 2. – С. 66–70. ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 ;
  8. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198;
  9. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов , 26-27 февраля 2018 г., – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), часть 5. – С. 104–107.              URL   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305;
  10. Гендерные особенности проявления пластичности в поведенческих реакциях студентов / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 4(48), ч. 2. – С. 116–121.         http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27497
  11. Гендерные особенности формирования личностных компетенций студентов технического университета. Новицкий Ю.В., Дьякова О.В., Гаврилова Н.М. // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1(45), ч. 3. – С. 77–81 ; Наукометричні БД:Copernik;                    Url -  http:   //ela.kpi.ua/handle/123456789/26312
  12. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета. Новицький Ю.В., Д якова О.В., Руденко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь 2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.98-105.; Наукометричні БД:Copernik; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
  13. Формально-динамический профиль студенток технического университета университета / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 5(49), ч. 8. – С. 66 -70  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27870
  14. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. – С. 37–42          https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30471
  15. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 3. – С. 55–61.     https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481
  16. Изменения формально-динамического профиля студентов-мужчин в реализации образовательной парадигмы/ Новицький Ю.В.  // Актуальные научные исследования в современном мире //   Журнал - Переяслав, 2020.   - Вып. 2(58), ч. 3. –С.137-141        https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32407
  17. Общиепредставленияопроблемездоровогообразажизни,   ГетманВ.А., НовицкийЮ.В.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ",  -2016. Volume 14. Psychology and sociology.  Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ;
  18. Детермінаційні відносини проявів особистості в формуванні культури здоров'я студентської молоді/ Ю. В. Новицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70). – С. 115–119 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17898
  19. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека,  Гетман В.А.,Новицький Ю.В.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32
  20. Системні фактори впливу на здоров'я людини.Гетман В.О.,Новицький Ю.В.//Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; (входять до наукометричних БД);    http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22272
  21. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості(на прикладі боротьби дзюдо);  Новицький Ю.В., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016;  (Методичні рекомендації українською мовою);
  22. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі легкої атлетики); Новицький Ю.В.,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 30.11.2015;(Методичні рекомендації українською мовою); http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14375
  23. Некоторыевопросыформированиякультурыздоровья.НовицькийЮ.В.,/ Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/      Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016,  s. 17-21;
  24. Спряженість психічних властивостей в проявах комунікативності / Ю. В Новицький // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. – 2016. – Т. 1, Вип. 44. – С. 127–131 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17903

Обезюк Тетяна Константинівна

 1. Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя; Автори доповіді - Обезюк Т.К. ; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читаньМісце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017;
 2. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя; доповідь, Автори - Обезюк Т.К.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво лікування, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус: 01.03.2018 ;
 3. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молоді, доповідь на Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ;
 4. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.;ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; - м.Київ, НАУ; 15.06.2018;

Пасічна Тетяна Володимирівна    

 1. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання.Пасічна Т.В./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.89-91;
 2. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, /Атаманюк С.І., Кіріченко О.В., Пасічна Т.В., //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Випуск 147, том 2, , /Чернігів, 2017;
 3. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, ., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.,.;Науковий часопис НТУ імені М.П.Драгоманова, випуск 4 (98) 2018, Череповська О.А., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.;
 4. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна//Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, №3(39), 2017, 192-196с;
 5. Применение нестабильных опор и упражнений для контроля положения центра тяжести в тренировочном процессе баскетболисток 13-14 лет, Собко И.Н., Ищенко А.А., Храпов С.Б., Пасична Т.В. /стр. 114-125 ; DOI - Наукометричні БД:Copernik; https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01;
 6. Interrelationof neurodynamic indicators with indicators of physical and technical readiness of young footballers of 12-13 and 15-16 years in the preparatory and competitive periods of the annual cycle of the training process, Kozina Zh.L., Cretu M., Safronov D.V., Grynʹ I., Ruban I., Khrapov S.B., Pasichna T.V; Наукометричні БД:Copernik; DOI -https://dx.doi.org/10.34142/ZSR.2019.05.01
 7. Деякі аспекти фізичного виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою/Череповська О.А.1, Пасічна Т. В.2, Сербо Є.В.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 4 (98) 2018. С.179-182 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30359
 8. Choreographic training in the sport aerobics/ VALENTYNA TODOROVA-1, VIKTORIIA PODHORNA-1, OLHA BONDARENKO-1, TETIANAPASICHNA-2, YURII LYTVYNENKO-3, VITALII KASHUBA-3 // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), November 30, 2019; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31986  
 9. Тенденції змін у правилах змагань у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах / Задорожна Ольга, Пітин Мар’ян, Тодорова Валентина, Пасiчна Тетяна // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. – Вип. 9 (28). – С. 184–188. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36453
 10. Проблеми підготовки спортивного резерву в умовах сучасних закладів позашкільної освіти / Тодорова Валентина Георгіївна, Пасічна Тетяна Володимирівна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2020. – Вип. 1 (130). – С. 45–50.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36434 
 11. Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів / Валентина Тодорова, Борис Долинський, Тетяна Пасічна // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2020. – № 1/CLXXXII. – С. 60–65.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36384 
 12. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту. Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна.//Фізична активність, здоров'я і спорт., випуск 4(26), вид-во Львівський державний універсітет фізичної культури, Львів,2016. С.50-56;

Підвальна Олена Василівна    

 1. Формування інтересу до нетрадиційних видів фітнесу як засобів здоров’язбереження студентів спеціальних медичних груп / О. В. Булейченко, О. В. Підвальна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 101-105. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30173
 2. Вивчення і використання фітнес-йоги в процесі фізичного виховання студентів спеціально-медичних груп у ВНЗ / О. В. Підвальна, О. В. Булейченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 3К (97). - С. 408-412. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30175
 3. . Йога як засіб здоровья збереження для студентів спеціальної медичної групи у педагогічних навчальних закладах / О. В. Підвальна//науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, Серія 15(Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), вип.3К(110)19;Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, с.446-448 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30601
 4. Педагогічний контроль розвитку коордінаційних здібностей організму засобами рітмічної гімнастики на заняттях з фізичного виховання у студентів спеціалбної медичної групи гуманітарного ВУЗу./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць.Випуск 11 - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30354
 5. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЙОГИ НА ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП/ Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал – Переяслав,2020. -Вып.3(59),ч. 4;  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34416
 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА МОТИВАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15.2020.–Випуск 3 К (123) 20//   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34425

Прус Надія Михайлівна 

 1. Значение  некоторых  нагрузок  и режимов  для  здоровья./ГавриловаН.М., ПрусН. М./ Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62; 
 2. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. ПрусН.М., СкибицкийИ.Г. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 31-35 URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.
 3. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132;
 4. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444;
 5. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. ПрусН.М.,УсковаС.М. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399 ;
 6. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 7. Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту. Прус Н.М. Актуальные научные исследования в современном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.153-158.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869; Наукометричні БД:Copernik;
 8. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Прус Н.М. Ускова С.М. Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.88-94. ; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869 
 9. Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/ Прус Н. М., Ускова С. М. // Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с С.59-63  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999
 10. Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 91–94. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288
 11. Використання засобів легкої атлетики для поліпшення параметрів психофізичного стану фізичної підготовки студентів технічного ВНЗ / Прус Надія Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 8(52), ч. 1. – С. 106–111.   http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29741
 12. Вправи для розвітку спортивних якостей легкоатлета/ / Прус Н.М. Ускова С.М. // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2019. - Вып. 12(56), ч. 5 С.91-94 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/312
 13. Підготовка студентів до проведення змагань з естафетного бігу/ Прус Надія Михайлівна.// Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 4 –С.147-150 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/324088
 14. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г., Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.133-136;
 15. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.128-133;
 16. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Гаврилова Н.М., Прус Н. М.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.114-117;
 17. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус НМ., Ускова СМ. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD,2016.–Volume 14Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885
 18. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни./Файнберг Б.А., Прус Н.М./Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ;
 19. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;
 20. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72;

 

Руденко Галина Андріївна

 1. Особенности формирования личностных компетенций студентов-юношей технического университета.Новицький  Ю.В., Д якова О.В., Руденко Г.А. //Актуальные научные исследования в современном мире, декабрь                         2018г., //Журнал, выпуск 12(44),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.98-105.; Наукометричні БД:Copernik; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25690
 2. Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений/ Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80; фахове видання - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395
 3. Особенности сопряжения интеллектуальных и лидерских проявлений студентов-мужчин технического университета / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 11(55), ч. 5. – С. 37–42.
 4. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів/ Скибицький І. Г., Руденко Г. А. // Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.23-25 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002
 5. Изменения психофизиологического профиля студенток в динамике интеллектуальных и лидерских проявлений / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 1(57), ч. 3. – С. 55–61.   https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31481 

Сабіров Олександр Сергійович   

 1. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів./Сабіров О., Пантік В., Шевчук А./Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українкивип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23457
 2. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сабіров, Василь Пантік, Георгій Гац // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (35). – С. 60–65 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21226
 3. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українкивип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21227
 4. Історичні особливості розвитку регбі в Україні. Сабіров Олександр //Фізична активність і якість життя людини (текст):збірник тез. доп. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-24 травня 2018)/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, Луцьк: 2018 - С. 76;---
 5. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами. Олександр Сабіров, Василь Пантік //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 1(41), Луцьк: 2018 - С. 36-45; https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25325
 6. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. /Анатолій Цьось та ін./наук. ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.- Луцьк :Вежа-Друк, 2018. -312с. українською мовою; Ухвалено методичною радою № 17; дата 29.11.2017. ---
 7. Актуалізація національних цінностей в сучасній освіті: оздоровчі виміри. Сабіров О.С. //Фізична активність і якість життя людини: прогр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 червня 2019р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 9с.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27983
 8. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university students https:// ela.kpi.ua/handle/123456789/21237
 9. Сабіров, О. Стан фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів / Олександр Сабіров, Василь Пантік, Андрій Шевчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2016. – № 4 (36). – С. 67–72. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21229

Скибицький Ігор Глібович   

 1. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена. [препринт] / Ігор Скибицький, Олександр Мохунько // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХIX Международной научной конференции, 26-27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11(19), ч. 3. – С. 103–107http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19761
 2. ВлияниепсихическойнапряженностинапоказателидвигательныхреакцийспортсменовСкибицкийИ..//MATERIAL of 11 international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015 October 30 – November 7. 2015. Volume 13. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – 2015.- P.13-15;
 3. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136
 4. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,/Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ;
 5. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму. Скибицький І.Г.  //Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."/Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград ,2016.- С.58-61;
 6. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів.Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 77-80 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22137
 7. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики». Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М.//26-27листопада 2016р Переяслав-Хмельницький 26.10.2017. вип..11. с136-142.;
 8. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакції спортсменів,Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М. Науковий часопис національного пед./ університету ім..Драгоманова. серія -15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. (фізична культура іспорт. Вип..01 (68) вересень 2016. с. 74-77.;
 9. Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике.Скибицький І.Г.,// Materials of 12 international Research and Practice conference volume 2.Prospec word sciencen2016 yuli 30 august.7.2016- c.23-24.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19860
 10. Генезис формирования агрессивного поведения в спорте,Скибицький І.Г.//. Materials of 13 cinduct of modern science -2016. Phisical culture and sport histori philosophy Sheffild. November 30 december 2016; стр.16-20;
 11. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов / Скибицкий И.Г., Прус.Н.М.//MANERIALS OF THE 13 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCESCIENTIFIC HORIZONS-2017September-30-octobr 7.2017   Volume 6   PHYSICAL CULTURE AND SPORTSHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. 31-35.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795
 12. Методы научной психологии в спорте/. Скибицкий И.Г.,   //MATERIALY 13 MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI PERSPEKTYWICZNE OPRAZCOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI – 2017 07-15 LISTOPADA 2017VOLUME 4 PSYCHOLOGIA I SOCIOLOGIA …FIZYCZNA KULTURA I SPORT         PRZEMYSL       Nauka I studia 2017. S. 21-27/;
 13. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе. СкибицкийИ.Г.,   MATERIALY 13 INTERNATIONAL RESEARCH ANDPRACTICE   CONFERENCE 7 CODUCT OF MODERN SCIENCE – 2017 november 30 – December 7     2017,Philological sciencec Phisical culture and sport SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. ;
 14. Методика подготовки к занятиям бегом. СкибицкийИ.Г.,   //MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE AND CIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018.SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018
 15. Специальнаясиловаяподготовкаспринтера./ СкибицкийИ.Г.,РуденкоГ.А.//MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE ANDCIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018. S..26-32/http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23269
 16. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/ Скибицкий И.Г., Мохунько О.Д.//Міністерство науки та освіти України. Збірник наукових праць 24 Всеукраїнської науково - практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко. Кропивницький, 18-19 травня 2018. - с.206-210;
 17. Анализ величины тренировочной нагрузки в единоборствах / Скибицкий И. Г. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 85–89 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25396
 18. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов / И. Г. Скибицкий // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: Teoria i Praktyka – 2016», 07-15 sierpnia 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – S. 102–108.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19861
 19. Вдосконалення програми  підготовки до марафонського бігу / Скибицький І. Г., Мохунько О. Д.// Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.20-22  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30001
 20. Спеціальна силова підготовка спринтера//Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с.63-66  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30000
 21. Аналіз техніки бігу на 3000 метрів/ Скибицький І. Г., Руденко Г. А. // Інноваційні вектори розвитку сучасних наукових досліджень: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Харків, 11 жовтня 2019 р. – Ч. 3. – Дніпро: ГО «НОК», 2019, с.23-25 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30002

Томашевський Дмитро Володимирович  

 1. Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменів. Та відновлення педагогічними засобами студентів спортсменів / Д. В. Томашевський // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2016», 07 - 15 lutego 2016 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2016. – Volume 6 : Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. – S. 83–87.; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24904
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ. Томашевський Д. В. //МАТЕРИАЛИ XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г., София «Бял ГРАД-БГ» OOД ,2017.- C.93-100; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 3. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.Томашевський Д. В.// Материали за XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. – С. 78–84; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19844
 4. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку, Томашевський Д.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире, Сборник научных трудов, выпуск 3(35) часть 1,Переяслав-Хмельницкий, март 2018г., стр.94-97;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24901
 5. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення «Київський політехничний інститут ім. Ігоря Сікорського» Томашевський Д.В. //Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2019. - Вып. 3(47), ч. 3; вид-воNGOTHEINSTITUTEFORSOCIALTRANSFORMATION-2019; -с.169-172 http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515
 6. Індивідуальні тактичні дії у волейболі студентів груп спортивного вдосконалення "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського". Томашевський Д.В. Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, март 2019. - Вып. 3(47), ч. 3, ISSN 2524-0986. –с.169-173; Наукометричні БД:Copernik; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27515
 7. Передача мяча як тактичний засіб організації нападаючих дій при навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Томашевський Д.В.//«Актуальные научные исследования в современном мире»; Журнал-Переяслав-Хмельницький,2019.-Выпуск 10(54) ч. 6- С.113-115 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32156
 8. Нападаючи дії та подача  мяча як тактичний засіб організації  нападаючих дій при  навчанні студентів тих що займаються волейболом в групах  спортивного вдосконалення КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Томашевський Д.В.//«Актуальные научные исследования в современном мире»; Журнал-Переяслав-Хмельницький,2020.-Выпуск 1(57) ч. 4- С.138-141 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32375 

Ускова Світлана Михайлівна  

1.Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.Гаврилова Н.М., Ускова С.М.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ;https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22093 

2.Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22136

3.Рекомендаціїщодонавчанняправильномудиханнюпідчасоздоровчогобігу.ПрусН. М.,УсковаС.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 7-10;

4.Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;

5.Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М. //Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22154

6.Генезисформированияагрессивногоповеденияспортсмена. СкибицкийИ. Г.,УсковаС.М.//Materials of  XII International research  and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield.2016.- P. 16-21;

7.Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. ГавриловаН.М., УсковаС.М. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23391

8.Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе/ Прус Н. М., Ускова С. М. // MaterialstheXIVInternationalscientificandpracticalconference “Scienceandcivilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : ScienceandEducationLTD, 2018. – Volume 10 : Физическая культура и спорт. Философия. – С. 10–12.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399

9.Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70.URLhttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444,

10.Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів, Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132

11.Анализ состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов после выполнения силовых упражнений / Прус Н. М., Ускова С. М., Руденко Г. А. // Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» : тези доповідей, Дніпро, 26 жовтня 2018 р. – Дніпро : НБК, 2018. – Ч. 2. – С. 75–80. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25395

12.Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. Прус Н.М. Ускова С.М. Актуальные научные исследования в современном мире, январь 2019г., //Журнал, выпуск 1(45),часть 5, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.88-94. ; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869

13.Легка атлетика як засіб долучення студентської молоді до спорту. Прус Н.М. Актуальные научные исследования всовременном мире, март 2019г., //Журнал, выпуск 3(47),часть 3, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.153-158.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27869; Наукометричні БД:Copernik;

14.Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD, 2016. – Volume 14 : Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885

15.Силова підготовка студентів групи спортивного вдосконалення з орієнтування/ Прус Н. М., Ускова С. М. // Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019. с С.59-63  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29999

16.Вправи для розвитку спортивних якостей легкоатлета Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 91–94. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31288

17.Методика навчання читання карти спортсменів-орієнтувальників на етапі початкової підготовки / Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2019. – Вып. 12(56), ч. 5. – С. 108–113. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31289

18.Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу / Прус Н. М., Ускова С. М. // Materials of the XII International scientific and practical conference «Cutting-edge science - 2016», April 30 - May 7, 2016. – Sheffield : Science and education LTD,2016.–Volume 14Computer science. Physical education and sport. – P. 61–63.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29885

 

Устименко Григорій Олександрович 

1.Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління. Устіменко Г.О./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.476-479;  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20916    

2.Основа общефизической подготовки баскетболистов. Яременко О.М., Устименко Г.О. Актуальные научные исследования в современном мире, февраль 2019г., //Журнал, выпуск 2(46),часть 4, ISSN 2524-0986. Переяслав-Хмельницкий, 2019.- С.188-192/; Наукометричні БД:Copernik Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

3.Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 242–245 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409

4.Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 239–241 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

Яременко Олег Миколайович

1.Особенности спортивной тренировки баскетболистов.Яременко О.М.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016",22-28 unora 2016, Dil 10,Pedagogika. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.88-89; 

2.Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 81-83;http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19535

3.Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 84-86.http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536

4.Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву.Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С124-128; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

5.Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского, .Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С128-134;Наукометричні БД:Copernik

6.Прыжок как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 192–195. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26787

7.Основа общефизической подготовки баскетболистов / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 2(46), ч. 4. – С. 188–191. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26786

8.Построение недельного микроцикла подготовки к соревнованиям по баскетболу / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 239–241 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32410

9.Ловкость и быстрота как скоростно-силовое качество в деятельности баскетболиста / Яременко Олег Николаевич, Устименко Григорий Александрович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав, 2020. – Вып. 2(58), ч. 4. – С. 242–245 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32409

 Відповідальний за надання інформації завідувач кафедри Новицький Ю.В.