Наукові публікації

Агеєв Павло Миколайович

 1. Вдосконалення статодинамичної стійкості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. Агеєв П.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.4-7
 2. Методика ефективного навчання техніки в єдиноборствах, Агеєв П.М., Арзютов Г.М., Саєнко С.В., . Науковий часопис, вип.12, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011р. с.3-8.
 3. Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критерієв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту /Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В., Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012., с.4-12;
 4. Розвиток якості фізичної підготовки сили та витривалості та їх застосування в боротьбі. Агеєв П.М., Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 9 (36) с.9;
 5. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання.Запольський Д.П.,Агеев П.М.//Збірник матеріалів VІІ Міжнародної заочної науково-практичноїконференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р./Вид-во Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Одеса: 2016 - C.26-30;
 6.  Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів.Агеєв П.М.,Запольський Д.П. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017 - C. 7-10; 
 7. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців.Запольський Д.П.,Агеєв П.М./Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т. 18-19 травня 2017./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2017. - Т.І. - С.133-137; 
 8. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П. //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXV Международная научная конференция, 26-27 березня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(35),часть 1, 2018.- стр.118-123, Науко-метр.БД:Коперник, мова публ.українська

Білоконь Віктор Петрович

 1. Методика навчання основам індивідуальної гри у футбол студентів. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.15-18.
 2. Відбір та методика навчання футболістів на початковому етапі підготовки. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 10(51) 14 с.4-8.
 3. Значення тренажерів і технічних засобів в навчанні студентів які займаються футболом. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 6(32) с.23-27
 4. Особливості психо-емоційної стійкості в ігрових видах спорту. Міщук Д.М, Білоконь В.П./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 117-118
 5. Стрессоустойчивость как характеристика психоемоциональной устойчивости в условиях напряженной игровой деятельности./ Билоконь В.П.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety -2016 ". Dil 7.Filologie Telesna vychova.Dejepis. Publishing House "Education and Science",Praha.2016.- P.64-66; 
 6.  Контроль функціонального стану студентів НТУУ "КПІ"./Анікеєнко Л.В., Білоконь В.П.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 34-36 ; 
 7.  Принципы воспитания физических качеств студентов, занимающихся в техническом ВУЗе./Билоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С. 20-23;
 8. Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу./Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.16-20; 
 9.  Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі/Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.20-23;
 10.  Формирование здорового образа жизни студентов./Билоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(79)16, К: 2016 - С.19-22.
 11. Мотивация студентов на занятиях фізіческой культурой и спортом при помощи сореновательно-игрового метода, Білоконь В.П., //Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова, серія 15,вип.10(92)17,К:2017//Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова; С.12-15. Мова публікації російська.
 12. Управление тренировочным процессом в игровых видах спорта., Білоконь В.П., //Materials of the XIII international research and praktice conference "Scientific horisons -2017" 30 september - 07 october 2017// Sheffild:Science and education LTD, 2017.- P.16-19; Мова публікації:українська.
 13. Аналіз рівня психофізфологичного стану студентів НТУУ "КПІ"; Автори - Анікеєнко Л.В.,Білоконь В.П., ; XXXVI міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Місце проведення - Переяслав-Хмельницький,с.144-147; Дата проведення: 26-27.04.2018 ; мова публікації:українська.

Брайко Наталія Гнатівна

 1. Сучасні підходи до здоров"я формування в процесі фізичного виховання. Брайко Н.Г. Фізична культура, спорт та здоров"я нації: збірник наукових праць. Випуск 17. Вінницький державний педагогічний університет імені м.Коцюбинського. - Вінниця: ТОВ !"Планер", 2014. с.30-34
 2. Заняття фізичними вправами як основний засіб зміцнення здоров"я студентів. Брайко Н.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.18-20
 3. Вплив занять аеробікою і фітнесом на функціональне здоров’я жінок віком 17-20 років./Брайко Н.Г., Балицька Є.П., / Матеріали ХІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, 28-29 квітня 2011р. Суми –2011, том 2, “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”.
 4. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29
 5. Соціально-педагогічні аспекти гімнастики, які впливають на здоров"я студентів/ Брайко Н.Г, Палухін Ю.В., Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю., том 1, Суми 2012, с.192-196
 6. Залучення студентів спеціальних медичних груп до оздоровчих занять. Брайко Н.Г, Ігнатенко Н.В., /Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2012. С.251-254
 7. Аналіз валеологічних знань та умінь студентів спеціального медичного відділення. Брайко Н.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 7 (33), том 1, с.62-66
 8. Аналіз шляхів використання давніх та сучасних засобів психосамотичної регуляції дихальних практик у фізичній реабілітації та на заняттях з фізичного виховання. Брайко Н.Г.Матеріали 2 Всеукраїнськой науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів»Проблеми формування здорового способу життя молоді»,Львів, 2009р. стор.96-97.
 9. Педагогічна практикав загально-освітній школі. Методичні вказівки-рекомендації. Брайко Н.Г. Видавництво «Віпол»,Київ,2010р., стор.1-36.
 10. Оцінювання валеологічних знань та умінь студентів ВНЗ технічного профілю. Стаття. Брайко Н.Г. Журнал «науковий вісник» Волинського нац.університету ім..Л.Українки №13 2010р.,м.Луцьк, стор.19-23.
 11. Использование специальных методов физического воспитания при формировании осанки у студентов. Статья. Брайко Н.Г. Материалы международной научно-практической конференции "Молодая спортивная наука Беларуси", Минск, 8-10 апреля 2014, ч.3 Минск БГУФК, стр. 135-137.
 12.  Социально-педагогические условия подготовки студентов к здоровьеформирующей деятельности в процессе рекреционно-оздоровительных занятий/ Брайко Н.Г., Андреева Е.;Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere; 6-7 ноября 2015; республика Молдова.; Мова публікації:українська
 13. К вопросу об использовании современных инновационных фитнес-технологий в физичеком воспитании студентов специальной медицинской группы./Брайко Н.Г. /Материалы XIV международной научной сессии по итогам НИР за 2015, Минск БГУФК, 2016.
 14. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки. / Брайко Н.Г., Демиденко М.О. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. ЗК1(70) 16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. С.308-312.; Мова публікації:українська; Мова публікації:українська
 15. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів / Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 12(67) 15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. С.23-26.; Мова публікації:українська; Мова публікації:українська
 16. Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе./Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В./ Збірник"Науковий часопис" , серія 15, вип. ЗК(84)2017, ст.198-200;  м.Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова; Дата проведення: 24.03.2017; 
 17. Характеристика методів та засобів фізичнох реабілітації при захворюванні на анкілагуючий епондилоартрит,Брайко Н.Г. // .НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18, Київ: Вид-во НПУ ім.Драгоманова -С. 232-235.; Мова публікації:українська
 18. Використання здоров'язберігаючих технологій у підвищенні рівня рекреаційної культури студентів вищого навчального закладу. Садовський О. О., Брайко Н.Г. //Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 09 листопада 2017р.-Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017.-с.129-131; http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21556; Мова публікації:українська.
 19. Методи та засоби фізичної реабілітації при захворюваннях артритом; Автори - Брайко Н.Г.; IX Міжнародна науково-практична конференція, Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 22.03.-23.03.2018 ; Мова публікації:українська

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Розвиток координаційних здібностей у студентів, які займаються фітнесом./Толмачова С.Е., Градусова Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2(28) с.108-112;
 2.  Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ /Градусова Н.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017-с. 134-136;
 3. Мотивація студентів до занять фітнесом в навчальному процесі з фізичного виховання/Науковий часопис НПУ ім.МП Драгоманова, серія №15 ;науково-педагогічні проблеми фізичної культури\фізична культура і спорт\ зб.наукових праць за ред. ОВ Тимошенка-К\Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова/2017-Випуск11993017 -с.35-38; Мова публікації: українська.

Гринь Андрій Романович

 1. Тестування як засіб підвищення ефективності занять з фізичного виховання. Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.39-42;
 2. Фізичний стан студентів вищих навчальних закладів Гринь А.Р./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 15. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2011, с.20-24;
 3. Забезпечення психологічних предумов укріплення здоров"я. Гринь А.Р.,, Гринь О.Р. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 17. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012, с.34-38;
 4. Характеристика системи багаторічної підготовки при підготовці легкоатлетів. Гринь А.Р./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 18. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012, с.22-27;
 5. Основні тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах постіндустріального суспільства. Гринь А.Р., Красов О.,Туризм і краєзнавство. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний університет ім.Григорія Сковороди" Збірник наукових праць, Вид-во Переяслів-Хмельницький 2012., с.262-265;
 6. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус студентської молоді. Кондратович А.Б., Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.31-39;
 7. Здоров’я в структурі життєвих цінностей студентів. Гринь А.Р, Гринь О.Р. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). вип.2 (28), 2013. с.27-31;
 8. Комплексна підготовка футболістів юного віку з урахуванням особливостей ігрової позиції. Гринь А.Р., Залойло В.В. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). вип.1(27), 2013. с.18-24;
 9. Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця,Гринь А.Р., Гринь О.Р. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, випуск 143, серія: Педагогичні науки,Чернігів -2017, ст.16-20; 
 10. Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності, Гринь А.Р., Гринь О.Р.//Вісник Чернігівського національного педагогичного університету, випуск 143, серія:Педагогичні науки, Чернігів - 2017, ст.154-157; 
 11. Психологичні ресурси подалання наслідків травм та збереження здоров,я спортсменів, Гринь А.Р.,Гринь О.Р./Сучасні тенденції розвітку українськойнауки:Всеук.наук.конф.21-22.02.2018р.,Переяслав-Хмельницький,//материали наукової конф;Переяслав-Хмельницький,2018. вип.2(12)-81, с.64-72; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
 12. Взаємозв’язок компонентів фукціональної підготовленості юних легкоатлетів на єтапі попередньої базової підготовки; доповідь,Автори - Гринь А.Р.; XVI Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання , спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти"; Місце проведення - Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 12.04.2018 ; Мова публікації:українська

Демиденко М.О.

  1. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки,Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Збірник наукових праць "Велес". ІІ Міжнародна конференція "Весняні наукові питання" 2 частина 28.04.2016/, К: 2016 - C.158-163 ; 
  2. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне.Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Сборник научных статей ХІІ Межнародной конференции "Развитие науки в ХХІ веке" ,Харьков: 2016 - C.111-113 ; 
  3. Профилактика ушкоджень ОРА в жіночому триатлоні.Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту" 25-29 квітня 2016р.,Одеса: 2016 - C.212-215 ; 
  4. Профилактика травматизму у жіночому триатлоні.Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. /Матеріали ХІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах мобілізації 29-30.04.2016р."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.147-150; (фахове)
  5. Травми м'яких тканин плеча у спортсменок триатлеток. Демиденко М.О., Попадюха Ю.А./Збірник наукових праць ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Відчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.143-145 ; 
  6. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки.Брайко Н.И., Демиденко М.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.3К 1(70)16, К: 2016 - С. 308-312
  7. Профилактика ушкоджень ОРА в жіночому триатлоні,Автори доповіді- Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. ; VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту" ; Одеса;-29.04.2016
  8. Методы и средства профилактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне,Научно переодический журнал "Philosophy of science"#5(2)\Volume 83."The University of Chicago Press",december 2016.s.1499-1505; Наукометричні БД:Scopus; 
  9. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне,Демиденко М.О.//Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г,с 136-146;
  10. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне,ISI-journal" Сборник статей"Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной  конференции: "проблемы и перспективы современной науки",ч.2, Москва,08.2016.стр.55-61.
  11. Комютерізована система Multi-JointSystem MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського універсітету імені Лесі Українки ,м.Луцьк.-вип.23,2016., с.104-111; Наукометричні БД:Copernik;
  12. Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні,The XV international Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Morden World",United Kingdom,Oxford,06-08 September,2016. s.622-628 ; Наукометричні БД:Scopus.
  13. "Травмування плеча як найбільш поширена проблема в жіночому триатлоні. Методи та засоби превентивної реабілітації, Демиденко М.О./Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного універсітету імені Лесі Українки ,Фізичне виховання і спорт-журнал, наукові фахові видання України,випуск 25, Луцьк 1.10.2017.; с.98-101. Мова публікації:українс.
  14. СРЕДСТВА КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ ПЛЕЧА В ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЖЕНСКОМ ТРИАТЛОНЕ, Демиденко М.О.//"Современные здоровьесберегающие технологии - журнал №2(2018).Орехово-Зуєво, Государственний гуманітарно-технологічний університет,Московська обл., С.45-53. мова публікації-росіська.
  15. "Технические средства программы превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне", Демиденко М.О./Сборник публикаций научного журнала "Globus" по материалам ХХІІ международно практической конференции 1 часть: "Достижение и проблемы современной науки" г.Санкт-Петербург, 4.08.2017, с.54-60, мова публікації-російська.
  16. Технические средства превентивной физической реабилитации травм и заболеваний плечевого сустава в женском триатлоне", Демиденко М.О.//Современное образование :актуальные вопросы,достижения и инновации:сборник статей ІХ международной научно-практической конференции, Пенза 25.09.2017. Мова публікації:українська
  17. Построение методов превентивной физической реабилитации травм плеча в женском триатлоне в зависимости от календарного плана соревнований", Демиденко М.О.//  Научный журнал по проблемам физического воспитания,спорта ,реабилитации и рекреации ; 14.12.2017 ,г.Харьков.; DOI -https://dx.doi.org/10.5281/zenedo.1133909; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
  18. Біомеханічні аспекти створення програми превентивної фізичної реабілітації пошкоджень верхньої кінцівки в жіночому триатлоні, допоідь; Автори - Демиденко М.О.; 1 всеукраїнська електронна науково-практична конференція з міжнародною участю; Місце проведення - Національний універсітет фізичного виховання і спорту України; Дата проведення: 17.05.2018 ; Мова публікації:українська

Д'якова Оксана Віргініївна

   1. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ".Мищук Д.Н., Дьякова О.В.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16,К: 2016 - C.85-88; 
   2. Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації.Д'якова Оксана.//Науково-практичний журнал "Спортивний вісник придніпров'я"/ Вид-во Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту,вип.№1/2016, Дніпропетровськ,2016 - С.27-31 ; (входять до наукометричних БД);
   3. Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ". Д'якова Оксана Віргініївна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.28-33; Наукометричні БД:Copernik; 
   4.  Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента.Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.98-102; Наукометричні БД:Copernik;
   5. Нейродинамическая составляющая психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации, Дьякова О.В.,Мищук Д.Н., "Фізична культура, спорт та здоров*я нації"-збірник наукових праць, 2018, випуск 5(24), м.Вінниця, с.137-143.; Мова публікації:російська.
   6. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов //Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), ч. 5. – С. 104–107.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305; мова публікації-російська.
   7. Місце спеціальних продуктів в системі харчування спортсменів високої кваліфікації / Дʼякова Оксана Вергеніївна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов / – Вып. 12(32), ч. 5. Переяслав-Хмельницкий-  27 дек. 2017. – С. 84–88. Библиогр.: 8 назв.; Мова публікації: українська   Url:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22123;  

Журавльов Сергій Олексійович

   1. Підвищення рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Журавльов С.О., Михайленко В.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Dny vedy-2015", -Dil 14, Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science" 2015, с.26-27;
   2. Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75.
   3. Особливості фрактального аналізу деяких психофізіологічних реакцій у людей з різною руховою активністю, Журавльов С.О. Кривенда В.С./ Збірник наукових праць №1(24) / Видавництво СНУ ім. В.Даля, Луганськ 2011р.;
   4. Особлисловості адаптації к фізичним нагрузкам у хокеїстів при лангірованії дії еферної олії лованди, Журавльов С.О. //Журнал "Фізична активність, здоров"я, спорт"/Міжнародна науково-практична конференція "Здоров"я і освіта, проблеми і перспективи" Донецьк-2011;
   5. Периодизация круглогодичной тренировки футболистов с учетом распределения нагрузок/ Журавльов С.О., Кривенда В.С./ Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, вип. 98, том IV, Чернігів 2012. с.88-91;
   6. Использование различных видом массажа в системе тренировки футболистов, Кондратович А.Б., Журавльов С.О. //Теорія та практика фізичного виховання. Донецкий національний університет, Донецьк 2012р. с.9.;
   7. Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди, Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53;
   8.  Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів, Журавльов С.О.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.52-55 ; 
   9. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста,Журавлев С.А., Кривенда В.С. .//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
   10. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
   11. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения.Журавльов С.А. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.75-79; 
   12. Особливості підготовки студентських збірних команд з футзалу до короткострокових змагань,  Журавльов С.О.// АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года; Переяслав-Хмельницкий 2018 -С. 103-107.; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська
   13. Особливості підготовки футзалістів на сучасному етапі розвитку виду спорту.; доповідь //Автори - Журавльов С.О.; Місце проведення - м.Київ, Університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ; Мова публікації:українська.

Запольський Дмитро Петрович

   1. Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій. Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.51-53.
   2. Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критерієв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту /Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В., Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012., с.4-12
   3. Розвиток якості фізичної підготовки сили та витривалості та їх застосування в боротьбі. Агеєв П.М., Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 9 (36) с.9
   4. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання.Запольський Д.П.,Агеев П.М./Збірник матеріалів VІІ Міжнародної заочної науково-практичноїконференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р./Вид-во Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Одеса: 2016 - C.26-30 ;
   5. Вплив швидкісно-силової підготовленості на техніко-тактичну підготовленість дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Агєєв П.М., Запольський Д.П. //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXV Международная научная конференция, 26-27 березня 2018г. Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 3(35),часть 1, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.118-123; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська

 Захарова Ірина Юріївна

   1. Аналіз проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.13-17;
   2. Плавання як засіб фізичного розвитку студента. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.17-21;
   3. Фізична активність як засіб рекреації студентів. Захарова І.Ю./ Вісник Чернігівського НПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип.98, том ІІІ, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання/ Чернігів 2012, с.142-144;
   4.  Облік резервних можливостей під час проведення занять у спеціальних медичних відділеннях зі студентами I-II курсів. Захарова І.Ю./Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції.Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України (24-24 квітня),Мінестерство освіти і науки України, Сумськийдержавний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, Інститут фізичної культури, Суми 2009р., с.317-320;
   5. Физическая подготовленость студентов ВУЗА — признак физического развития и функционального состояния организма. Захарова І.Ю./Материалы IX Всероссийской научно-практичиской конференции (4 апреля) Спортивно ориентированное физичиское воспитание — новая педагогическая технология XXI века.Чайковский, 2014.с.81-85;
   6. Основні напрямки розвитку рухової активності студентів протягом навчання у ВНЗ. Захарова І.Ю.//Materialy ХІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A VZNIC - 2015", Dil 12, Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha-2015.- P.18-21; 
   7. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.Захарова І.Ю.// Materials of the XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015", Volume 13, Physical culture and sport, Science and education LTD., Sheffield - 2015.- P. 29-33;
   8. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника. Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 30-33; 
   9.  Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса.Захарова І.Ю. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C. 43-46; 
   10. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.доповідь - ; Автор - Захарова І.Ю.//XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015";Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.11.2015;
   11. Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді.Захарова І.Ю/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - ст.194-198; 
   12. Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи, Захарова І.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 2(83)17, К: 2017 - С.44-48; 
   13. Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді;доповідь на міжнародної VIII International Scientific-Practical Conference, "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports"  ; Назва доповіді -  Автори - Захарова І.Ю.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 22.03.2017.

Ігнатенко (Кетова) Наталія Валеріївна

   1. Розвиток витривалості у традиційних видах боротьби. Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.53-58.
   2. Структура захворюваності студентів спеціальної медичної групи технічного ВНЗ. Ігнатенко Н.В./«Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті». Матеріали ІІ-ї міжнарродної електронної науково-практичної конференції. Одеса, 29 квітня 2011р. С.268-270.
   3. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29;
   4. Методика реабілітації після ендопротезування тазостегнового суглоба. Ігнатенко Н.В./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ, вид-во ім.М.П.Драгоманова 2012. с.54-65.
   5. Залучення студентів спеціальних медичних груп до оздоровчих занять. Брайко Н.Г, Ігнатенко Н.В., /Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2012. С.251-254
   6. Вивчення впливу різних рухових режимів на функціональний стан серцево-судинної системи студентів основної медичної групи,Ігнатенко Н.В./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012, вип.25, с.78-83
   7. Варіаційний метод розвитку швидкісної витривалості у першокурсників на занятті фізичним вихованням. Ігнатенко Н.В. /Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2013, вип.4, с.417-420
   8. Розвиток спеціальної витривалості у єдиноборствах. Ігнатенко І.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2013, вип.7(33), том 2 (Н-Я), с.535-541
   9. Методи та засоби підвищення спеціальної витривалості студентів основної групи на заняттях легкої атлетики.Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014-вип..3 (44) 14, с.294 - 298.
   10. Вплив різних циклічних навантажень рухової активності у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей на успішність навчання у ВНЗ.Ігнатенко Н.В./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014-вип.4 (47) 14,с. 36 -46.
   11. Влияние различных циклических нагрузок двигательной активности в физическом воспитании студентов на успешность обучения в вузе.Ігнатенко Н.В./ Международный Научно-исследовательский журнал = Reseach Journal of International Studies. 2014. №3 (22), с.21–24.
   12. Связь успешности обучения студентов в вузе с дисциплиной "Физическое воспитание".Ігнатенко Н.В./Приднестровский Государственный университет им.Т.Г.Шевченко, "Физическая культура и спорт: проблемы и перспективы развития". Материалы V международной студенческой научно-практической конференции Тирасполь,2014. с.20-24
   13. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів.Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(67)15, К: 2015 - С. 23-26 ; 
   14. Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ.Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(72)16, К: 2016 - С. 67-69 ; 
   15. "Характеристика методів та засобів фізичної реабілітації при захворюванні на анкілозуючий спондилоартрит " Ігнатенко Н.В., Брайко Н.Г../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(97)18, К: 2018 - С.232-235; Мова публікації: українська.
   16. "Клініко-фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом ", Ігнатенко Н.В. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова// Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(94)17, К: 2017 - С.48-52; Мова публікації: українська.

Карпюк Ірина Юріївна

   1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
   2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
   3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
   4. Аксіологічна складова освітнього процесу з фізичного виховання студентів. Карпюк І.Ю. // Зб. статей за матеріалами Х ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, ч. 2. – Ірпінь: НАДПС, 2012. – С. 152 – 160.
   5. Системний підхід до організації навчальних занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах. Карпюк І.Ю. //Управління в освіті. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С. 113–114.
   6. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп. Карпюк І.Ю. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наукових праць – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 106–110.
   7. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.;Фізичне виховання, гриф факультету (інституту); № протокола Ради 7; дата отримання грифу 21.03.2016;
   8. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи; Фізичне виховання,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 6; дата отримання грифу 26.02.2016;

Казаріна Ольга Андріївна

   1.  Волейбол в учебных заведениях.Казарина О.А.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »,Том 11.Технологии. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.64-65 ;
   2. Тренировочные нагрузки в волейболе. Казарина О.А.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2016",22-30 kvetna 2016, Dil 11,Psychologie a sociolologie. Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.83-85 ; 
   3. Технічна підготовленість волейболісток різної кваліфікації. Казарина О.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип 02(69)16, К: 2016 - C.46-48 ;
   4. Волейбол в учебных заведениях.; Автори - Казарина О.А.; Доповідь-12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »; Назва доповіді -Місце проведення - София; Дата проведення: 22.02.2016;
   5. "Спортино-орієнтовані технології у фізичному вихованні студентської молоді ( на прикладі занять волейболом)".Казаріна О.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.206-210; Мова публікації:українська.
   6. Нападающий удар в волейболе, основы обучения на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ"КПИ им.Игоря Сикорского. Казаріна О.А.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.17-21; 
   7. Особливості розвитку спритності на заняттах з волейболу в НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського,Казаріна О.А.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.24-27; 
   8. Особливості впровадження педагогічних інновацій у заняттях студентів спортивного відділення з використанням засобів волейболу,Казаріна О.А. //Актуальные  научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.40-44; Наукометричні БД:Copernicus; 
   9. "Особенности психологической подготовки студентов-волейболистов к соревновательной деятельности", Казаріна О.А../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(98)18, К: 2018 - С.80-82; Мова публікації:українська
   10. "Особенности адаптации студентов к обучению в учереждениях высшего образования средствами спортивных игор(на примере волейбола)" Казаріна О.А../Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 5(99)18, К: 2018 - С.104-107; Мова публікації:українська.
   11. "Пляжний волейбол та його розвиток в сучасних умовах на Україні", Казаріна О.А.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIX Международная научная конференция, 26-27 сентября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(29),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.79-83; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   12. Загальна характеристика прудкості як фізичної якості людини. Казаріна О.А.//Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDECKY PRUMYSL EVROPSKEHO KONTINENTU-2017",22-30 listopadu 2017 , Valume 6, Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.87-89; Мова публікації:українська.
   13. "Аеробні і анаеробні фізичні вправи та їх вплив на морфофункціональні особливості організму", Казаріна О.А.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(31),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.27-32; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська. 

Качалов Олександр Юрійович

   1. Здоровий образ жизни как форма реализации социальной ценности здоровья студентов. Качалов А.Ю., Черевичко А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014, серія 15, вип 12(53) 14 с.115-118
   2. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов.Качалов А.Ю. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 88-90; 
   3. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов.;Доповідь-XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ";  Автори - Качалов А.Ю.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.06.2016;
   4. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию.Качалов А.Ю.,Антонюк А.В. //Materials of  XII International research  and practice conference, "MODERN EUROPEAN SCIENCE -2016 ". 30 June - 07 July 2016. Volume 11. Philological sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 62-64 ;
   5. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника.Качалов А.Ю.//Materialy XII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Nauka i inowacja - 2016". 07-15 pazdziernika 2016 roku, Volume 4, Pedagogiczne nauki.  Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P.81-83.
   6. Формирование у студентов положительной мотивации к здоровому образу жизни, Качалов А.Ю. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 10-13 ; Мова публікації:українська.
   7. Вивчення динаміки плавальної підготовленості юних ватерполістів. Качалов А.Ю. //Materily XIII Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Nauka i inovacja 2017 ". 07-15 pazdziernika 2017 roku, Volume 4, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2017. P. 65-68; Мова публікації:українська. 
   8. Влияние занятий водным поло на функциональное состояние организма ватерполистов. Качалов А.Ю. //Materials of XIII International research and practice conference, "Trend of modern science ". 30 may - 07 june 2018. Volume 14. Physical culture and sport. . Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 33-35 ; Мова публікації:українська.

Кондратович Андрій Борисович

   1. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31.
   2. Вплив занять з фізичного виховання обраного виду спорту на показники фізичних якостей студентів. Кондратович А.Б., Козлова Т.Г. Materials of the XI international scientific and practical conference "Cutting-edge science-2015". Volume 22, Physical culture and sport. Sheffield, Science and education LTD. с.57-59.
   3. Спорт як засіб формування моральних якостей. Козлова Т.Г., Прус Н.М., Кондратович А.Б. Фізичне виховання - здоров"я студентів. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Донецьк "Наука і освіта" 2011. с.90-92;
   4. Использование различных видом массажа в системе тренировки футболистов. Кондратович А.Б., Журавльов С.О. Теорія та практика фізичного виховання. Донецкий національний університет, Донецьк 2012р. с.9;
   5. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус студентської молоді. Кондратович А.Б., Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.31-39;
   6. Особенности системы подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивных играх.,Кондратович А.Б.//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.55 -58 ; 
   7. Значення культура мовлення тренера ігрових видів спорту. Кондратович А.Б., Шарафутдінова С.У.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "CUTTING-ENGE SCIENCE - 2016". 30 April - 07 May 2016. Volume 14. Computer science. Physical education and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 96-98 ; 
   8. Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості./Гринь А.Р., Кондратович А.Б.Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C.33-36; 
   9. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів.Кондратович А.Б.// Materials of XIII International research and practice conference "CUTTING-EDGE SCIENCE-2017" 30 April -07 May, 2017, Volume 13. History.Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 99-102; 
   10. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні.Кондратович А.Б.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 64-67 ;
   11. РОЗВИТОК СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ФУТБОЛОМ, Кондратович А.Б.//Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 1. с.54-57; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   12. Розвиток швідкисно-силових якостей студентів. що займаються футболом; доповідь,Автори - Кондратович А.Б., Козлова Т.Г.// ХIV Міжнародна наукова практична конференція "Актуальні наукові дослідження у сучасному світі; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 15.02.2018 ; URL-http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23458; Мова публікації:українська.

Кривенда Вячеслав Сергійович

   1. Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75.
   2. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31.
   3. Аналіз фізичної витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вищих навчальних закладів. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов общества знаний. –Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2014. с.118-122.
   4. Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди. Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53.
   5. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.Журавлев С.А., Кривенда В.С.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; 
   6. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.Кривенда В.С.,Журавлев С.А.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; 
   7. Организационные проблемы развития мини-футбола в вузах Украины.Кривенда В.С.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-85 ;
   8. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития.Кривенда В.С. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-82; 
   9. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ - ФУТЗАЛІСТІВ ПЕРШИХ РОКІВ НАВЧАННЯ, Кривенда В.С./АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ//сборник научных трудов, выпуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Крилов Анатолій Геннадійович

   1. Экспресс оценка функционального состояния спортсменов силовой направленности. Крилов А.Г., Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 12(53) 14 с.58-61.
   2. Техника выполнения становой тяги в паверлифтинге. Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 1(54) 15 с.35-38.
   3. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения.Крылов А.Г., Тимко И.И.// Материалы Х Муждународной научно-практической конференции. том 2, Сургут, Издательский цент СурГУ 2011, с.96-97;
   4. Засоби відновлення в тренувальному процесі важкоатлетів високої кваліфікації. Масалкін М.Г., Корюкаєв М.М., Крилов А.Г./ Науковий часопис "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)/ вид-во ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 6 (32). 6с.
   5. Зміни морфо-функціонального статусу та рухових якостей у студентської молоді 17-22 років. Тимко І.І. , Крилов А.Г./ Науковий часопис Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)/ вид-во ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2 (28). 5с.;
   6. Теоретико-аналітичний підхід до сучасних проблем дзюдо. Крилов А.Г., Масалкін М.Г., Корюкаєв М.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.54-60;
   7. Особенности выполнения упражнений в атлетической гимнастике студентами ВУЗа. Тимко И.И., Крылов А.Г./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, c.6;
   8. П'ять базових вправ для зростання м'язів.Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С.34-37 ; 
   9. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 – ст.58-61; 
   10. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України.Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(81)16, К: 2016 - ст.61-65;
   11. Крилов А.Г. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14-15 років./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(93)17, К: 2017 - С.55-57; Мова публікації:українська.

Кузенков Олег Вікторович

   1. Використання технічних засобів та тренажерів в навчально-тренувальному процесі баскетболістів. Кузенков О.В., Кузенков Є.О. С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 1(54) 15 с.38-42;
   2. Воздействие эфирного масла лаванды (ЭМЛ) на показатели игровой деятельности и адаптацию у баскетболистов. Кузенков О.В., Битко С.М. Materialy X mezinarodni vedencko-praktika konference "тенденції совремнной науки-2014", Dil 18. Telovychova a sport. Hudba a zivot. Praga 2014. c.36-42;
   3. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112;
   4. Значення і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки. Кузенков О.В., Полухін Ю.В., Хохлов А.В. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.208-210;
   5. Зміни психофізичного стану студентів при систематичному виконанні фізичних навантажень. Кузенков О.В. Бітко С.М./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 100-103.
   6. Пути привлечения пассивных студентов к активным занятиям физической культурой.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С.53-56 ; 
   7. Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки.Кузенков О.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.233-236;  
   8. ІНДИВІДУАЛЬНА ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТА – ОСНОВА КОМАНДНОЇ ГРИ, Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.47-51; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   9. Значення та використання тренером короткострокових перерв під час проведення ігор з баскетболу. Кузенков Олег Вікторович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.51-55; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Кураченко Ольга Степанівна

   1. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67;
   2. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29;
   3. Профілактика вегетосудинної дистонії у студентів спеціальних медичних груп. Кураченко О.С./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку", Луганськ, 2013, Том 3, с.340-343;
   4. Взаємозв’язок психофізіологічних показників та фізичних можливостей у студентів комп’ютерних спеціальностей. Обезюк Т.К., Кураченко О.С./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 126-129;
   5. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів).Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102; 
   6. Оптимізація розумової працездатності засобами фізичної культури; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт, та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань);  Місце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017 ; Мова публікації: українська.
   7. Інноваційні та нетрадиційні методики оздоровлення; доповідь,Автори - Кураченко О.С.; Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ; Мова публікації:українська.
   8. Формування здорового способу життя молоді; Автори - Кураченко О.С.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво Лікування"; доповідь, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус; Дата проведення: 01.03.2018 ; Мова публікації:українська.
   9. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.; ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Назва доповіді - Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 15.06.2018 ; Мова публікації:українська.

Лозенко Наталія Миколаївна

   1. Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів, Лозенко Н.М., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015;
   2. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М.//Вісник Національного Авіаційного Універсітету., серія: Педогогіка. Психологія: збірник наукових праць, К: 2017 - С.130-135; 
   3. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами.Лозенко Н. М./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.71-72;
   4. Відповідальність за власне здоровя як домінантний аспект здоровязбереження студентів, Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М. //Вісник Національного Авіаційного Університету, Збірник наукових праць, Випуск 1 (10), Київ 2017; Мова публікації:українська.
    .

Лускань Олег Юрійович

   1. Побудова учбово-тренувального процесу хокеїстів. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 9(50) 15 с.90-94;
   2. Методы отбора и оценки способностей студентов, занимающихся футболом. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 4(47) 14 с.75-79;
   3. Фізична та техніко-тактична підгтовка студентів які займаються футболом. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова//Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 2(55) 15 с.58-62;
   4. Особливості фізіопунктурного експрес діагностування індивідуальних здібностей молоді, Лускань О.Ю., Буцька Л.В./ Вісник чернігівського національного університету. вип.98, том 2, //Чернігів 2012, с.178-18.;
   5. Отбор футболистов на начальном этапе подготовки. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова// Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 10(65)15, К: 2015 - C.83-86 ; 
   6. Теоретичний аналіз досліджень щодо вдосконалення процесу фізичного виховання студентів ВНЗ . Лускань Олег Юрійович, //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІІ Международная научная конференция, 26-27 травня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 5(37),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.70-76; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   7. Фізичне виховання як засіб формування здорового способу життя студентської молоді. Лускань Олег Юрійович //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXVІ Международная научная конференция, 26-27 квітня 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 4(36),часть 6, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С.58-64; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації: українська.

Мохунько Олександр Дмитрович

   1. Фізична підготовленість як ознака фізичного розвитку й функціонального стану організму студентів ВНЗ. Мохунько О.Д., Гавриолова Н.Є. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization-2015", Volume 19. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD, 2015. с.69-73.
   2.  Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у футболістів на різних етапах тренувального процесу. Бітко С.М., Мохунько О.Д.\\ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (науковий журнал), № 9, 2010, С. 12 -15.
   3. Особенности физического развития студенток. Мохунько О.Д., Прус Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.124-127
   4.  Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах.Махунько А.Д. //Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 85-91 ; 
   5. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ; 
   6. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу.Мохунько О. Д. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2017",22-30 kvetna 2017, Volume 10,History.Psychologie a sociolologie. Telesne kultury a sport.Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.51-56;
   7. Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.Скибицький Ігор Глібович,Мохунько Олександр Дмитрович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.103-107; Наукометричні БД:Copernik; 
   8. Розвиток координаційних здібностей у студентів-футзалістів перших років навчання; доповідь, Автори - Мохунько О.Д.; ХХХV Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; сборник научных трудов, випуск 3(35), ч.1, март 2018, Переяслав-Хмельницький, с.65-70,; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   9. "Особливості підготовки футболістів на сучасному етапі розвітку виду спорту"; доповідь, Автори - Мохунько Олександр Дмитрович; .Науково-практичний семінар; Місце проведення - Київський університет імені Бориса Грінченка; Дата проведення: 23.10.2017 ; Мова публікації:українська.
   10. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена; доповідь,Автори - Мохунько О.Г., Скибицький І.Г.; .Конференція"Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі:стан, напрямки та перспективи розвитку"; Місце проведення - Кропивницький; Дата проведення: 18.05.2018 ; Мова публікації:українська.
   11. Критерии тренировочной нагрузки в единоборствах; доповідь,Автори - Мохунько О.Д., Муравський Л.В.; ХІІІ міжнародна науково-практична конференція "Науковий горизонт-2017"; Місце проведення - Днепр; Дата проведення: 30.09.2017 ; Мова публікації:російська.

Муравський Леонід Володимирович

   1. Оптимізація тренувального процесу спортсменок циклічних видів спорту в залежності від протікання їх менструального циклу. Вихляєв Ю.М., Латишев Є.М., Муравський Л.В. Науковий часопис. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. серія 15. "Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт). вип.18. Київ, 2012, Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. с.17-22.
   2.  Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.110-114; Наукометричні БД:Copernik; 
   3. Критерии тренировочной нагрузки в єдиноборствах, Махунько А.Д., Муравський Л.В. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 27-31 ; Мова публікації:українська.

Новицький Юрій Володимирович

   1. Акмеологічні чинники спортивного зростання, Новицький Ю.В.//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спорт, духовність, гуманізм в сучасному суспільстві”, 9 жовтня 2009р. Донецький інститут здоров’я.
   2. Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану студентів за період 1981-2009 рр., Новицький Ю.В.// Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова. Серія 15. / Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). 2010. Випуск 7. С. 204 – 207.
   3. Формування культури здоровۥя в галузі фізичне виховання, спорт і здоровۥя людини. Новицький Ю.В.// Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). 2010. Вип.. 8. – С. 110 – 113;
   4. Фенотипічна адаптованість як відображення культури здоровۥя особистості, Новицький Ю.В., Прус Н.М., Ускова С.М., Гаврилова Н.М.// XIV Міжнародний науковий конгрес „Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх”. 5 – 8 жовтня 2010р. / Збірник тез/ НУФВС – 2010, С. 487;
   5. Формування культури здоровۥя як етап побудови особистої успішності, Новицький Юрій.//Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 248 – 254;
   6. Фізичний розвиток студентів як прояв фенотипічної адаптації до сучасних соціально-економічних умов. Новицький Ю.В., Гаврилова Н.М., Прус Н.М., Ускова С.М.// Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 301 – 302;
   7. Акмеология и валеология спортсменов в аспектах технологий биоуправления./Новицкий Ю.В., Яценко В.П., Гетман В.А., Яценко О.В. // Сборник научных трудов международной научной конференции «МЕТРОМЕД - 2011» - «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ», НИУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 8-10 ноября 2011 года, Санкт-Петербург, 2011, -С. 234 - 236;
   8. Моніторінг здоров"я студентів НТУУ "КПІ" на базі нових інформаційних технологій // Конференція з міжнародною участю / Медична та біологічна інформатика та кібернетика (тези), Гетман В.О., Новицький Ю.В., Яценко В.П. Київ: ММІФ, НТУУ "КПІ", Редакційний відділ. 2011. С. 12-13;
   9. Концептуальні засади формування професійної компетентності в фізичному вихованні і спорті, Новицький Ю.В./ вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98. том І, Чернігів - 2012. С.179-184;
   10. Прояви особистості в формуванні компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, Новицький Ю.В. Науковий часопис МПУ ім.Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.Драгоманова, К: 2013, серія 15, вип. 5 (30)13, с.136-140
   11. Детерменаційні відносини індивідуальних властивостей в формуванні особистості фахівця, Новицький Ю.В.// Міжнародна науково-практична конференція "Окружающая среда, здоровье человека и современные технологии формирония личности специалиста" (15-17 мая 2013). Вісник Чернігівського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Чернігів 2013, с.8;
   12. ДЕТЕРМІНАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ", автор Новицький Ю.В.//МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 26 – 28 березня 2015 року: XIX наукова конференція „МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ”,( доповідь і публікація);
   13. Общие представления о проблеме здорового образа жизни, Гетман В.А., Новицкий Ю.В.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ;
   14. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека,  Гетман В.А.,Новицький Ю.В.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32"
   15. Системні фактори впливу на здоров'я людини.Гетман В.О.,Новицький Ю.В.//Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; (входять до наукометричних БД);
   16. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо);Новицький Ю.В., гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016;(Методичні рекомендації українською мовою);
   17. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі легкої атлетики); Новицький Ю.В.,гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 30.11.2015;(Методичні рекомендації українською мовою);
   18. Некоторые вопросы формирования культуры здоровья.Новицький Ю.В.,/Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/ Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016, s. 17-21;
   19. Сила, здоровье, красота,Новицький Ю.В.,/Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji:wyksztalcenie i nauka bez granic - 2016// volume 13. Przemysl:Nauka i studia - 2016, P.79-82;
   20. Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий - 2017. ст. 85-89.;Наукометричні БД:Copernik.
   21. Современный мир и здоровье человека.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире// Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik
   22. Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента.Новицький Ю.В.,/Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. ст. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik;
   23. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента, Новицький Ю.В.,/Дьякова О.В./Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102; Наукометричні БД:Copernik;
   24. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов, Новицький Ю.В.,/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik.  - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.03.2017.
   25. Вплив освітянської парадигми на формування інтелектуальних потреб студентів технічного університету / Новицький Юрій Володимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, май 2018. – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 65–69.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23291 ; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   26. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа / Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149.   ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268 ,Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська
   27. Сопряженность интеллектуальных процессов с темпераментом на основе психомоторной активности у студентов / Новицкий, Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4(36), ч. 2. – С. 66–70. ; Url -http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23200 ; Наукометричні БД:Copernik; мова публікації – російська.
   28. Зависимость психомоторной активности студентов от уравновешенности темперамента и скорости поведенческих реакций / Новицкий Юрий Владимирович // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 4. – С. 111–115.; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23198; Наукометричні БД:Copernik; мова публікації – російська.
   29. Влияние росто-весовых показателей на проявление психофизиологических процессов у студентов / Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Вергиниевна // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов , 26-27 февраля 2018 г., – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 2(34), часть 5. – С. 104–107. URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22305; мова публікації – російська.

Обезюк Тетяна Констянтинівна

   1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
   2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
   3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
   4. Взаємозв’язок психофізіологічних показників та фізичних можливостей у студентів комп’ютерних спеціальностей. Обезюк Т.К., Кураченко О.С./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 126-129
   5. Вивчення рівня фізичної активності студентів вищого технічного навчального закладу. Обезюк Т.К./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку", Луганськ, 2013, Том 3, с.236-240;
   6. Дослідження гіпотензивного стану спортсменів і впливу ароматерапії на його корекцію,  Обезюк Т.К./ Матеріали VI Всеукраїнської науково-практично конференції "Перший крок у науку". т.6. м.Луганськ- 2011;
   7. Вивчення мотивації студентів "КПІ ім. І.Сікорського" до організації здорового способу життя; Автори доповіді - Обезюк Т.К. ; V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читаньМісце проведення - м.Київ, Київський університет ім. Б.Грінченка; Дата проведення: 27.11.2017 ; Мова публікації:українська.
   8. Здоровий спосіб життя молоді як запорука тривалості життя; доповідь, Автори - Обезюк Т.К.; ІІ Всеукраїнський конгрес "Мистецтво лікування, Місце проведення - м.Київ, Бізнес центр Парус; Дата проведення: 01.03.2018 ; Мова публікації:українська.
   9. Значення фізичної культури і її вплив на формування репродуктивного здоров'я молоді, доповідь на Інтерактивний форум УКРМЕДІНФО; Автори - Обезюк Т.К.; Місце проведення - м.Київ, готель Хайят; Дата проведення: 16.12.2017 ; Мова публікації:українська.
   10. Вивчення працездатності серцево-судинної системи у студенток з відхиленнями в стані здоров'я; доповідь, Автори - Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К., Кураченко О.С.;ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Місце проведення - м.Київ, НАУ; Дата проведення: 15.06.2018 ; Мова публікації:українська

Пасічна Тетяна Володимирівна

   1. Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів. Пасічна Т.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип3 к1(56) 15 с.285-288.
   2. Технологія розвитку та визнання спортивної аеробіки у студентському середовищі ,Пасічна Т.В., Новицький Ю.В. . Матеріали 5-ої Регіональної науково-методичної конференції “Фізичне виховання в контексті сучасної освіти”. МОН України; НАУ. Київ – 2010, С. 92-93.
   3. Співвідношення розвитку якостей сили та гнучкості для вдосконалення техніки виконання складних елементів аеробної гімнастики. Пасічна Т.В.\\ Матеріали 2-ої Міжнародної науково- практичної конфе-ренції “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи”. Донецьк: ДонНУ – 2010, С.650.
   4. Оптимізація рухової активності студентів технічних вузів, Пасічная Т.В., Атаманюк С.І., Римарь Ю.І//Тези всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя і зміцнення здоров’я студентської молоді” Запоріжжя, ЗНТУ-2011,  Науково-методичні основи степ аеробіки для студентів непрофільних ВНЗ. С.68-70;
   5. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Пасічна Т.В., Лозенко Н.М./Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 138-140;
   6. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання.Пасічна Т.В./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.89-91;
   7. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту. Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна.//Фізична активність, здоров'я і спорт., випуск 4(26), вид-во Львівський державний універсітет фізичної культури, Львів,2016. С.50-56; 
   8. Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, /Атаманюк С.І., Кіріченко О.В., Пасічна Т.В., //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Випуск 147, том 2, , /Чернігів, 2017; Мова публікації:українська
   9. Деякі аспекти виховання студентської молоді. Методи сприяння розвитку координаційних здібностей за допомогою занять аеробікою, ., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.,.;Науковий часопис НТУ імені М.П.Драгоманова, випуск 4 (98) 2018, Череповська О.А., Пасічна Т.В., Сербо Є.В.; Наукометричні БД:Scopus.
   10. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки в техніко-естетичних видах спорту, Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна//Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, №3(39), 2017, 192-196с; Мова публікації: східноєвропейська.

Прус Надія Михайлівна

   1. Вплив занять легкою атлетикою на показники фізичних якостей студентіві. Прус Н.М., Ускова С.М., Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa prezestrzen europy-2015" Volume 20. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.41-43.
   2. Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355.
   3. Особенности женского организма занимающихся бегом.Прус Н.М./ Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя 2011р. с.128-129;
   4. Фізичне виховання - здоров"я студентів. Козлова Т.Г., Прус Н.М., Кондратович А.Б.Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Донецьк "Наука і освіта" 2011. с.90-92 Вплив фізичних навантажень на здоров’я студентів НТУУ "КПІ".
   5. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни./Файнберг Б.А., Прус Н.М./Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ; 
   6.  Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.Прус Н.М.,Ускова С.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10; 
   7. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ;
   8.  Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17; 

   9.  

    Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; 
   10. Значение некоторых нагрузок и режимов для здоровья./Гаврилова Н.М., Прус Н. М./ Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62; 
   11. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов.Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г., Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.133-136; Наукометричні БД:Copernik;
   12. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.128-133; Наукометричні БД:Copernik; 
   13. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Гаврилова Н.М., Прус Н. М.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.114-117; Наукометричні БД:Copernik; 
   14. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы. Прус Н.М., Скибицкий И.Г. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 31-35 URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22795.Мова публікації:українська.
   15. Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів / Прус Надія Михайлівна, Ускова Світлана Михайлівна // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов [по материалам ХХXІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий]. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 3. – С. 41–46. ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22132; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   16. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444; Мова публікації:українська.
   17. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13; URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23399; Мова публікації:українська.

Руденко Галина Андріївн                 

                              1. Гендерные особенности проявлений интеллектуальной работоспособности студентов технического ВУЗа /                                          Новицкий Юрий Владимирович, Гаврилова Надежда Михайловна, Руденко Галина Андреевна //                                                          Актуальные            научные исследования в современном мире : сборник научных трудов. – Переяслав-                                              Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 8. – С. 148–149.    ; Url - http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23268;                                                      Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:російська.

Сабіров Олександр Сергійович

   1. Роль особистісно-орієнтованого підходу у професійній підготовці фахівців з фізичної культури. Сабіров О.С./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, Вид-воНПУ ім.М.П.Драгоманова, - К.: 2011, серія 15 , вип.11, с.289-292
   2. Актуалізація оздоровчих вимірів у сучасній освіті. Сабіров О.С./ Збірник тез. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 2011р.) вип.4, том 1. с.327-328
   3. Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі.Сабіров О.С.//Journal of Education, Health and Sport/Radom University in Radom, Poland, Volume 5,№3 2015,Radom,2015. - P.325-334; 
   4. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів./Сабіров О., Пантік В., Шевчук А./Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72; 
   5. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів.Сабіров О., Цьось А., Бергер Ю.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 3(31), Луцьк: 2015 - С. 202-210;
   6. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ; 

   7.  

    Історичні особливості розвитку регбі в Україні. Сабіров Олександр //Фізична активність і якість життя людини (текст):збірник тез. доп. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (22-24 травня 2018)/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, Луцьк: 2018 - С. 76; Мова публікації:українська.
   8. Концептуальні основи формування рухових умінь і навичок студентів у процесі позааудиторних занять фізичними вправами. Олександр Сабіров, Василь Пантік //Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету ім.Л.Українки, вип. 1(41), Луцьк: 2018 - С. 36-45; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   9. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. /Анатолій Цьось та ін./наук. ред. й упорядник проф. А.В. Цьось.- Луцьк :Вежа-Друк, 2018. -312с. українською мовою; Ухвалено методичною радою № 17; дата 29.11.2017.

Скибицький Ігор Глібович

   1. Дослідження впливу мотивації на психічний стан спортсмена,  Скибицький Ігор.\\ Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 69 – 77;
   2. Психічні навантаження в спорті. Скибицький І.Г.\\ Матеріали науково-практичної конференції „Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту” Одеса – 2010 С. 132 – 136;
   3. Ударна" методика розвитку витривалості учасників занять рукопашним боєм.Скибицький І.Г. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип.98, том 2/ Вид-во Чернігівський НПУ ім.Т.Г.Шевченка, Чернігів 2012. с.287-291; 
   4. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменовСкибицький І.Г./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів 2012, с.162-164;
   5. "Психологічні, педагогічні та методико-біологічні аспекти фізичного виховання",Скибицький І.Г./ Матеріали ІІІ Міжнародної електроннної науково- практичної конференції , 20-27 квітня 2012р., Одеса 2012, с.40-42;
   6. Дослідження впливу мотиваційної складової на психічний стан спортсменів, Скибицький І.Г./ Матеріали ІІІ Міжнародної електроннної науково- практичної конференції "Психологічні, педагогічні та методико-біолгічні аспекти фізичного виховання", 20-27 квітня 2012р., Одеса 2012, с.38-40;
   7. Дослідження взаємозв’язків нервової системи спортсменів із індивідуальними особливостями ведення двобоїв (на прикладі фехтуванні). Скибицький І.Г.. /Міжнародная научно-практическая конференция "Севременные научные достижения-2013" (5-6.02.2013), м.Прага. С.47-51;
   8. Дослідження впливу дозованих вправ з обтяженнями на показники розвитку фізичних якостей студентів ВУЗУ. Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.103-106;
   9. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена. Скибицький І.Г./Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. Збірник наукових праць XXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград 2015, с.148-152;
   10. Методика улучшения аэробной производительности студентов на занятиях легкой атлетикой в программе физического воспитания. Скибицкий И.Г. Materials of the XI International research and practical conference, "Proceedings of academic science-2014", 2014. Volume 3. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.83-86;
   11. Методика оценки функионального состояния спортсменов. Скибицкий И.Г. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта", Министерство спорта республики Саха (Якутия) ФГБОУ ВПО Чурапчински. 2014, с.27-29;
   12. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов. Скибицкий И.Г. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта", Министерство спорта республики Саха (Якутия) ФГБОУ ВПО Чурапчински. 2014, с.30-32;
   13. Влияние психической напряженности на показатели двигательных реакций спортсменовСкибицкий И.Г..//MATERIAL of 11 international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015 October 30 – November 7. 2015. Volume 13. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – 2015.- P.13-15;
   14. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; 
   15. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу,/Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д.//Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ; 
   16. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму. Скибицький І.Г.  //Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."/Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград ,2016.- С.58-61; 
   17. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів.Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 77-80 ; 
   18. Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики». Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М.//26-27листопада 2016р Переяслав-Хмельницький 26.10.2017. вип..11. с136-142.;
   19. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакції спортсменів,Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М. Науковий часопис національного пед./ університету ім..Драгоманова. серія -15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. (фізична культура іспорт. Вип..01 (68) вересень 2016. с. 74-77.; 
   20. Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике.Скибицький І.Г.,// Materials of 12 international Research and Practice conference volume 2.Prospec word sciencen2016 yuli 30 august.7.2016- c.23-24.; Наукометричні БД:Web of Sciense;
   21. Генезис формирования агрессивного поведения в спорте,Скибицький І.Г.//. Materials of 13 cinduct of modern science -2016. Phisical culture and sport histori philosophy Sheffild. November 30 december 2016. .; Наукометричні БД:Web of Sciense; стр.16-20;
   22. Влияние силовых упражнений на состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов / Скибицкий И.Г.,   Прус.Н.М.// MANERIALS OF THE 13 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCESCIENTIFIC HORIZONS-2017September-30-octobr 7.2017   Volume 6   PHYSICAL CULTURE AND SPORTSHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. S. 31-35. Мова публікації:українська
   23. Методы научной психологии в спорте/. Скибицкий И.Г.,   //MATERIALY 13 MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI PERSPEKTYWICZNE OPRAZCOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI – 2017 07-15 LISTOPADA 2017VOLUME 4 PSYCHOLOGIA I SOCIOLOGIA …FIZYCZNA KULTURA I SPORT         PRZEMYSL       Nauka I studia 2017. S. 21-27/; Мова публікації:українська.
   24. Исследование мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию в Вузе. Скибицкий И.Г.,   MATERIALY 13 INTERNATIONAL RESEARCH ANDPRACTICE   CONFERENCE 7 CODUCT OF MODERN SCIENCE – 2017 november 30 – December 7     2017,Philological sciencec Phisical culture and sport SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION 2017. S.68-71; Мова публікації:українська/
   25. Методика подготовки к занятиям бегом. Скибицкий И.Г.,   //MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE AND CIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018.SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018 s.3 – 7.; Мова публікації:українська
   26. Специальная силовая подготовка спринтера./ Скибицкий И.Г., Руденко Г.А.//MATERIALS OF THE 14 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL   CONFERENCE SCIENCE ANDCIVILIZATION – 2018. January 30 – February 7. 2018SHEFFILD SCIENE AND EDUCATION LTD.   2018. S..26-32/
   27. Вплив родини на формування агресивної поведінки спортсмена/ Скибицкий И.Г., Мохунько О.Д.//Міністерство науки та освіти України. Збірник наукових праць 24 Всеукраїнської науково - практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченко. Кропивницький, 18-19 травня 2018. - с.206-210/Мова публікації:українська

Томашевський Дмитро Володимирович

   1. Відновлення працездатності спортсмена -студента психологічними засобами. Томашевський Д.В.//Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI - 2015". 07-15 listopada 2015 roku, Volume 9, Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P.55-59 ; 
   2.  Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменів. Томашевський Д.В.//Materialy XIІ Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "STRATEGICZNE PYTANIE SWIATOWEY NAUKS - 2016". 07-15 lutego 2016 roku, Volume 6, Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2016. P.83-87 ; 
   3. Особливості програмування фізичної і спеціальної фізичної підготовки волейболісток в різних фазах ОМЦ.Ковцун В.І., Томашевський Д.В. //Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя.", випуск 23(89), вид-во Українська міжнародна Академія профілактичної медицини НТШ №1, Львів,2014. С.13-17 ; 
   4. Особливості харчування студентів. Томашевський Д.В., Ковцун В.І.//Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя.", випуск 24(90), вид-во Украънська міжнародна Академія профілактичної медицини НТШ №1, Львів,2014. С.34-40;
   5.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ. Томашевський Д. В. //МАТЕРИАЛИ XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г., София «Бял ГРАД-БГ» OOД ,2017.- C.93-100;
   6.  Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.Томашевський Д. В.// XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017»,Volume 8 : Физическата култура и спорта . Филологическите науки . Философия ., София . «БялГРАД-БГ».,2017. -C.52-55.;
   7. Дидиатичні принципи планування та організації місць занять волейболом з урахуванням вікових особливостей осіб старшого та похілого віку, Томашевський Д.В.,//Актуальные научные исследования в современном мире, Сборник научных трудов, выпуск 3(35) часть 1,Переяслав-Хмельницкий, март 2018г., стр.94-97, ISSN 2524-0986; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Ускова Світлана Михайлівна

   1. Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355.
   2. Обучение беговым легкоатлетическим дисциплинам студентов ВУЗов. Ускова С.М., Гаврилова Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.188-191
   3. Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.Гаврилова Н.М., Ускова С.М.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ; 
   4.  Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ;
   5. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.Прус Н. М.,Ускова С.М.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD.2016.- P. 7-10; 
   6. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.Прус Н. М.,Ускова С.М.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17;
   7. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.Прус Н. М.,Ускова С.М. //Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; 
   8. Генезис формирования агрессивногоповедения спортсмена. Скибицкий И. Г.,Ускова С.М.//Materials of  XII International research  and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield.2016.- P. 16-21;
   9. Методика розвитку фізичних якостей спортсменів. Гаврилова Н.М., Ускова С.М. //Materials of XIIІ International scientific and practice conference, "Scientific horizons -2017 ". 30 september - 07 october 2017. Volume 6. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2017.- P. 20-23 ; Мова публікації:українська.
   10. Методика подготовки к сдаче норматива по бегу на длинные дистанции в ВУЗе. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materials of XIV International research and practice conference, "Science and civilization -2018 ". 30 january - 07 february 2018. Volume 10. Physical culture and sport. Philosophy. Science and education LTD. Sheffield. 2018.- P. 10-13 ; Мова публікації:українська.
   11. Некоторые вопросы здорового образа и способа жизни. Прус Н.М., Ускова С.М. //Materily XIV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji "Naukowa prezestrzen Europy 2018 ". 07-15 .04.2018 roku, Volume 5, Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Filozofia. Przemysl. 2018. P. 66-70.URL http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23444 ,Мова публікації:українська
   12. "Формування вольових якостей студентів-легкоатлетів",Ускова С.М., Прус Н. М. //Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(31),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2017.- С.41-37; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Устименко Григорій Олександрович

   1. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112
   2. Методы регламентировано-облегчающего разучивания двигательных действий с помощью тренажеров и технических средств в баскетболе. Устименко Г.О., Яременко О.М. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. ґматеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (19-20 квітня 2012 року), том 2, Суми 2012. с.357-361
   3. Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління. Устіменко Г.О./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.476-479;  Мова публікації: українська.

Яременко Олег Миколайович

   1. Требования к функциям центрового игрока в современном баскетболе. Яременко О.М. Материалы з 11-а международна научна практична конференция, "Настоящи изследвания и развитие", -2015. Том 12. Психология и социология. Музыка и живот. Физическа култура и спорт. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД., с.79-82;
   2. Технико-тактические приемы игры в нападении как показатели соревновательной деятельности центровых игроков. Яременко О.М. Materials of the XI International research and practical conference, "Proceedings of academic science-2014", 2014. Volume 3. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.80-83;
   3. Баскетбол как средство физического воспитания студентов непрофильных высших учебных заведений, Яременко О.М./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія №15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт", 2011 р.;
   4. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112;
   5. Методы регламентировано-облегчающего разучивания двигательных действий с помощью тренажеров и технических средств в баскетболе. Устименко Г.О., Яременко О.М. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. ґматеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (19-20 квітня 2012 року), том 2, Суми 2012. с.357-361;
   6. Баскетбол в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений Украины. Бойко А.Л., Эфременко В.М., Яременко О.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. вип.98, том 2, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2012. с.161-163;
   7. Організація раціонального добового режиму життєдіяльності студентів. Яременко О.М./ Фізична культура і спорт (збірник наукових прац) вип.15, Вид-во: Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського "Інститут фізичного виховання і спорту", Вінниця 2013, с.268-272;
   8. Основы баскетбола.Яременко О.М.//Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "WSCHODNIE PARTNERSTWO - 2015". 07-15 wrzesnia 2015 roku, Volume 3, Medycyna Ekologia Rolnsctwo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P. 49-53 ; 
   9. Особенности спортивной тренировки баскетболистов.Яременко О.М.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016",22-28 unora 2016, Dil 10,Pedagogika. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.88-89; 
   10. Броски в баскетболе.Яременко О.М.//Материали за 11-а международна научна практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL - 2015», 17-25 November 2015. Том 12.Лекарство Биологии Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ», 2015.- С.102-105; 
   11. Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 81-83;
   12. Передача,ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.Яременко О.М.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 84-86.
   13. Психофізичний стан студентів в системі їх відбору для занять баскетболом. Особливості прояву.Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С124-128; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.
   14. «Основы обучения техники и тактики игры в баскетбол студентов І и ІІ курсов на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского".Яременко Олег Миколайович//Актуальные научные исследования в современном мире:XХXІІІ Международная научная конференция, 26-27 января 2018г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 1(33),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2018.- С128-134;Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.