Спеціальні медичні групи

спец мед групи

ЦФВС,  1 поверх, праве крило, к. 127

Викладачі:

Карпюк Ірина Юріївна, доцент,кандидат педагогічних наук, заступник декана ФБМІ з навчально-методичної роботи.

Брайко Наталія Гнатівна, старший викладач

Захарова Ірина Юріївна, викладач

Ігнатенко Наталія Валеріївна, старший викладач

Кураченко Ольга Степанівна, викладач

Обезюк Тетяна Констянтинівна, викладач

Демиденко Марина Олегівна, викладач                                

                                                 розклад 001

спец мед групи 1Фізична культура є важливим засобом у системі освіти та виховання учнівської молоді. Формування у них основ здорового способу життя, організації активного відпочинку, розвитку та відновлення фізичних та духовних сил, реабілітації та корекції здоров'я, розвитку позитивних моральних і вольових якостей.

Здоров'я є інтегральною якісною характеристикою особистості та суспільства, яка поєднує соціальний, духовний, психічний, фізичний компоненти і дає людині відчуття внутрішньої гармонії, благополуччя і загального задоволення життям. Тому найважливіше завдання педагога - це турбота про здоров'я студентів, адже воно є запорукою життєрадісності, бадьорості, повноцінного розумового та фізичного розвитку.

Викладачі відділення займаються вивченням рівня здоров’я і фізичного розвитку студентів з відхиленнями в стані здоров’я, організації їх фізичної реабілітації. До їх завдань відноситься, перш за все,зміцнення здоров'я, сприяння гармонічному фізичному розвитку та загартування організму студентів.

Студенти, яки мають відхилення в стані здоров'я, проходять реабілітацію за спеціальними науково - обгрунтованими методиками на спеціальному медичному відділені кафедри спортивного вдосконалення