Міжнародні зв'язки

Участь студентів в міжнародних змаганнях: 

1. Відкритий Кубок Європи з елітних боїв; міжнародні змагання,Тимко А. О. (ФІОТ ІВ-72), 1 місце;

2. Чемпіонат світу серед чоловіків з гирьового спорту, Івахненко В.В. (ФБМІ БР-71), різні види 4 перших місця;

3. Спортивна аеробіка - тріо, міжнародні змагання, м. Злін, Чехія, друге місце у складі команди України.

Наукова робота викладачів:

Кафедра СВ ФБМІ є загально університетською,

проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІіменіІгоряСікорського» перших та других курсів загальною чисельністю близько 8000 осіб (кількість студентів двох спортивних кафедр), та працює зі збірними командами університету, в яких займаються і старшокурсники.

  1. За 2017/2018 навчальний период кафедра має 7 фахових статей; 21 статтю, что входять до наукометрічніх баз (Index Copernicus, Web of sciense); одну монографію; зарубіжніх статей - 8.

Інформація о наукових публікаціях викладачів в ela.kpi

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/1730   загальна

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12949 конференції

http://ela.kpi.ua/jspui/handle/123456789/12954 статті в наукових виданнях

Участь у міжнародних конференціях

Russia:Philosophy of science"#5(2)\Volume 83."The University of Chicago Press",december 2016.P.; ,Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г; "ISI-journal" Сборник статей "Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной конференции:"проблемы и перспективы современной науки",Ч.2, Москва,08.2016.;

Przemysl, Poland: XIV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy - 2018», 07-15 kwietnia 2018 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Volume 8 : Historia. Psychologia i sucjologia. Muzyka i życie. Fizychna kultura i Sport. XIII Miedzynarodowa Naukowa-Praktyczna Konferencia "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku - Przemysl;

Sheffield: XIV International scientific and practical conference “Science and civilization - 2018”, January 30 - February 7, 2018. – Sheffield : Science and Education LTD, 2018. – Volume 10 : Физическая культура и спорт. Философия; XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016;

Kingdom,Oxford,06-08 September,2016; XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017;   XIII international research and practice conference, September 30 – October 7, 2017, Sheffield, UK. – Sheffield, 2017. – Vol. 6. 

Софія: ХIV Международна научна практична конференція «Бъдещите изследвания - 2018», 15-22 февруари 2018 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2018. – Volume 10 : История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия; XIII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2017», 15 - 22 март 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 5 : Педагогически науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта; XIII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017», 15 - 22 април 2017 г. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017. – Volume 8 : Философия. Филологическите науки. Физическата култура и спорта. 

Prague, Czech Republic : XIII Mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderni vymoženosti vědy – 2017», 27 ledna – 05 února 2017 roku. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. – Díl 6 : Filologie. Tělesné kultury a sport. Psychologie a sociologie