Наукові публікації

Агеєв Павло Миколайович

 1. Вдосконалення статодинамичної стійкості дзюдоїстів на етапі початкової підготовки. Агеєв П.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.4-7
 2. Агеєв П.М., Арзютов Г.М., Саєнко С.В., Методика ефективного навчання техніки в єдиноборствах. Науковий часопис, вип.12, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011р. с.3-8.
 3. Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критерієв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту /Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В., Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012., с.4-12
 4. Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критеріїв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту/ Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В./Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2012,серія 15, вип 17. 6с.
 5. Розвиток якості фізичної підготовки сили та витривалості та їх застосування в боротьбі. Агеєв П.М., Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 9 (36) с.9
 6. Бібліографічний опис:Запольський Д.П.,Агеев П.М. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання.//Збірник матеріалів VІІ Міжнародної заочної науково-практичноїконференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р./Вид-во Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Одеса: 2016 - C.26-30 ; Мова публікації:українська
 7. Назва заходу VІІ Міжнародна заочної науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» ; Назва доповіді - Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання; Автори - Запольський Д.П.,Агеев П.М.; Місце проведення - Одеса; Дата проведення: 29.04.2016/
 8. Бібліографічний опис:Агеєв П.М.,Запольський Д.П. Дзюдо як засіб розвитку фізичних здібностей студентів вищих навчальних закладів. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4, К: 2017 - C. 7-10 ; Мова публікації:українська.
 9. Бібліографічний опис:Запольський Д.П.,Агеєв П.М. Аналіз ефективності спортивної підготовки єдиноборців./Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т. 18-19 травня 2017./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2017. - Т.І. - С.133-137; Мова публікації:українська.

Білоконь Віктор Петрович

 1. Методика навчання основам індивідуальної гри у футбол студентів. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.15-18.
 2. Відбір та методика навчання футболістів на початковому етапі підготовки. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 10(51) 14 с.4-8.
 3. Значення тренажерів і технічних засобів в навчанні студентів які займаються футболом. Білоконь В.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 6(32) с.23-27
 4. Особливості психо-емоційної стійкості в ігрових видах спорту. Міщук Д.М, Білоконь В.П./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 117-118
 5. Бібліографічний опис:Билоконь В.П. Стрессоустойчивость как характеристика психоемоциональной устойчивости в условиях напряженной игровой деятельности. //Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety -2016 ". Dil 7.Filologie Telesna vychova. Dejepis. Publishing House "Education and Science",Praha.2016.- P.64-66 ; Мова публікації:українська
 6. Бібліографічний опис:Анікеєнко Л.В., Білоконь В.П. Контроль функціонального стану студентів НТУУ "КПІ".// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 34-36 ; Мова публікації:українська
 7. Бібліографічний опис:Билоконь В.П. Принципы воспитания физических качеств студентов, занимающихся в техническом ВУЗе./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С. 20-23 ; Мова публікації:українська/
 8. Бібліографічний опис:Білоконь В.К.Фізична підготовленість футболістів різного віку на різних етапах планування учбово-тренувального процесу./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.16-20; Мова публікації:українська/

 9.  Бібліографічний опис:Білоконь В.К. Розробка тренувальних занять з метою контролю швидкості і витривалості в футболі./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 - С.20-23; Мова публікації:українська.

 10. Бібліографічний опис:Билоконь В.К. Формирование здорового образа жизни студентов./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(79)16, К: 2016 - С.19-22; Мова публікації:українська

Брайко Наталія Гнатівна

 1. Сучасні підходи до здоров"я формування в процесі фізичного виховання. Брайко Н.Г. Фізична культура, спорт та здоров"я нації: збірник наукових праць. Випуск 17. Вінницький державний педагогічний університет імені м.Коцюбинського. - Вінниця: ТОВ !"Планер", 2014. с.30-34
 2. Заняття фізичними вправами як основний засіб зміцнення здоров"я студентів. Брайко Н.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.18-20
 3.  Брайко Н.Г., Балицька Є.П., “Вплив занять аеробікою і фітнесом на функціональне здоров’я жінок віком 17-20 років. Матеріали ХІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, 28-29 квітня 2011р. Суми –2011, том 2, “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”.
 4. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29
 5. Соціально-педагогічні аспекти гімнастики, які впливають на здоров"я студентів/ Брайко Н.Г, Палухін Ю.В., Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю., том 1, Суми 2012, с.192-196
 6. Залучення студентів спеціальних медичних груп до оздоровчих занять. Брайко Н.Г, Ігнатенко Н.В., /Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2012. С.251-254
 7. Аналіз валеологічних знань та умінь студентів спеціального медичного відділення. Брайко Н.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 7 (33), том 1, с.62-66
 8. Аналіз шляхів використання давніх та сучасних засобів психосамотичної регуляції дихальних практик у фізичній реабілітації та на заняттях з фізичного виховання. Брайко Н.Г.Матеріали 2 Всеукраїнськой науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів»Проблеми формування здорового способу життя молоді»,Львів, 2009р. стор.96-97.
 9. Педагогічна практикав загально-освітній школі. Методичні вказівки-рекомендації. Брайко Н.Г. Видавництво «Віпол»,Київ,2010р., стор.1-36.
 10. Оцінювання валеологічних знань та умінь студентів ВНЗ технічного профілю. Стаття. Брайко Н.Г. Журнал «науковий вісник» Волинського нац.університету ім..Л.Українки №13 2010р.,м.Луцьк, стор.19-23.
 11. Использование специальных методов физического воспитания при формировании осанки у студентов. Статья. Брайко Н.Г. Материалы международной научно-практической конференции "Молодая спортивная наука Беларуси", Минск, 8-10 апреля 2014, ч.3 Минск БГУФК, стр. 135-137.
 12. Бібліографічний опис:Брайко Н.Г. Социально-педагогические условия подготовки студентов к здоровьеформирующей деятельности в процессе рекреционно-оздоровительных занятий/ Брайко Н.Г., Андреева Е.;Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere; 6-7 ноября 2015; республика Молдова.; Мова публікації:українська
 13. Бібліографічний опис:Брайко Н.Г. К вопросу об использовании современных инновационных фитнес-технологий в физичеком воспитании студентов специальной медицинской группы.; Мова публікації:російська; Материалы XIV международной научной сессии по итогам НИР за 2015, Минск БГУФК, 2016.
 14. Бібліографічний опис:Брайко Н.Г. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки. / Брайко Н.Г., Демиденко М.О. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. ЗК1(70) 16 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2016. С.308-312.; Мова публікації:українська; Мова публікації:українська
 15. Бібліографічний опис:Брайко Н.Г. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів / Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В. Науковий часопис. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.» (Фізична культура і спорт) Вип. 12(67) 15 – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2015. С.23-26.; Мова публікації:українська; Мова публікації:українська
 16. Назва заходу VII Міжнародна науково-методична конфренція; Назва доповіді - Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки.; Автори - Брайко Н.Г.; Місце проведення -м.Київ, НПУ ім.М.Н.Драгоманова; Дата проведення: 24.03.2016/
 17. Бібліографічний опис: Брайко Н.Г. Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. Збірник"Науковий часопис" , серія 15, вип. ЗК(84)2017, ст.198-200; Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В.; м.Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова; Дата проведення: 24.03.2017; Мова публікації: українська

Гетман Володимир Олексійович

 1. Гетман В.О. Антропоетика здоров’я \ Монографія. Київ: „Медкнига”, 2009 – 148 с.
 2. Гетман В.О.,Новицький Ю.В., Питомець О.П. Методологічні та організаційні засади оздоровлення людини \ Навчальний посібник, Київ: „Основа”, 2009 – 200 с.
 3. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Системоутворюючи фактори „Антропоетики здоров’я”. Materialy V miedzynarodowej konferencij „Nauka i inowacija - 2009”. Praha – 2009 P. 51 – 54.
 4. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Системоутворюючі фактори Антропоетики здоровя. \\ V Міжнародна наукова конференція „Іноваційні напрямки розвитку науки”. Белгород: Роснаука – 2010, С. 23 -28.
 5. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Чинники сучасного світу в формуванні здоров’я // Науковий часопис НПУ. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт/ Випуск 10. Київ: Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011, С.173-176.
 6. Гетман В.О.Методология формирования индивидуальной системы здоровья человека // Materialy VIII miedzynarodowej konferencji / ”Nauka i inowacja-2011”/ Volume 10. Medycyna Nauk biologicznych Fizyczna kultura i sport. Sp.z.o.o. “Nauka I studia” , Praha 2011, С.54-59.
 7. Гетман В.О.Целостное здоровье – проблема и пути ее решения // Материали за VII международна научна практична конференция / «Бъдещето проблемите на световнато наука»,-2011. Том 33. Технологии. Физическа култура и спорт. «БялГРАД-БГ»ООД, 2008, С. 59-63.
 8. Гетман В.О. Онтологии Антропоэтики здоровья / Монография , Київ: Освіта України 2011, 117 с.
 9. Новицький Ю.В., Яценко В.П., Гетман В.О. Акмеология и валеологія спортсменов в аспектах технологий биоуправления //Матеріали ІІ науково-практичного семінару з міжнародною участю/Гармонія людини, Київ, Україна, НТУУ «КПІ», 2011.
 10. Моніторінг здоров"я студентів НТУУ "КПІ" на базі нових інформаційних технологій // Конференція з міжнародною участю / Медична та біологічна інформатика та кібернетика (тези), Гетман В.О., Новицький Ю.В., Яценко В.П. Київ: ММІФ, НТУУ "КПІ", Редакційний відділ. 2011. С. 12-13.
 11. Акмеология и валеология спортсменов в аспектах технологий биоуправления // ІІ Науково-практичний семінар з міднародною участю. Гетман В.О., Новицький Ю.В., Яценко В.П., Київ: "Академпрес" 2012., С.20-25
 12. New concepts and definitions in the direction of innovation sphere "Human Health" - "Antropoetika health", Гетман В.О. // Межнародна научна практична конференція. Настоящи изследования и развития - 2012, том 18. София: "БялГРАД-БГ" ООД ., С.19-21
 13. Жизнедеятельность человека в искусственном мире и ее последствия для целостного здоровья. Гетман В.О./ ІV Міжнародна науково-практична конференція/Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серия15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт». Київ: Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2013. с. 255-259
 14. Инновационный поход в педагогике здоровья человека. Гетман В.О./Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2013” - Dil. 32. Pedagogika. Publishing House «Education and Science» Praha 2013. С. 49-51
 15. Бібліографічний опис:Гетман В.А., Файнберг Б.А. Рациональная двигательная активность - жизненная необходимость.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.24-27 ; Мова публікації:українська
 16. Бібліографічний опис:Гетман В.А., Гаврилова Н.М. Воспитание и формирование культурных основ здоровья.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.27-30 ; Мова публікації:українська
 17. Бібліографічний опис:Гетман В.А., Новицкий Ю.В. Общие представления о проблеме здорового образа жизни.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ; Мова публікації:українська
 18. Бібліографічний опис:"Гетман В.А.,Новицький Ю.В. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека //Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32"
 19. Бібліографічний опис:Гетман В.А. Построение системы здоровья человека// Materials of theXI International scientific and practical conference, “Conduct of modern science”, - 2015/2016. Volume 15. Psychology and sociology. Sheffield. 2016С. -P.36-39 ; Мова публікації:українська
 20. що входять до наукометричних БД; Бібліографічний опис:Гетман В.О.,Новицький Ю.В. Системні фактори впливу на здоров'я людини./Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; Мова публікації:українська
 21. Назва заходу Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення".; Назва доповіді - Системні фактори впливу на здоров'я людини.; Автори - Гетман В.О.,Новицький Ю.В.; Місце проведення - Cумський ДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми; Дата проведення: 22.04.2016
 22. Назва заходу XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ".; Назва доповіді - Рациональная двигательная активность - жизненная необходимость.; Автори - Гетман В.А., Файнберг Б.А.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.02.2016
 23. Назва заходу XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ". ; Назва доповіді - Воспитание и формирование культурных основ здоровья.; Автори - Гетман В.А., Гаврилова Н.М.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.02.2016
 24. Назва заходу XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ".; Назва доповіді - Общие представления о проблеме здорового образа жизни.; Автори - Гетман В.А., Новицкий Ю.В.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.02.2016
 25. Назва заходу 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука»; Назва доповіді - Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека; Автори - Гетман В.А.,Новицький Ю.В.; Місце проведення - София; Дата проведення: 22.04.2016
 26. Міжнародні conference, “Conduct of modern science”; Назва доповіді - Построение системы здоровья человека; Автори - Гетман В.А.; Місце проведення - Sheffield.; Дата проведення: 14.12.2015

Градусова Наталія Вікторівна

 1. Вправи для вдосконалення виконання елементів у аеробіці. Градусова Н.В., Толмачова С.І., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.19-24
 2. Розвиток координаційних здібностей у студентів, які займаються фітнесом.Толмачова С.Е., Градусова Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2(28) с.108-112/
 3. Бібліографічний опис:Градусова Н.В. Єфективність впровадження новітніх фітнес-технологій в системі навчання студентів ВНЗ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017-с. 134-136; Мова публікації: українська.

 4. Закордонних:Бібліографічний опис:Градусова Н.В., Чеховская А.Ю. Влияние физической нагрузки на состояние здоровья разных возрастных груп.

Гринь Андрій Романович

 1. Тестування як засіб підвищення ефективності занять з фізичного виховання. Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.39-42
 2. Назва заходу ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристично-краєзнавчої роботи в закладах освіти";Назва доповіді - Інноваційні технології фізичного виховання студентів ВНЗ; Автори - Гринь А.Р.; Місце проведення - м.Переяслів-Хмельницький; Дата проведення: 16.04.2015
 3. Фізичний стан студентів вищих навчальних закладів Гринь А.Р./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 15. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2011, с.20-24
 4. Забезпечення психологічних предумов укріплення здоров"я. Гринь А.Р.,, Гринь О.Р. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 17. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012, с.34-38
 5. Характеристика системи багаторічної підготовки при підготовці легкоатлетів. Гринь А.Р./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ вип. 18. Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012, с.22-27
 6. Основні тенденції розвитку міжнародного туризму в умовах постіндустріального суспільства. Гринь А.Р., Красов О.,Туризм і краєзнавство. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний університет ім.Григорія Сковороди" Збірник наукових праць, Вид-во Переяслів-Хмельницький 2012., с.262-265
 7. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус студентської молоді. Кондратович А.Б., Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.31-39
 8. Здоров’я в структурі життєвих цінностей студентів. Гринь А.Р, Гринь О.Р. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). вип.2 (28), 2013. с.27-31
 9. Комплексна підготовка футболістів юного віку з урахуванням особливостей ігрової позиції. Гринь А.Р., Залойло В.В. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). вип.1(27), 2013. с.18-24/
 10. Бібліографічний опис:Гринь А.Р., Гринь О.Р. "Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, випуск 143, серія: Педагогичні науки,Чернігів -2017, ст.16-20; Мова публікації:українська.

 11. Бібліографічний опис:Гринь А.Р., Гринь О.Р., "Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності", Вісник Чернігівського національного педагогичного університету, випуск 143, серія:Педагогичні науки, Чернігів - 2017, ст.154-157; Мова публікації:українська.

Демиденко М.О.

  1. Бібліографічний опис:Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки./Збірник наукових праць "Велес". ІІ Міжнародна конференція "Весняні наукові питання" 2 частина 28.04.2016/, К: 2016 - C.158-163 ; Мова публікації:українська
  2. Бібліографічний опис:Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне./Сборник научных статей ХІІ Межнародной конференции "Развитие науки в ХХІ веке" ,Харьков: 2016 - C.111-113 ; Мова публікації:українська
  3. Бібліографічний опис:Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. Профилактика ушкоджень ОРА в жіночому триатлоні./Матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту" 25-29 квітня 2016р.,Одеса: 2016 - C.212-215 ; Мова публікації:українська
  4. фахові; Бібліографічний опис:Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. Профилактика травматизму у жіночому триатлоні. /Матеріали ХІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах мобілізації 29-30.04.2016р."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.147-150; Мова публікації:українська
  5. Бібліографічний опис:Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. Травми м'яких тканин плеча у спортсменок триатлеток. /Збірник наукових праць ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Відчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."Переяслав – Хмельницький, 2016 - С.143-145 ; Мова публікації:українська
  6. Бібліографічний опис:Брайко Н.И., Демиденко М.О. Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.3К 1(70)16, К: 2016 - С. 308-312 ; Мова публікації:українська
  7. Назва заходу ХХІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференціїя "Відчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку."; Назва доповіді - Травми м'яких тканин плеча у спортсменок триатлеток.; Автори - Демиденко М.О., Попадюха Ю.А.; Місце проведення - Переяслав – Хмельницький; Дата проведення: 21.05.2016
  8. Назва заходу VII International Scientific - Methodical Conference "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sport''; Назва доповіді - Сохранение здоровья молодежи в аспекте физической подготовки.; Автори - Брайко Н.И., Демиденко М.О.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 25.03.2016
  9. Назва заходу ІІ Міжнародна конференція "Весняні наукові питання" 2 частина 28.04.2016; Назва доповіді - Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки.; Автори - Демиденко М.О., Попадюха Ю.А.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 28.04.2016
  10. Назва заходу VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту" ; Назва доповіді - Профилактика ушкоджень ОРА в жіночому триатлоні.; Автори - Демиденко М.О., Попадюха Ю.А. ; Місце проведення - Одеса; Дата проведення: 29.04.2016
  11. Назва заходу ХІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах мобілізації; Назва доповіді - Профилактика травматизму у жіночому триатлоні.; Автори - Демиденко М.О., Попадюха Ю.А.; Місце проведення - Переяслав – Хмельницький; Дата проведення: 30.04.2016/
  12. - Бібліографічний опис: Методы и средства профолактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне,Научно переодический журнал "Philosophy of science"#5(2)\Volume 83."The University of Chicago Press",december 2016.P.1499-1505.

  13. Бібліографічний опис:"Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в женском триатлоне",Научный журнал "Pyxis",1 международная конференция "Наука современности "достижения,открытия,исследования",Санкт-Петербург,август 2016г,с 136-146; Мова публікації:українська.

  14. Бібліографічний опис:Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском триатлоне"ISI-journal" Сборник статей"Международные научные исследования" по материалам ІХ международной научно-практичной  конференции: "проблемы и перспективы современной науки",ч.2, Москва,08.2016.стр.55-61.

  15.  Бібліографічний опис:"Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні",The XV international Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Morden World",United Kingdom,Oxford,06-08 September,2016.с.622-628 ; Мова публікації:українська.

  16. Бібліографічний опис:"Комютерізована система Multi-JointSystem MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського універсітету імені Лесі Українки ,м.Луцьк.-вип.23,2016., с.104-111; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

  17. Бібліографічний опис:"Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні",The XV international Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Morden World",United Kingdom,Oxford,06-08 September,2016. s.622-628 ; Наукометричні БД:Scopus.

  18. Бібліографічний опис:Методы и средства профолактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне,Научно переодический журнал "Philosophy of science"#5(2)\Volume 83."The University of Chicago Press",december 2016.s.1499-1505; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації: українська.

Денбновецький Леонід Володимирович

   1. Сучасні вимоги системи відбору вищих навчальних закладів до секції регбі. Сабіров О.С., Денбновецький Л.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 5(30) с.266-269

Д'якова Оксана Віргініївна

   1. Бібліографічний опис:Мищук Д.Н., Дьякова О.В. Вариабельность сердечного ритма как инструмент контроля функционального состояния студентов НТУУ "КПИ"./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C.85-88 ; Мова публікації:українська
   2. Бібліографічний опис(входять до наукометричних БД):Д'якова Оксана.Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації./Науково-практичний журнал "Спортивний вісник придніпров'я"/ Вид-во Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту,вип.№1/2016,Дніпропетровськ,2016 - С.27-31 ; Мова публікації:українська/
   3. Бібліографічний опис:Д'якова Оксана Віргініївна.Комплексна характеристика підготовки студентів,які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку НТУУ "КПІ".//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.28-33; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

   4.  Бібліографічний опис:Новицкий Юрий Владимирович, Дьякова Оксана Виргиниевна. Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента.//Актуальные научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.98-102; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Журавльов Сергій Олексійович

   1. Підвищення рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Журавльов С.О., Михайленко В.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Dny vedy-2015", -Dil 14, Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science" 2015, с.26-27
   2. Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75.
   3. Журавльов С.О. Кривенда В.С. Особливості фрактального аналізу деяких психофізіологічних реакцій у людей з різною руховою активністю/ Збірник наукових праць №1(24) / Видавництво СНУ ім. В.Даля, Луганськ 2011р.
   4. Журавльов С.О. Особлисловості адаптації к фізичним нагрузкам у хокеїстів при лангірованії дії еферної олії лованди /Журнал "Фізична активність, здоров"я, спорт"/Міжнародна науково-практична конференція "Здоров"я і освіта, проблеми і перспективи" Донецьк-2011
   5. Периодизация круглогодичной тренировки футболистов с учетом распределения нагрузок/ Журавльов С.О., Кривенда В.С./ Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка, вип. 98, том IV, Чернігів 2012. с.88-91
   6. Использование различных видом массажа в системе тренировки футболистов. Кондратович А.Б., Журавльов С.О. Теорія та практика фізичного виховання. Донецкий національний університет, Донецьк 2012р. с.9.
   7. Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди. Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53
   8. Бібліографічний опис:Журавльов С.О. Аналіз сучасних тенденцій у плануванні тренувальних і змагальних навантажень футболістів//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.52-55 ; Мова публікації:українська
   9. Бібліографічний опис:Журавлев С.А., Кривенда В.С. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; Мова публікації:українська
   10. Бібліографічний опис: Кривенда В.С.,Журавлев С.А. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; Мова публікації:українська/
   11. Бібліографічний опис:Журавльов С.А. Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.75-79; Мова публікації:українська.

   12. Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "Moderni vymozenosti vedy"; Назва доповіді - Проблемы организации пропаганды мини-футбола среди населения; Автори - Журавльов С.А.; Місце проведення - Прага; Дата проведення: 22.01.2017.

Запольський Дмитро Петрович

   1. Діагностика психофізіологічних функцій дзюдоїстів різних вагових категорій. Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.51-53.
   2. Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критерієв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту /Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В., Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012., с.4-12
   3. Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критеріїв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту/ Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В./Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2012,серія 15, вип 17. 6с.
   4. Розвиток якості фізичної підготовки сили та витривалості та їх застосування в боротьбі. Агеєв П.М., Запольський Д.П./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 9 (36) с.9
   5. Бібліографічний опис:Запольський Д.П.,Агеев П.М. Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів до занять з фізичного виховання.//Збірник матеріалів VІІ Міжнародної заочної науково-практичноїконференції «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» 25-29 квітня 2016 р./Вид-во Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Одеса: 2016 - C.26-30 ; Мова публікації:українська
   6. Назва заходу VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспектифізичного виховання і спорту» ; Назва доповіді - Аналіз та пропозиції щодо посилення мотиваціїЇ студентів занять з фізичного виховання.; Автори - Запольський Д.П.,Агеев П.М.; Місце проведення - Одеса; Дата проведення: 29.04.2016

Захарова Ірина Юріївна

   1. Аналіз проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.13-17
   2. Плавання як засіб фізичного розвитку студента. Захарова І.Ю., Щеглов Є.М. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Efektivni nastroje modernich ved-2015", -Dil 17. Telovychova a sport. Hudba a zivot: Praha. Publishing House "Education and Science", с.17-21.
   3. Фізична активність як засіб рекреації студентів. Захарова І.Ю./ Вісник Чернігівського НПУ ім.Т.Г.Шевченка, вип.98, том ІІІ, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання/ Чернігів 2012, с.142-144
   4.  Облік резервних можливостей під час проведення занять у спеціальних медичних відділеннях зі студентами I-II курсів. Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції.Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України (24-24 квітня),Мінестерство освіти і науки України, Сумськийдержавний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, Інститут фізичної культури, Суми 2009р., с.317-320
   5. Пути профилактики детского спортивного травматизма. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня ),Фізичне виховання-здоров'я студентів ,Донецьк ІПШІ “Наука і освіта” 2011, с.75-79.
   6. Вдосконалення психолого-педагогічної підготовки студентів технічних ВУЗів. Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка та психологія :наука ,освіта інновації”(14-15 грудня), Львівська педагогічна спільнота ,Львів 2012.с.22-24
   7. Формування готовності майбутнього інженера дофізичного самовиховання. Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка та психологія: наука,освіта,інновації” (14-15 грудня), Львівська педагогічна чпільнота ,Львів 2012, с.25-27
   8. Физическая подготовленость студентов ВУЗА — признак физического развития и функционального состояния организма. Материалы IX Всероссийской научно-практичиской конференции (4 апреля) Спортивно ориентированное физичиское воспитание — новая педагогическая технология XXI века.Чайковский, 2014.с.81-85
   9. Компетентнісний підхід у формуванні комунікативної культури фахівців фізичного виховання. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор .Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.Ялта РВНЗ КГУ, 2014 частина 1, с.128-133.Співавтори праці: Кондрацька Г.Д, Твердохліб О.Ф. .
   10. Мультемедійні засоби у фізичному вихонанні студентів. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції “Naukowa przestrzen Europy -2014” , volume 38. Fiziczna kultura I sport .: Przemysl. Nauka i studia. c.55-59.
   11. Бібліографічний опис:Захарова І.Ю. Основні напрямки розвитку рухової активності студентів протягом навчання у ВНЗ. //Materialy ХІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A VZNIC - 2015", Dil 12, Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha-2015.- P.18-21 ; Мова публікації:українська
   12. Бібліографічний опис:Захарова І.Ю. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.// Materials of the XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015", Volume 13, Physical culture and sport, Science and education LTD., Sheffield - 2015.- P. 29-33 ; Мова публікації:українська
   13. Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. Лечебная физическая культура при травмах в грудном отделе позвоночника. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 30-33 ; Мова публікації:українська
   14. Бібліографічний опис:Захарова И.Ю. Роль физической нагрузки в решении проблемы избыточного веса. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C. 43-46 ; Мова публікації:українська
   15. XI International research and practical conference "Fundamental and applied science - 2015";Назва доповіді - Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи.; Автори - Захарова І.Ю.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.11.2015/
   16. Бібліографічний опис:Захарова І.Ю.Проблеми формування цінностей фізичної культури у  студентської молоді./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - ст.194-198; Мова публікації:українська.

   17. Бібліографічний опис:Захарова И.Ю.Психолого-педагогические основы физического воспитания молодежи./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 2(83)17, К: 2017 - С.44-48; Мова публікації: українська.

   18. Міжнародних: VIII International Scientific-Practical Conference, "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports"  ; Назва доповіді - Проблеми формування цінностей фізичної культури у студентської молоді; Автори - Захарова І.Ю.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 22.03.2017.

Ігнатенко Наталія Валеріївна

   1. Розвиток витривалості у традиційних видах боротьби. Ігнатенко Н.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 2(55) 15 с.53-58.
   2. Ігнатенко Н.В. Структура захворюваності студентів спеціальної медичної групи технічного ВНЗ. «Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті». Матеріали ІІ-ї міжнарродної електронної науково-практичної конференції. Одеса, 29 квітня 2011р. С.268-270.
   3. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29 Методика реабілітації після ендопротезування тазостегнового суглоба. Ігнатенко Н.В./ Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ, вид-во ім.М.П.Драгоманова 2012. с.54-65.
   4. Залучення студентів спеціальних медичних груп до оздоровчих занять. Брайко Н.Г, Ігнатенко Н.В., /Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2012. С.251-254
   5. Вивчення впливу різних рухових режимів на функціональний стан серцево-судинної системи студентів основної медичної групи. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012, вип.25, с.78-83
   6. Варіаційний метод розвитку швидкісної витривалості у першокурсників на занятті фізичним вихованням. Ігнатенко Н.В. /Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2013, вип.4, с.417-420
   7. Розвиток спеціальної витривалості у єдиноборствах. Ігнатенко І.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2013, вип.7(33), том 2 (Н-Я), с.535-541
   8. Методи та засоби підвищення спеціальної витривалості студентів основної групи на заняттях легкої атлетики.Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014-вип..3 (44) 14, с.294 - 298.
   9. Вплив різних циклічних навантажень рухової активності у фізичному вихованні студентів технічних спеціальностей на успішність навчання у ВНЗ. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Фізкультура і спорт. Збірник наукових праць за ред. Г.М. Арзютова. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014-вип.4 (47) 14,с. 36 -46.
   10. Влияние различных циклических нагрузок двигательной активности в физическом воспитании студентов на успешность обучения в вузе. Международный Научно-исследовательский журнал = Reseach Journal of International Studies. 2014. №3 (22), с.21–24.
   11. Связь успешности обучения студентов в вузе с дисциплиной "Физическое воспитание".Приднестровский Государственный университет им.Т.Г.Шевченко, "Физическая культура и спорт: проблемы и перспективы развития". Материалы V международной студенческой научно-практической конференции Тирасполь,2014. с.20-24
   12. Бібліографічний опис:Ігнатенко Н.В. Підвищення працездатності студентів у процесі занять фізичними вправами аеробної спрямованості./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(67)15, К: 2015 - С. 60-64 ; Мова публікації:українська
   13. Бібліографічний опис:Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В. Рухова активність як засіб оздоровлення студентів./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 12(67)15, К: 2015 - С. 23-26 ; Мова публікації:українська
   14. Бібліографічний опис:Ігнатенко Н.В. Планування тренувального навантаження у відповідності з віковими особливостями розвитку фізичних здібностей учнів ДЮСШ./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3(72)16, К: 2016 - С. 67-69 ; Мова публікації:українська

Карпюк Ірина Юріївна

   1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
   2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
   3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
   4. ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИИ Назва заходу Науково-практична конференція з міжнародною участю "Якість життя пацієнтів з хронічними захворюваннями"; Назва доповіді - Значення регулярних занять фізичним вихованням для студентів з вегетативною дисфункцією.; Автори - Обезюк Т.К.; Карпюк І.Ю Місце проведення - м.Київ; Дата проведення: 04.03.2015.
   5. Аксіологічна складова освітнього процесу з фізичного виховання студентів. Карпюк І.Ю. // Зб. статей за матеріалами Х ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, ч. 2. – Ірпінь: НАДПС, 2012. – С. 152 – 160.
   6. Системний підхід до організації навчальних занять фізичним вихованням у вищих навчальних закладах. Карпюк І.Ю. //Управління в освіті. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2013. – С. 113–114.
   7. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп. Карпюк І.Ю. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наукових праць – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 106–110.
   8. : Фізичне виховання. " Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи."; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 7; дата отримання грифу 21.03.2016
   9. Фізичне виховання "Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи"; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 6; дата отримання грифу 26.02.2016

Казаріна Ольга Андріївна

   1. Бібліографічний опис:Казарина О.А. Волейбол в учебных заведениях.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »,Том 11.Технологии. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.64-65 ; Мова публікації:українська
   2. Бібліографічний опис:Казарина О.А. Тренировочные нагрузки в волейболе. //Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2016",22-30 kvetna 2016, Dil 11,Psychologie a sociolologie. Telovychova a sport. Hudba a zivot. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.83-85 ; Мова публікації:українська
   3. Бібліографічний опис:Казаріна О.А. Технічна підготовленість волейболісток різної кваліфікації. /Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип 02(69)16, К: 2016 - C.46-48 ; Мова публікації:українська
   4. 12-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследования- 2016 »; Назва доповіді - Волейбол в учебных заведениях.; Автори - Казарина О.А.; Місце проведення - София; Дата проведення: 22.02.2016
   5. ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2016"; Назва доповіді - Тренировочные нагрузки в волейболе.; Автори - Казарина О.А.; Місце проведення - Praha/
   6. Бібліографічний опис:Казаріна О.А. "Спортино-орієнтовані технології у фізичному вихованні студентської молоді ( на прикладі занять волейболом)"./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.206-210; Мова публікації:українська.

   7. Бібліографічний опис:Казарина О.А. "Нападающий удар в волейболе, основы обучения на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ"КПИ им.Игоря Сикорского". //Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.17-21; Мова публікації:українська.

   8. Бібліографічний опис:Казаріна О.А. "Особливості розвитку спритності на заняттах з волейболу в НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського"//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P.24-27; Мова публікації:українська.

   9. Бібліографічний опис:Казаріна О.А. "Особливості впровадження педагогічних інновацій у заняттях студентів спортивного відділення з використанням засобів волейболу", //Актуальные  научные исследования в современном мире:XХIII Международная научная конференция, 26-27 марта 2017г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 3(23),часть 7, Переяслав-Хмельницкий, 2017.-  С.40-44; Наукометричні БД:Copernicus; Мова публікації:українська.

   10. Міжнародна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження у сучасному світі"; Назва доповіді - Особливості впровадження педагогічних інновацій у заняттях студентів спортивного відділення з використанням засобів волейболу; Автори - Казаріна О.А.; Місце проведення - Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 27.03.2017.

   11. XII INTERNATIONAL RESERCH AND PRAKTICE CONFERENCE "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016.; Назва доповіді - Нападающий удар в волейболе, основы обучения на занятиях по физическому воспитанию в НТУУ "КПИ им.Игоря Сикорского"; Автори - Казаріна О.А.; Місце проведення - Шеффилд; Дата проведення: 30.10.2016.

   12. XII INTERNATIONAL RESERCH AND PRAKTICE CONFERENCE "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016.; Назва доповіді - Особливості розвитку спритності на заняттях з волейболу в НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського"; Автори - Казаріна О.А.; Місце проведення - г.Шеффилд; Дата проведення: 07.11.2016.

Качалов Олександр Юрійович

   1. Здоровий образ жизни как форма реализации социальной ценности здоровья студентов. Качалов А.Ю., Черевичко А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014, серія 15, вип 12(53) 14 с.115-118
   2. Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 88-90 ; Мова публікації:українська
   3. XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science "; Назва доповіді - Влияние занятий плаваньем на функциональное состояние организма студентов.; Автори - Качалов А.Ю.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.06.2016/
   4. Бібліографічний опис:Качалов А.Ю.,Антонюк А.В. Формирование устойчивой мотивации студентов к занятиям по физическому воспитанию. //Materials of  XII International research  and practice conference, "MODERN EUROPEAN SCIENCE -2016 ". 30 June - 07 July 2016. Volume 11. Philological sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 62-64 ; Мова публікації:українська.

   5. Бібліографічний опис:Качалов А.Ю. Применение плавания при коррекции искривления позвоночника.//Materialy XII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Nauka i inowacja - 2016". 07-15 pazdziernika 2016 roku, Volume 4, Pedagogiczne nauki.  Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P.81-83; Мова публікації:українська.

Кондратович Андрій Борисович

   1. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31.
   2. Вплив занять з фізичного виховання обраного виду спорту на показники фізичних якостей студентів. Кондратович А.Б., Козлова Т.Г. Materials of the XI international scientific and practical conference "Cutting-edge science-2015". Volume 22, Physical culture and sport. Sheffield, Science and education LTD. с.57-59.
   3. Спорт як засіб формування моральних якостей. Козлова Т.Г., Прус Н.М., Кондратович А.Б. Фізичне виховання - здоров"я студентів. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Донецьк "Наука і освіта" 2011. с.90-92
   4. Использование различных видом массажа в системе тренировки футболистов. Кондратович А.Б., Журавльов С.О. Теорія та практика фізичного виховання. Донецкий національний університет, Донецьк 2012р. с.9.
   5. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус студентської молоді. Кондратович А.Б., Гринь А.Р./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.31-39
   6. Бібліографічний опис:Кондратович А.Б.Особенности системы подготовки спортсменов, специализирующихся в спортивных играх.,//Materialy ХІІ Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "DNY VEDY - 2016",22.03.2016 - 30.03.2016, Dil 15,Psychologie a sociologie. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha:2016.- P.55 -58 ; Мова публікації:українська
   7. Бібліографічний опис:Кондратович А.Б., Шарафутдінова С.У. Значення культура мовлення тренера ігрових видів спорту. // Materials of the XII International scientific and practical conference, "CUTTING-ENGE SCIENCE - 2016". 30 April - 07 May 2016. Volume 14. Computer science. Physical education and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 96-98 ; Мова публікації:українська
   8. Бібліографічний опис: Гринь А.Р., Кондратович А.Б.Вплив типологічних властивістій нервової системи, темпераменту і особистісних особливостей студентів - футболістів на рівень їх технічної і фізичної підготовленості./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 5(75)16, К: 2016 - C.33-36 ; Мова публікації:українська/
   9. Бібліографічний опис:Кондратович А.Б. Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентів.// Materials of XIII International research and practice conference "CUTTING-EDGE SCIENCE-2017" 30 April -07 May, 2017, Volume 13. History.Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 99-102; Мова публікації:українська.

   10. Бібліографічний опис:Кондратович А.Б. Історія виникнення і розвитку футболу в Україні.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 64-67 ; Мова публікації: українська/

   11. участь у конференції:

    Назва заходу:XIII Miedzynarodowa Naukowa-Praktyczna Konferencia  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku; Назва доповіді - Історія виникнення і розвитку футболу в Україні.; Автори - Кондратович А.Б.; Місце проведення -  Przemysl; Дата проведення: 07.03.2017.

Кривенда Вячеслав Сергійович

   1. Механотерапія як вид відновлювальної реабілітаційної терапії. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов. Актуальные научные исследования. Теория, практика. Познань. Часть 1. Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2015. с.73-75.
   2. Підвищення рівня фізичної підготовки студентів ВНЗ засобами міні-футболу. Кондратович А.Б., Кривенда В.С. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science without borders", 2015. Volume 17. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.28-31.
   3. Аналіз фізичної витривалості на заняттях з фізичного виховання у студентів технічних вищих навчальних закладів. Журавльов С.О., Кривенда В.С. Сборник научных докладов общества знаний. –Warszawa: Wydawca: Sp.o.o”Diamond trading tour”, 2014. с.118-122.
   4. Кривенда В.С. Планування навчально-тренувального процесу для студентів-спортсменів (на матеріалах футболу)/ Журнал "Фізична активність, здоров"я і спорт", м.Львів-2011.
   5. Сучасний стан дослідження проблеми психологічної сумісності спортивної команди. Кривенда В.С., Журавльов С.О./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, с.45-53.
   6. Бібліографічний опис:Журавлев С.А., Кривенда В.С. Моделирование тренировочного процесса подготовки футболиста.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.94-97 ; Мова публікації:українська
   7. Бібліографічний опис: Кривенда В.С.,Журавлев С.А. Тренировочый процесс в комплексе подготовки футболистов.//Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney "Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki."(30.05.2016-31.05.2016)./"Diamond trading tour", Warszawa:2016. - P.83-85 ; Мова публікації:українська
   8. Бібліографічний опис:Кривенда В.С. Организационные проблемы развития мини-футбола в вузах Украины.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 82-85 ; Мова публікації:українська/
   9. Бібліографічний опис: Кривенда В.С. Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017 , Dil 6, Filologie.Telesne kultury a sport. Psychologie a sociolologie.  Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.79-82; Мова публікації:українська.

   10. Бібліографічний опис:Аналіз особливостей спортивного травматизму у футзалі Матаріали за ХІІІ международна научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука-2017. 15-22 април 2017, volume 8.София Бял ГРАД-БГ ООД 2017; Мова публікації:українська.

   11. Назва заходу ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2017",27.01.2017 -05.02.2017; Назва доповіді - Комплектования мини-футбольной команды по индивидуальным признакам подготовленности и физического развития.; Автори - Кривенда В.С.; Місце проведення - Прага; Дата проведення: 27.01.2017.

Крилов Анатолій Геннадійович

   1. Экспресс оценка функционального состояния спортсменов силовой направленности. Крилов А.Г., Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 12(53) 14 с.58-61.
   2. Техника выполнения становой тяги в паверлифтинге. Крилов А.Г./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 1(54) 15 с.35-38.
   3. Крылов А.Г., Тимко И.И. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения. Материалы Х Муждународной научно-практической конференции. том 2, Сургут, Издательский цент СурГУ 2011, с.96-97
   4. Засоби відновлення в тренувальному процесі важкоатлетів високої кваліфікації. Масалкін М.Г., Корюкаєв М.М., Крилов А.Г./ Науковий часопис "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)/ вид-во ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 6 (32). 6с.
   5. Зміни морфо-функціонального статусу та рухових якостей у студентської молоді 17-22 років. Тимко І.І. , Крилов А.Г./ Науковий часопис Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)/ вид-во ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2 (28). 5с.
   6. Теоретико-аналітичний підхід до сучасних проблем дзюдо. Крилов А.Г., Масалкін М.Г., Корюкаєв М.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 3(31) с.54-60
   7. Особенности выполнения упражнений в атлетической гимнастике студентами ВУЗа. Тимко И.И., Крылов А.Г./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, c.6
   8. Бібліографічний опис:Крилов А.Г. П'ять базових вправ для зростання м'язів./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С.34-37 ; Мова публікації:українська.
   9. Бібліографічний опис:Корюкаєв М.М.,Крилов А.Г. Необхідність силової підготовки студентів засобами гірьового спорту./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 10(80)16, К: 2016 – ст.58-61; Мова публікації:українська.

   10. Бібліографічний опис:Крилов А.Г., Корюкаєв М.М. Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 11(81)16, К: 2016 - ст.61-65; Мова публікації:українська.

Кузенков Олег Вікторович

   1. Використання технічних засобів та тренажерів в навчально-тренувальному процесі баскетболістів. Кузенков О.В., Кузенков Є.О. С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 1(54) 15 с.38-42
   2. Воздействие эфирного масла лаванды (ЭМЛ) на показатели игровой деятельности и адаптацию у баскетболистов. Кузенков О.В., Битко С.М. Materialy X mezinarodni vedencko-praktika konference "тенденції совремнной науки-2014", Dil 18. Telovychova a sport. Hudba a zivot. Praga 2014. c.36-42
   3. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112
   4. Значення і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки. Кузенков О.В., Полухін Ю.В., Хохлов А.В. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.208-21
   5. Зміни психофізичного стану студентів при систематичному виконанні фізичних навантажень. Кузенков О.В. Бітко С.М./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 100-103.
   6. Публікації, публікації статті у наукових виданнях, доповіді на конфереціях 2015/2016 навчального року. Бібліографічний опис:Кузенков О.В. Пути привлечения пассивных студентов к активным занятиям физической культурой./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 9(64)15, К: 2015. - С.53-56 ; Мова публікації:українська Назва матеріалу: Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015/
   7. Бібліографічний опис:Кузенков О.В.Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.233-236; Мова публікації:українська.

   8. VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання,здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту"; Назва доповіді - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки.; Автори - Кузенков О.В.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 23.03.2017.

Кураченко Ольга Степанівна

   1. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67
   2. Современные технологии и особенности оздоровительно-профилактических мероприятий в процессе физического воспитания студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, Брайко Н.Г., Ігнатенко Н.В, Кураченко О.С. Науковий часопис НПУ ім.П.М.Драгоманова, серія 15, вип.17, 2012 с.24-29
   3. Профілактика вегетосудинної дистонії у студентів спеціальних медичних груп. Кураченко О.С./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку", Луганськ, 2013, Том 3, с.340-343
   4. Взаємозв’язок психофізіологічних показників та фізичних можливостей у студентів комп’ютерних спеціальностей. Обезюк Т.К., Кураченко О.С./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 126-129/
   5. Бібліографічний опис:Кураченко О.С., Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К. Аналіз показників фізичного розвитку студентів (порівняння з вимогами міжнародних стандартів)./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.ст.101-102; Мова публікації: українська.

Латишев Євген Миколайович

   1. Латишев Є.М. Розвиток м’язів тулубу/ Матеріали ІІ-ї Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті. Міністерство освіти та науки , молоді та спорту України, Одеса 2011.
   2. Оптимізація тренувального процесу спортсменок циклічних видів спорту в залежності від протікання їх менструального циклу. Вихляєв Ю.М., Латишев Є.М., Муравський Л.В. Науковий часопис. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. серія 15. "Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт). вип.18. Київ, 2012, Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. с.17-22

Лозенко Наталія Миколаївна

   1. Назва матеріалу: Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015/
   2. Бібліографічний опис:Оргєєва С.В., Хачатрян В.В., Лозенко Н.М. Відповідальність за власне здоров'я як домінантний аспект здоров'язбереження студентів.//Вісник Національного Авіаційного Універсітету., серія: Педогогіка. Психологія: збірник наукових праць, К: 2017 - С.130-135; Мова публікації:українська.

   3. Бібліографічний опис:Лозенко Н. М. Методичні аспекти навчання при проведенні занять з аеробіки зі студентами./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.71-72; Мова публікації:українська.

Лускань Олег Юрійович

   1. Побудова учбово-тренувального процесу хокеїстів. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип 9(50) 15 с.90-94
   2. Методы отбора и оценки способностей студентов, занимающихся футболом. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 4(47) 14 с.75-79
   3. Фізична та техніко-тактична підгтовка студентів які займаються футболом. Лускань О.Ю./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 2(55) 15 с.58-62
   4. Особливості фізіопунктурного експрес діагностування індивідуальних здібностей молоді/ Лускань О.Ю., Буцька Л.В., Вісник чернігівського національного університету. вип.98, том 2, Чернів 2012, с.178-18.
   5. Особливості фізіопунктурного експрес діагностування індивідуальних здібностей молоді/ Лускань О.Ю., Буцька Л.В., Вісник чернігівського національного університету. вип.98, том 2, Чернів 2012, с.178-18.
   6. Бібліографічний опис:Лускань О.Ю. Отбор футболистов на начальном этапе подготовки./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 10(65)15, К: 2015 - C.83-86 ; Мова публікації:українська

Мохунько Олександр Дмитрович

   1. Фізична підготовленість як ознака фізичного розвитку й функціонального стану організму студентів ВНЗ. Мохунько О.Д., Гавриолова Н.Є. Materials of the XI International scientific and practical conference, "Science and civilization-2015", Volume 19. Physical culture and sport. Musik and life. Sheffield. Sciense and education LTD, 2015. с.69-73.
   2. Бітко С.М., Мохунько О.Д. Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у футболістів на різних етапах тренувального процесу. \\ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (науковий журнал), № 9, 2010, С. 12 -15.
   3. Особенности физического развития студенток. Мохунько О.Д., Прус Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.124-127
   4. Бібліографічний опис:Махунько А.Д. Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах. //Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 ". 30 March - 07 April 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 85-91 ; Мова публікації:українська
   5. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу)/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ; Мова публікації:українська
   6. Міжнародна конф.; Назва заходу XII International scientific and practical conference, "Science without borders -2016 "; Назва доповіді - Повышение эффективности тренировочного процесса подготовки футболистов в залах.; Автори - Мохунько А.Д.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.04.2016/
   7. Бібліографічний опис:Махунько О. Д. Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу. //Materialy ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2017",22-30 kvetna 2017, Volume 10,History.Psychologie a sociolologie. Telesne kultury a sport.Publishing House "Education and Science",Praha - 2017.- P.51-56; Мова публікації:українська.

   8. Бібліографічний опис:Скибицький Ігор Глібович,Махунько Олександр Дмитрович.Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.//Актуальные научные исследования в современном мире:XIX Международная научная конференция, 26-27 ноября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 11(19),часть 3, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.103-107; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

   9. XIX Міждународна наукова конференція "Актуальні наукові дослідження в сучасному світі"; Назва доповіді - Особливості формування агресивної поведінки  спортсмена.; Автори - Скибицький Ігор Глібович,Махунько Олександр Дмитрович; Місце проведення - Переяслав-Хмельницкий; Дата проведення: 27.11.2016.

   10. Назва заходу ХІII Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "EFEKTIVNI NASTROJE MODERNICH VED-2017",22-30 kvetna 2017; Назва доповіді - Підвищення рівня рухової активності студентів ВНЗ засобами міні-футболу.; Автори - Махунько О. Д. ; Місце проведення - Praha; Дата проведення: 30.04.2017.

Муравський Леонід Володимирович

   1. Оптимізація тренувального процесу спортсменок циклічних видів спорту в залежності від протікання їх менструального циклу. Вихляєв Ю.М., Латишев Є.М., Муравський Л.В. Науковий часопис. Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. серія 15. "Наукові проблеми фізичної культури (фізична культура та спорт). вип.18. Київ, 2012, Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова. с.17-22.
   2. Бібліографічний опис:Скибицкий Игорь Глебович, Муравский Леонид Владимирович. Исследование индивидуального влияния нервно-психических напряжений на показатели специализированных двигательных реакций спортсменов.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.110-114; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Нікітченко А.М.

   1. Бібліографічний опис:Нікітченко А.М.,Коптев К.Г. Методика базової технічної підготовки в спортивній боротьбі на поясах Алиш./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 52-55 ; Мова публікації:українська
   2. Бібліографічний опис:Нікітченко А.М.,Коптев К.Г. Боротьба на поясах Алиш - шлях до світового визнання./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 55-60 ; Мова публікації:українська
   3. Бібліографічний опис:Нікітченко А.М.,Коптев К.Г. Теоретичні і методичні аспекти формування рухових умінь і навичок у боротьбі на поясах Алиш./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 02(69)16, К: 2016 - С. 53-56 ; Мова публікації:українська/
   4. Бібліографічний опис:Нікітченко А.М. Використання елементів гирьового спорту в процесі професійної підготовки представників розумової праці на заняттях з атлетичної гімнастики. /Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 15, вип. 3(84)17, К: 2017 - С. 61-64 ; Мова публікації:українська.

   5. Бібліографічний опис:Нікітченко А.М. Розвиток силових якостей рухового складу спортивної дії в атлетизмі. /Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017 - С. 87-90; Мова публікації: українська.

   6. Бібліографічний опис:Чахвадзе Н.Ю., Нікітченко А.М. Характеристика фізичного розвитку та фізичної підготовленості спортсменів -- чоловіків та жінок, що спеціалізуються в дзюдо. /Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 15, вип. 4(85)17, К: 2017 - С. 130-134; Мова публікації: українська.

Новицький Юрій Володимирович

   1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 26 – 28 березня 2015 року: XIX наукова конференція „МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ”, доповідь і публікація "ДЕТЕРМІНАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ В ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ".
   2. Доповідь на міжнародної конференції XI International research and practiice conference: Science and civilization-2015.; Назва доповіді - к вопросу о системности сохранения потенциала ресурсов человека.; Автори - Новицький Ю.В.; Місце проведення - Шеффилд; Дата проведення: 30.01.2015
   3. Новицький Ю.В. Акмеологічні чинники спортивного зростання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спорт, духовність, гуманізм в сучасному суспільстві”, 9 жовтня 2009р. Донецький інститут здоров’я.
   4. Новицький Ю.В. Порівняльна характеристика морфо-функціонального стану студентів за період 1981-2009 рр. \\ Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова. Серія 15. \ Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). 2010. Випуск 7. С. 204 – 207.
   5. Новицький Ю.В. Формування культури здоровۥя в галузі фізичне виховання, спорт і здоровۥя людини. \\ Науковий часопис НПУ ім.. М.П.Драгоманова: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). 2010. Вип.. 8. – С. 110 – 113.
   6. Новицький Ю.В., Прус Н.М., Ускова С.М., Гаврилова Н.М. Фенотипічна адаптованість як відображення культури здоровۥя особистості. \\ XIV Міжнародний науковий конгрес „Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх”. 5 – 8 жовтня 2010р. \ Збірник тез\ НУФВС – 2010, С. 487 .
   7. Новицький Юрій. Формування культури здоровۥя як етап побудови особистої успішності \\ Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 248 – 254.
   8. Новицький Ю.В., Гаврилова Н.М., Прус Н.М., Ускова С.М. Фізичний розвиток студентів як прояв фенотипічної адаптації до сучасних соціально-економічних умов. \\ Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 301 – 302.
   9. Новицький Ю.В, Яценко В.П., Гетман В.О.,Моніторинг здоров’я студентів НТУУ «КПІ» на базі нових інформаційних технологій /
   10. Новицький Ю.В., Яценко В.П., Гетман О.В. // Матеріали конференції з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку». – К. : НМАПО імені П.Л.Шупика, 20-23 квітня 2011 року, Київ., 2011. – С. 90. ISBN 978-966-391-065-9.
   11. Новицкий Ю.В. Акмеология и валеология спортсменов в аспектах технологий биоуправления./Новицкий Ю.В., Яценко В.П., Гетман В.А., Яценко О.В. // Сборник научных трудов международной научной конференции «МЕТРОМЕД - 2011» - «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ», НИУ «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 8-10 ноября 2011 года, Санкт-Петербург, 2011, -С. 234 - 236.
   12. Моніторінг здоров"я студентів НТУУ "КПІ" на базі нових інформаційних технологій // Конференція з міжнародною участю / Медична та біологічна інформатика та кібернетика (тези), Гетман В.О., Новицький Ю.В., Яценко В.П. Київ: ММІФ, НТУУ "КПІ", Редакційний відділ. 2011. С. 12-13.
   13. Акмеология и валеология спортсменов в аспектах технологий биоуправления // ІІ Науково-практичний семінар з міднародною участю. Гетман В.О., Новицький Ю.В., Яценко В.П., Київ: "Академпрес" 2012., С.20-25
   14. Концептуальні засади формування професійної компетентності в фізичному вихованні і спорті. Новицький Ю.В./ вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 98. том І, Чернігів - 2012. С.179-184
   15. Прояви особистості в формуванні компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Новицький Ю.В. Науковий часопис МПУ ім.Драгоманова/ Вид-во МПУ ім.Драгоманова, К: 2013, серія 15, вип. 5 (30)13, с.136-140
   16. Детерменаційні відносини індивідуальних властивостей в формуванні особистості фахівця. Новицький Ю.В. Міжнародна науково-практична конференція "Окружающая среда, здоровье человека и современные технологии формирония личности специалиста" (15-17 мая 2013). Вісник Чернігівського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Чернігів 2013, с.8.
   17. Гетман В.А., Новицкий Ю.В. Общие представления о проблеме здорового образа жизни.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ", -2016. Volume 14. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 30-33 ; Мова публікації:українська
   18. Гетман В.А.,Новицький Ю.В. Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека //Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.28-32"
   19. Бібліографічний опис(що входять до наукометричних БД):Гетман В.О.,Новицький Ю.В. Системні фактори впливу на здоров'я людини./Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених:у 2т./ Вид-во CумДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми - 2016. - Т.І. - С.169-173; Мова публікації:українська
   20. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених "Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення".; Назва доповіді - Системні фактори впливу на здоров'я людини.; Автори - Гетман В.О.,Новицький Ю.В.; Місце проведення - Cумський ДПУ ім. А.С.Макаренка, Суми; Дата проведення: 22.04.2016
   21. XII International scientific and practical conference, "Science and civilization ".; Назва доповіді - Общие представления о проблеме здорового образа жизни.; Автори - Гетман В.А., Новицкий Ю.В.; Місце проведення - Sheffield; Дата проведення: 07.02.2016
   22. 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука»; Назва доповіді - Здоровье – гармония и баланс жизнедеятельности человека; Автори - Гетман В.А.,Новицький Ю.В.; Місце проведення
   23. Методичні рекомендації українською мовою; Назва матеріалу: Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016
   24. Методичні рекомендації українською мовою; Назва матеріалу: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі легкої атлетики); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 3; дата отримання грифу 30.11.2015/
   25. Бібліографічний опис:Некоторые вопросы формирования культуры здоровья./Materials of XII international research and praktice conference:fundamental and applied science - 2016/ Volume 10. Sheffield:science and education ltd - 2016, s. 17-21.

   26. Бібліографічний опис:Сила, здоровье, красота./Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji:wyksztalcenie i nauka bez granic - 2016// volume 13. Przemysl:Nauka i studia - 2016, P.79-82.

   27. Бібліографічний опис:Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента.//Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий - 2017. ст. 85-89.;Наукометричні БД:Copernik.

   28. Бібліографічний опис:Современный мир и здоровье человека./Актуальные научные исследования в современном мире// Сборник научных трудов. Вып. 1 (21), часть 3. Переяслав-Хмельницкий-2017. С. 77-80.; Наукометричні БД:Copernik.

   29. Бібліографічний опис:Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента./Актуальные научные исследования в современном мире//Сборник научных трудов. Вып. 2 (22), часть 5. Переяслав-Хмельницкий-2017. ст. 110-115.; Наукометричні БД:Copernik.

   30. Бібліографічний опис: Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособностиот проявлений темперамента/Сборник научных трудов:Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 3 (23), часть 7. С. 98 - 102; Наукометричні БД:Copernik.

   31. Бібліографічний опис:Новицкий Ю.В. Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов/Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали конференції. Переяслав-Хмельницький, Вип. 4 С. 48-52.; Наукометричні БД:Copernik.

   32. Сучасні  тенденції  розвитку  української  науки:  Всеукр.  наук.  конф.; Назва доповіді - Гендерные особенности проявления динамических характеристик пластичности нервных процессов; Автори - Новицький Ю.В.; Місце проведення - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 17.06.2017.

   33. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція: "Образование и наука без границ"; Назва держави - Польща; Назва доповіді - Сила, здоровье, красота.; Автори - Гетман В.А., Новицкий Ю.В.; Місце проведення - м. Пшемишль; Дата проведення: 07.12.2016.

   34. Міжнародна науково-практична конференція: Фундаментальна та прикладна наука - 2016; Назва держави - Англія; Назва доповіді - Некоторые вопросы формирования культуры здоровья; Автори - Гетман В.О., Новицький Ю.В.; Місце проведення - м. Шефілд; Дата проведення: 30.10.2016.

   35. Міжнародна наукова конференція "Актуальные научные исследования в современном мире"; Назва доповіді - Гендерные зависимости коммуникативной работоспособности от проявлений темперамента; Автори - Новицький Ю.В.; Місце проведення - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.02.2017.

   36. ХХІ Міжнародна наукова конференція: "Актуальные научные исследования в современном мире."; Назва доповіді - Гендерные зависимости психомоторной активности от проявлений темперамента; Автори - Новицький Ю.В.; Місце проведення - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.01.2017.

   37. Назва заходу Міжнародна наукова конференція: "Акттуальные научные исследования в современном мире"; Назва доповіді - Современный мир и здоровье человека.; Автори - Гетман В.О., Новицкий Ю.В.; Місце проведення - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.01.2017.

   38. Міжнародна наукова конференція: "Актуальные научные исследования в современном мире"; Назва доповіді - Гендерные зависимости интеллектуальной работоспособности от проявлений темперамента; Автори - Новицький Ю.В., Дьякова О.В.; Місце проведення - м. Переяслав-Хмельницький; Дата проведення: 26.03.2017.

Обезюк Тетяна Констянтинівна

   1. Медико-педагогічний аналіз порушень стану здоров"я студентів. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.62-64.
   2. Дослідження вихідного рівня здоров"я студенток на основі експрес оцінки функціонального стану організму. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченко О.С. Х Міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти", Національний авіаційний університет (НАУ), Київ 2015, с.65-67.
   3. Вивчення рівня мотивації студентів технічного вузу до занять фізичним вихованням. Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю. Х VIII Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи", м.Дрогобич 2015, с.112-117.
   4. Обезюк Т.К. Дослідження гіпотензивного стану спортсменів і впливу ароматерапії на його корекцію / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практично конференції "Перший крок у науку". т.6. м.Луганськ- 2011.
   5. Взаємозв’язок психофізіологічних показників та фізичних можливостей у студентів комп’ютерних спеціальностей. Обезюк Т.К., Кураченко О.С./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 126-129
   6. Вивчення рівня фізичної активності студентів вищого технічного навчального закладу. Обезюк Т.К./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перший крок у науку", Луганськ, 2013, Том 3, с.236-240
   7. ХІ міжнародна конференція "Фізичне виховання в контексті сучасної освіти"; Назва доповіді - Вивчення рівня стану студентів спеціальної медичної групи з нейроциркуляторною дистонією (за змішаним типом); Автори - Обезюк Т.К., Карпюк І.Ю., Кураченнко О.С.; Місце проведення - НАУ; Дата проведення: 17.06.2016

Пасічна Тетяна Володимирівна

   1. Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів. Пасічна Т.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2015,серія 15, вип3 к1(56) 15 с.285-288.
   2. Доповідь: - X міжнародна науково-методична конференція "Фізичне виховання в констекті сучасної освіти"; Назва доповіді - Сучасні технології адаптації спортсменів спортивної аеробіки до фізичних навантажень; Автори - Пасічна Т.В.; Місце проведення - м.Київ, Національний авіаційний університет; Дата проведення: 18.06.2015.
   3. Доповідь: - Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров"я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.; Назва доповіді - Сучасний зміст фізичного виховання студентів, мотивація вибору виду спорту в програмі фізичного вдосконалення студентів; Автори - Пасічна Т.В.; Місце проведення - Киев, НПУ М.П.Драгоманова; Дата проведення: 19.03.2015.
   4. Пасічна Т.В., Новицький Ю.В. Технологія розвитку та визнання спортивної аеробіки у студентському середовищі . Матеріали 5-ої Регіональної науково-методичної конференції “Фізичне виховання в контексті сучасної освіти”. МОН України; НАУ. Київ – 2010, С. 92-93.
   5. Пасічна Т.В. Співвідношення розвитку якостей сили та гнучкості для вдосконалення техніки виконання складних елементів аеробної гімнастики. \\ Матеріали 2-ої Міжнародної науково- практичної конфе-ренції “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи”. Донецьк: ДонНУ – 2010, С.650.
   6. Пасічная Т.В., Атаманюк С.І., Римарь Ю.І. Оптимізація рухової активності студентів технічних вузів\Тези всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання фізичної культури і спорту у формуванні здорового способу життя і зміцнення здоров’я студентської молоді” Запоріжжя, ЗНТУ-2011, С.68-70. Науково-методичні основи степ аеробіки для студентів непрофільних ВНЗ.
   7. Пасічна Т.В., Лозенко Н.М./ Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. (тези) 13-14 червня 2013р., Київ 2013, с. 138-140/
   8. Бібліографічний опис:Пасічна Т.В. Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання./Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 червня 2017./ Вид-во Національного Авіаційного Універсітету,  К: 2017 - С.89-91; Мова публікації:українська.

   9. Бібліографічний опис:Валентина Тодорова, Тетяна Пасічна. Критерії хореографічної підготовленості спортсменів у складнокоордінаційних видах спорту. //Фізична активність, здоров'я і спорт., випуск 4(26), вид-во Львівський державний універсітет фізичної культури, Львів,2016. С.50-56; Мова публікації:українська.

   10. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали ХIІ Міжнародної науково-методичної конференції. 15-16 червня 2017.; Назва доповіді - Фізична досконалість студентів на прикладі фанк аеробіки як складової частини фізичного виховання.; Автори - Пасічна Т.В.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 16.06.2017.

Прус Надія Михайлівна

   1. Вплив занять легкою атлетикою на показники фізичних якостей студентіві. Прус Н.М., Ускова С.М., Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції "Naukowa prezestrzen europy-2015" Volume 20. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.41-43.
   2. Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355.
   3. Прус Н.М., Ускова С.М. “Відмінні риси побудови оздоровчого тренування. С.378-380. Прус Н.М. Спорт як засіб формування моральних якостей/ Матеріали IV-ї всеукраїнської науково-практичної конференції, Донецьк –2011. Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму.
   4. Прус Н.М./ Особенности женского организма занимающихся бегом. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя 2011р. с.128-129 Спорт як засіб формування моральних якостей.
   5. Козлова Т.Г., Прус Н.М., Кондратович А.Б. Фізичне виховання - здоров"я студентів. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції , Донецьк "Наука і освіта" 2011. с.90-92 Вплив фізичних навантажень на здоров’я студентів НТУУ "КПІ".
   6. Шевцов В.І., Прус Н.М./ VIII Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасних наук" (збірник), Польща, 2013, с.17-19
   7. Бібліографічний опис:Файнберг Б.А., Прус Н.М. Движение – путь к увеличению продолжительности жизни.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.20-24 ; Мова публікації:українська
   8. Бібліографічний опис: Прус Н.М.,Ускова С.М. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10 ; Мова публікації:українська
   9. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; Мова публікації:українська/
   10. Прус Н. М.,Ускова С.М. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17; Мова публікації: українська.

   11. Прус Н. М.,Ускова С.М. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; Мова публікації: українська.

   12. Гаврилова Н.М., Прус Н. М. Значение некоторых нагрузок и режимов для здоровья.// Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 59-62; Мова публікації:українська.

   13. Бібліографічний опис:Скибицкий Игорь Глебович, Прус Надежда Михайловна. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой  на состояние резервных возможностей организма спортсменов.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г., Переяслав-Хмельницкий. //Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.133-136; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації: українська.

   14. Бібліографічний опис:Скибицький Ігор Глібович, Прус Надія Михайлівна. Вплив різних режимів тренувальних навантажень на показники розвитку фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVIII Международная научная конференция, 26-27 октября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 10(18),часть 4, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.128-133; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

   15. Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Прус Н. М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена.//Актуальные научные исследования в современном мире:XVII Международная научная конференция, 26-27 сентября 2016г.,Переяслав-Хмельницкий.//Сборник научных трудов, выпуск 9(17),часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016.-  С.114-117; Наукометричні БД:Copernik; Мова публікації:українська.

Сабіров Олександр Сергійович

   1. Роль особистісно-орієнтованого підходу у професійній підготовці фахівців з фізичної культури. Сабіров О.С./ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, Вид-воНПУ ім.М.П.Драгоманова, - К.: 2011, серія 15 , вип.11, с.289-292
   2. Актуалізація оздоровчих вимірів у сучасній освіті. Сабіров О.С./ Збірник тез. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 2011р.) вип.4, том 1. с.327-328
   3. закордонних; Бібліографічний опис:Сабіров О.С. Навчально-методичне забезпечення формування у студентів рухових умінь і навичок гри в регбі.//Journal of Education, Health and Sport/Radom University in Radom, Poland, Volume 5,№3 2015,Radom,2015. - P.325-334; Мова публікації:українська/
   4. Бібліографічний опис:Сабіров О., Пантік В., Гац Г. Стан фізичного розвитку студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 3(35), Луцьк: 2016 - С. 60-65; Мова публікації: українська.

   5. Бібліографічний опис:Сабіров О., Пантік В., Шевчук А. Стан фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(36), Луцьк: 2016 - С. 67-72; Мова публікації:українська.

    - Бібліографічний опис:Сабіров О., Цьось А., Бергер Ю. Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 3(31), Луцьк: 2015 - С. 202-210; Мова публікації:українська

   6. Бібліографічний опис:О. Сабіров, А. Хомич, О.Самчук. Стан фізичного і психологічного компонентів здоров'я в якості життя студентів вищих навчальних закладів.//Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць/ Вид-во Східноєвропейського Національного Університету  ім.Л.Українки,  вип. 4(32), Луцьк: 2015 - С. 60-65 ; Мова публікації:українська. 

Саєнко Сергій Володимирович

   1. Арзютов Г.М., Комар В.Є, Рябчун Л.Я., Саєнко С.В., Сучасний стан і розвиток фізичної культури і спорту в світі. Науковий часопис, вип.15, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011р. с.8-11.
   2. Саєнко С.В. Методика ефективного навчання техніки в єдиноборствах/Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова/Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) серія 15, випуск 12., 2011
   3. Саєнко С.В. Зміст педагогічних понять при розвитку координаційних здібностей єдиноборців/Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова/Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) серія 15, випуск 12., 2011.
   4. Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Оптимізація викладання предмету "Фізичне виховання" в умовах кредитно-модульного навчання студентів технічного університету/ Балухтіна В.В., Золотухін Б.Є., Саєнко С.В./Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2011,серія 15, вип 5. 4с.
   5. Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Зміст і послідовність навчання базовій техніці дзюдо/ Арзютов Г.М., Гуска М.Б., Саєнко С.В./Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2011,серія 15, вип 6. 5с.
   6. Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критерієв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту /Агеєв П.М., Запольський Д.П.,Саєнко С.В.,Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип.17, Київ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова 2012., с.4-12
   7. Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Самооцінка сформованості і стійкості суб"єктивних критеріїв оцінки успішності досягнення результатів у спортсменів різних видів спорту/ Агеєв П.М., Запольський Д.П., Саєнко С.В./Вид-во МПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2012,серія 15, вип 17. 6с.
   8. Методика планирования и построения учебно-тренировочного процесса в греко-римской борьбе для студентов-спортсменов НТУУ "КПИ". Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2(28) с.98-104
   9. Закони і закономірності при побудові рухів на заняттях фізичного виховання у ВНЗ. Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 12(39) с.120-124
   10. Экспресс оценка функционального состояния спортсменов силовой направленности. Крилов А.Г., Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 12(53) 14 с.58-61
   11. Біомеханічний аналіз статодинамічної стійкості тіла студентів НТУУ КПІ, котрі займаються боротьбою на поясах Алиш". Крилов А.Г., Саєнко С.В./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 10(51) 14 с.99-102
   12. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров"я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту; Назва доповіді - Экспресс оценка функционального состояния спортсменов силовой направленности; Автори - Саєнко С.В.; Місце проведення - Киев, НПУ М.П.Драгоманова; Дата проведення: 19.03.2015
   13. Доповідь: Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров"я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту; Назва доповіді - Экспресс оценка функционального состояния спортсменов силовой направленности; Автори - Саєнко С.В.; Місце проведення - Киев, НПУ М.П.Драгоманова; Дата проведення: 19.03.2015

Скибицький Ігор Глібович

   1. Скибицький І.Г. Вплив силових навантажень на показники рухових реакцій спортсменів. Матеріали 9-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2009 р., Суми.
   2. Скибицький І.Г. Психічна напруга в спорті. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спорт, духовність, гуманізм в сучасному суспільстві”, 9 жовтня 2009р. Донецький інститут здоров’я.
   3. Скибицький Ігор. Дослідження впливу мотивації на психічний стан спортсмена \\ Проблеми формування здорового способу життя молоді. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010, С. 69 – 77.
   4. Скибицький І.Г. Психічні навантаження в спорті. \\ Матеріали науково-практичної конференції „Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту” Одеса – 2010 С. 132 – 136.
   5. Скибицький І.Г. “Вплив мотивації на стан психіки спортсмена”, Науковий часопис, серія 15 вип.11, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011р., С.8.
   6. Скибицький І.Г. “Кросова підготовка як засіб розвитку витривалості спортсмена, які займаються рукопашним боєм”. Науковий часопис, серія 15 вип.13, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2011р., с.8.
   7. Скибицкий И.Г. “Исследование методики развития выносливости для спортсменов занимающихся рукопашным боем», Матеріали VI-ї науково-практичної конференції “Наука і освіта”, 21 жовтня 2011р. Донецьк 2011., с.8.
   8. Скибицкий І.Г. “Ударна” методика розвитку витривалості для спортсменів єдиноборців””, Матеріали VI-ї науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2011р, Львів ЛНУ ім.І.Франка.
   9. Мотиваційна складова діяльність у спортсменів/ Скибицький І.Г, /Вид-во Львів, Державний нац. ун-т ім.І.Франка, вип.15, с.135-140, 2012р. Дослідження силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів.
   10. Скибицький І.Г./ Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип.98, том 2/ Вид-во Чернігівський НПУ ім.Т.Г.Шевченка, Чернігів 2012. с.287-291 "Ударна" методика розвитку витривалості учасників занять рукопашним боєм.
   11. Скибицький І.Г./ Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів 2012, с.162-164. Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов.
   12. Скибицький І.Г./ Матеріали ІІІ Міжнародної електроннної науково- практичної конференції "Психологічні, педагогічні та методико-біолгічні аспекти фізичного виховання", 20-27 квітня 2012р., Одеса 2012, с.40-42.
   13. Дослідження впливу мотиваційної складової на психічний стан спортсменів Скибицький І.Г./ Матеріали ІІІ Міжнародної електроннної науково- практичної конференції "Психологічні, педагогічні та методико-біолгічні аспекти фізичного виховання", 20-27 квітня 2012р., Одеса 2012, с.38-40
   14. Дослідження взаємозв’язків нервової системи спортсменів із індивідуальними особливостями ведення двобоїв (на прикладі фехтуванні). Скибицький І.Г.. /Міжнародная научно-практическая конференция "Севременные научные достижения-2013" (5-6.02.2013), м.Прага. С.47-51
   15. Дослідження впливу дозованих вправ з обтяженнями на показники розвитку фізичних якостей студентів ВУЗУ. Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 11(52) 14 с.103-106
   16. Особливості формування агресивної поведінки спортсмена. Скибицький І.Г./Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. Збірник наукових праць XXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград 2015, с.148-152
   17. Методика улучшения аэробной производительности студентов на занятиях легкой атлетикой в программе физического воспитания. Скибицкий И.Г. Materials of the XI International research and practical conference, "Proceedings of academic science-2014", 2014. Volume 3. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.83-86
   18. Методика оценки функионального состояния спортсменов. Скибицкий И.Г. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта", Министерство спорта республики Саха (Якутия) ФГБОУ ВПО Чурапчински. 2014, с.27-29
   19. Анализ влияния занятий атлетической гимнастикой на состояние резервных возможностей организма спортсменов. Скибицкий И.Г. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта", Министерство спорта республики Саха (Якутия) ФГБОУ ВПО Чурапчински. 2014, с.30-32
   20. Доповідь: Назва заходу Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта"; Назва доповіді - Методика оценки функционального состояния спортсменов.; Автори - Скибицький І.Г.; Місце проведення - г.Саха (Якутия), (on-line Kиїв); Дата проведення: 05.09.2014
   21. Бібліографічний опис:"Скибицкий И.Г. Влияние психической напряженности на показатели двигательных реакций спортсменов.//MATERIAL of 11 international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015 October 30 – November 7. 2015. Volume 13. Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD – 2015.- P.13-15 " ; Мова публікації:українська
   22. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; Мова публікації:українська
   23. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г.,Мохунько О.Д. Дослідження впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів(на прикладі футболу)/Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова,серія 15, вип. 4(74)16, К: 2016 - C. 94-97 ; Мова публікації:українська
   24. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на функціональний стан спортсменів //XXIII Міжнародна науково-практична Інтернет-Конференція «Проблемы и перспективы развития. науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии.29 февраля 2016./Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 8 сторінок, Переяслав – Хмельницький,2016. ; Мова публікації:українська
   25. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г. Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму. //Збірник наукових праць XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."/Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету ім.Володимира Винниченка, Кіровоград ,2016.- С.58-61 ; Мова публікації:українська
   26. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Гаврилова Н.М. Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 77-80 ; Мова публікації:українська
   27. XXII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах на сучасному етапі. Стан та перспективи розвитку."; Назва доповіді - Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на стан резервних можливостей організму.; Автори - Скибицький І.Г.; Місце проведення - Кіровоград ; Дата проведення: 21.05.2016
   28. Міжнародна конф; Назва заходу XI international research and practice conference Fundamental and applied science – 2015; Назва доповіді - Влияние психической напряженности на показатели двигательных реакций спортсменов.; Автори - Скибицкий И.Г.; Місце проведення - Sheffield.; Дата проведення: 07.11.2015
   29. XXIII Міжнародна науково-практична Інтернет-Конференція «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии.; Назва доповіді - Аналіз впливу занять атлетичною гімнастикою на функціональний стан спортсменів; Автори - Скибицький І.Г.; Місце проведення - Переяслав – Хмельницький; Дата проведення: 29.02.2016/
   30. Бібліографічний опис: Вплив різних тренувальних навантажень на показники розвитку
    фізичних якостей студентів груп атлетичної гімнастики». 26-27
    листопада 2016р Переяслав-Хмельницький 26.10.2017. вип..11. с136-142.; Мова публікації:українська.

   31. Бібліографічний опис:«Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій

    спортсменів» Науковий часопис національного пед.. університету ім..Драгоманова. серія -
    15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури. (фізична культура іспорт. Вип..01 (68) вересень 2016. с. 74-77.; Мова публікації:українська.

   32. Бібліографічний опис:« Влияние занятий атлетической гимнастикой на состояние

    резервных возможностей организма спортсменов» .12 miedzynarodowej naukowi praktyznej konferencij. Nauka teoria i praktika 2016 07-15 sierpnia 2016. Przemysl.2016 07-15 августа 2016.с.102-108.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська.

   33. Бібліографічний опис:«Иcследование взаимовлияния силовых и аэробных нагрузок в атлетической гимнастике». Materials of 12 international Research and Practice conference volume 2.Prospec word sciencen2016 yuli 30 august.7.2016 c23-24.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська.

   34. Бібліографічний опис:«Генезис формирования агрессивного поведения в спорте» . Materials of 13 cinduct of modern science -2016. Phisical culture and sport histori philosophy Sheffild. November 30 december 2016. 16-20.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська.

Тимко Іван Іванович

   1. Тимко І.І., Шарафутдінова С.У. “Карегування психологічних якостей студентів засобами фізичного виховання”, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип.91, Чернігів 2011, С.441-443.
   2. Развитие силы студентов ВУЗА. Крылов А.Г., Тимко И.И. Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения. Материалы Х Муждународной научно-практической конференции. том 2, Сургут, Издательский цент СурГУ 2011, с.96-97 Зміни морфо-функціонального статусу та рухових якостей у студентської молоді 17-22 років.
   3. Тимко І.І. , Крилов А.Г./ Науковий часопис Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)/ вид-во ім.М.П.Драгоманова, К: 2013,серія 15, вип 2 (28). 5с. Особенности выполнения упражнений в атлетической гимнастике студентами ВУЗа.
   4. Тимко И.И., Крылов А.Г./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, c.6
   5. Техніка греблі на байдарках і каное. Тимко І.І./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 12(53) 14 с.100-103
   6. Силова підготовка студентів у навчальному відділенні атлетичної гімнастики. Тимко І.І., Смовженко А.М., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.69-73
   7. Засоби і методи розвитку фізичних якостей студентів. Тимко І.І., Шишацька В.І., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.73-77
   8. Тестування студентів за кліностатичною пробою. Тимко І.І., Захарова І.Ю., Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2014" Volume 21. Fizyczna kultura i sport. : Przemysl. Nauka i studia. с.94-98

Томашевський Дмитро Володимирович

   1. Доповідь: -Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров"я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.; Назва доповіді - Инновационные методики обучения игры в пляжный волейбол в соответствии с современными тенденциями развития игры.; Автори - Томашевський Д.В.; Місце проведення - Киев, НПУ М.П.Драгоманова; Дата проведення: 19.03.2015.
   2. Бібліографічний опис:Томашевський Д.В. Відновлення працездатності спортсмена -студента психологічними засобами. //Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SA NAUKA I TECHNIKAMI - 2015". 07-15 listopada 2015 roku, Volume 9, Medycyna. Nauk biologicznych. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P.55-59 ; Мова публікації:українська
   3. Бібліографічний опис:Томашевський Д.В. Вплив фізичних навантажень на опорно-руховий апарат і функціональний стан студентів спортсменів. //Materialy XIІ Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "STRATEGICZNE PYTANIE SWIATOWEY NAUKS - 2016". 07-15 lutego 2016 roku, Volume 6, Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2016. P.83-87 ; Мова публікації:українська
   4. Бібліографічний опис:Ковцун В.І., Томашевський Д.В. Особливості програмування фізичної і спеціальної фізичної підготовки волейболісток в різних фазах ОМЦ. //Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя.", випуск 23(89), вид-во Украънська міжнародна Академія профілактичної медицини НТШ №1, Львів,2014. С.13-17 ; Мова публікації:українська
   5. Бібліографічний опис:Томашевський Д.В., Ковцун В.І. Особливості харчування студентів. //Збірник наукових праць "Феномен людини. Здоровий спосіб життя.", випуск 24(90), вид-во Украънська міжнародна Академія профілактичної медицини НТШ №1, Львів,2014. С.34-40 ; Мова публікації:українська/
   6. Бібліографічний опис:Томашевський Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ." //МАТЕРИАЛИ XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г., София «Бял ГРАД-БГ» OOД ,2017.- C.93-100
    ; Мова публікації:українська.

   7. Бібліографічний опис:Томашевський Д. В. Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.// XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017»,Volume 8 : Физическата култура и спорта . Филологическите науки . Философия ., София . «БялГРАД-БГ».,2017. -C.52-55.; Мова публікації:українська.

   8. XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЙНОВИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ - 2017»15 - 22 март 2017 г.; Назва доповіді - ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ З ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРШОГО ВІКУ.; Автори - Томашевський Д. В.; Місце проведення - Софія, Болгарія; Дата проведення: 15.03.2017.

   9. международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2017»; Назва доповіді - Методика проведення занять волейболом з особами старшого та похилого віку.; Автори - Томашевський Д. В.; Місце проведення - Софія, Болгарія; Дата проведення: 22.04.2017.

Ускова Світлана Михайлівна

   1. Анализ эффективности оценки функционального состояния. Ускова С.М., Прус Н.М. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе» (11.07.2014) с.Намцы, Республика Саха (Якутия), с.350-355.
   2. Обучение беговым легкоатлетическим дисциплинам студентов ВУЗов. Ускова С.М., Гаврилова Н.М./Актуальные проблемы экологии и здоровья человека/ Материалы I Международной научно-практической конференции (25 апреля 2013)./ Вид-во Череповецкий государственный университет, Череповец 2013, с.188-191
   3. Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Ускова С.М. Двигательная активность – необходимое условие полноценной жизни человека.//Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2016.Том 18. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ»,2016.- С.24-28 ; Мова публікації:українська
   4. Бібліографічний опис:Скибицький І.Г., Прус Н.М., Ускова С.М. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 01(68)16, К: 2016 - С. 80-83 ; Мова публікації:українська
   5. Бібліографічний опис: Прус Н.М.,Ускова С.М. Рекомендації щодо навчання правильному диханню під час оздоровчого бігу.// Materials of the XII International scientific and practical conference, "Trends of modern science ". 30 may - 07 june 2016. Volume 18.Physical culture and sport. Psychology and sociology.Philosophy.Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 7-10 ; Мова публікації:українська/
   6. Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Физическое воспитание и физическая культура в аспектах здоровья человека.//Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- P. 13-17
    ; Мова публікації:українська.

   7. Бібліографічний опис:Прус Н. М.,Ускова С.М. Отдельные нетрадиционные и традиционные системы оздоровления.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2017 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 68-72; Мова публікації: українська.

   8. Бібліографічний опис:Скибицкий И. Г.,Ускова С.М. Генезис формирования агрессивногоповедения спортсмена. //Materials of  XII International research  and practice conference, "CONDUCT OF MODERN SCIENCE -2016 ". 30 novembre - 07 decembre 2016. Volume 11. Physical culture and sport. Science and education LTD. Sheffield. 2016.- P. 16-21 ; Мова публікації:українська.

Устименко Григорій Олександрович

   1. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112
   2. Методы регламентировано-облегчающего разучивания двигательных действий с помощью тренажеров и технических средств в баскетболе. Устименко Г.О., Яременко О.М. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. ґматеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (19-20 квітня 2012 року), том 2, Суми 2012. с.357-361
   3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений Украины. Бойко А.Л., Эфременко В.М., Яременко О.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. вип.98, том 2, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2012. с.161-163/
   4. Бібліографічний опис:Устіменко Г.О. Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, вип. 3К(84)17, К: 2017 - С.476-479;  Мова публікації: українська.

   5. VIII International Scientific-Practical Conference, "Modern problems and prospects of development of physical education, health and training of future professionals of physical education and sports"  ; Назва доповіді - Висвітлення цінностей фізичної культури в вихованні молодого покоління.; Автори - Устіменко Г.О.; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 23.03.2017.

Файнберг Борис Аркадійович

   1. Основы методики обучения и тренировок в баскетболе студентов 1-2 курсов. Файнберг Б.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 5(48) 14 с.134-138
   2. Социально-психологические факторы оздоровительных систем студентов технических вузов. Файнберг Б.А./Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова/ Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, К: 2014,серія 15, вип 9(50) 14 с.149-153.
   3. Особливості нейродинамічних характеристик студентів, які займаються на навчальному відділенні футболу в НТУУ "КПІ". Файнберг Б.А. Фізичне виховання в констекті сучасної освіти. Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції. Олімпійська академія України, Київ-2014., с.168-170.
   4. Файнберг Б.А. Содержание двигательной активности при формировании здорового образа жизни студентов / Збірка науково-методичних праць "Наукові і організаційно-методичні основи формування рухової активності студентів", Донецьк-2011.
   5. Файнберг Б.А., Ускова С.М. "Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять в фізичному вихованні і спорті", Результати здачі теста Купера студентами ВУЗа, ІІ Міжнародна науково-практична електронна конференція , м.Одеса, 29 квітня 2011.
   6. Викладання легкої атлетики в п
   7. олітехнічному виші. Гаврилова Н.М., Файнберг Б.А. Вісник Чернігівського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. вип.98, том.ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання. Чернігів 2012. с.101-103
   8. Роль физической культуры в организации учебного труда студентов. Файнберг Б.А., Дакал Н.А. Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія 15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). вип.6 (32), 2013. с.43-48
   9. Бібліографічний опис:"Рациональная двигательная активность-жизненная необходимость" Materials of the XII International Scientific and Practical Conference "Science and Civilization - 2016" Volume 14 Psychology and sociology Philosophy, Sheffield, Science and Education LTD, 2016,стор.24-27.
   10. Бібліографічний опис:"Движение-путь к увеличению продолжительности жизни" Материали за ХII Международна научна практична конференция "Ключови въпроси в съвременната наука - 2016" Том 18 Физическакултура и спорт, София, "БялГРАД"ОДД 2016, стор.20-23.; Мова публікації:українська
   11. Доповідь. Международная научная конференция "Science and Civilization"; Назва держави - Великобританія; Назва доповіді - Рациональная двигательная активность-жизненная необходимость; Автори - Гетман В.О., Файнберг Б.А.; Місце проведення - г.Шеффилд; Дата проведення: 30.01.2016
   12. Матеріали ХІІ Межнародної науково-практичної коференції "Ключови въпроси в съвременната наука - 2016"; Назва держави - Болгарія; Назва доповіді - Движение-путь к увеличению продолжительности жизни.; Автори - Файнберг Б.А., Прус Н.М.; Місце проведення - м.Софія; Дата проведення: 15.04.2016/
   13. Бібліографічний опис:Гаврилова Н.М., Файнберг Б.А. Физические нагрузки и их эффект для здоровья человека. //Materials XII International research and practice conference "Fundamental and applied science-2016" 30.10 - 07.11.2016., VOLUME 10, Physical culture and sport. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD. 2016.- р.10-13; Мова публікації: українська.

   14.  Бібліографічний опис:Файнберг Б.А.,Гаврилова Н.М. Краткая характеристика некоторых форм оздоровительной физической культуры. //Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Wyksztalcenie i nauka bez granic ". 07-15.12.2016 roku, Tom 7, Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2016. P. 72-76.

   15. Бібліографічний опис:Файнберг Б.А. Факторы воздействия и способы сохранения здоровья.// Materials of XIII International research and practice conference "Science without borders" 30.03-07.04.2017, Volume 11.  Physical culture and sport. Sheffield. Science and education LTD. 2017.- P. 62-67.

Шевцов Валерій Іванович

   1. Шляхи розвитку фізичної якості гнучкості студентів-футболістів. Шевцов В.І. /Материали ХІ міжнародної Веденсько-практичної конференції "Veda a technologie: krok do budoucnosti-2015", -Dil 14, Lekarstvi Biologicke vedy. Telovychova a sport.: Praha. Publishing House "Education and Science", с.103-104.
   2. Доповідь : ХІ міжнародна Веденсько-практична конференція "Veda a technologie: krok do budoucnosti-2015"; Назва доповіді - Шляхи розвитку фізичної якості гнучкості студентів-футболістів; Автори - Шевцов В.І.; Місце проведення - м.Прага (on-line Київ); Дата проведення: 22.02.2015.
   3. Шевцов В.І., Журавльов С.О., Кондратович А.Б. Особливості травмування в футболі / Міжнародна науково-практична конференція "Здоров"я і освіта , проблеми і перспективи" , Донецьк-2011.

Яременко Олег Миколайович

   1. Требования к функциям центрового игрока в современном баскетболе. Яременко О.М. Материалы з 11-а международна научна практична конференция, "Настоящи изследвания и развитие", -2015. Том 12. Психология и социология. Музыка и живот. Физическа култура и спорт. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД., с.79-82.
   2. Доповідь: -XI International research and practical conference, "Proceedings of academic science-2014"; Назва доповіді - Технико-тактические приемы игры в нападении как показатели соревновательной деятельности центровых игроков.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення - Sheffield.(on-line Kиїв); Дата проведення: 30.08.2014.
   3. Доповідь: - Международна научна практична конференция, "Настоящи изследвания и развитие"; Назва доповіді - Требования к функциям центрового игрока в современном баскетболе.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення - г.София, Болгария (on-line Kиїв); Дата проведення: 15.01.2015.
   4. Технико-тактические приемы игры в нападении как показатели соревновательной деятельности центровых игроков. Яременко О.М. Materials of the XI International research and practical conference, "Proceedings of academic science-2014", 2014. Volume 3. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. Sheffield. Sciense and education LTD. с.80-83.
   5. Яременко О.М. Баскетбол как средство физического воспитания студентов непрофильных высших учебных заведений/ Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, серія №15, "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт", 2011 р.
   6. Практичне обгрунтування ефективності вправ, направлених на покращення стрибучості баскетболістів. Кузенков О.В., Устименко Г.О., Яременко О.М.. Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи. за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011), Київ Видавничий центр НУБіП України 2011. с.108-112
   7. Методы регламентировано-облегчающего разучивания двигательных действий с помощью тренажеров и технических средств в баскетболе. Устименко Г.О., Яременко О.М. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України. ґматеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (19-20 квітня 2012 року), том 2, Суми 2012. с.357-361
   8. Баскетбол в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений Украины. Бойко А.Л., Эфременко В.М., Яременко О.М. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. вип.98, том 2, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів 2012. с.161-163
   9. Організація раціонального добового режиму життєдіяльності студентів. Яременко О.М./ Фізична культура і спорт (збірник наукових прац) вип.15, Вид-во: Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського "Інститут фізичного виховання і спорту", Вінниця 2013, с.268-272
   10. Бібліографічний опис:Яременко О.Н. Основы баскетбола.//Materialy XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "WSCHODNIE PARTNERSTWO - 2015". 07-15 wrzesnia 2015 roku, Volume 3, Medycyna Ekologia Rolnsctwo. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia. Przemysl. 2015. P. 49-53 ; Мова публікації:українська
   11. Бібліографічний опис:Яременко О.Н. Осоенности спортивной тренировки баскетболистов.//Materialy ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016",22-28 unora 2016, Dil 10,Pedagogika. Telovychova a sport. Publishing House "Education and Science",Praha - 2016.- P.88-89 ; Мова публікації:українська
   12. Бібліографічний опис:Яременко О.Н. Броски в баскетболе.//Материали за 11-а международна научна практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL - 2015», 17-25 November 2015. Том 12.Лекарство Биологии Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ», 2015.- С.102-105 ; Мова публікації:українська
   13. XI Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney Konferencji "WSCHODNIE PARTNERSTWO - 2015"; Назва доповіді - Основы баскетбола.; Автори - Яременко О.Н.; Місце проведення - Przemysl; Дата проведення: 15.09.2015
   14. ХІI Mezinarodni Vedecko-prakticka konference "VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2016"; Назва доповіді - Осоенности спортивной тренировки баскетболистов.; Автори - Яременко О.Н.; Місце проведення - Praha; Дата проведення: 28.02.2016
   15. 11-а международна научна практична конференция, «ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL - 2015»; Назва доповіді - Броски в баскетболе.; Автори - Яременко О.Н.; Місце проведення - София.; Дата проведення: 25.11.2015/
   16. Бібліографічний опис:Яременко О.М. Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 81-83; Мова публікації:українська.

   17. Бібліографічний опис:Яременко О.М. Передача,ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.//Materialy XIII Miedzynarodowey Naukowi-Praktycznej Konferencji  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku, Tom 3, Pedagogiczne nauki. Muzika i zycie. Fizyczna kultura i sport. Nauka i studia.  Przemysl. 2017. P. 84-86.

   18. XIII Miedzynarodowа Naukowa-Praktyczna Konferencja  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku; Назва доповіді - Витривалість її розвиток, гнучкість і методи її удосконалення.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення - Przemysl; Дата проведення: 07.03.2017.

   19. XIII Miedzynarodowа Naukowa-Praktyczna Konferencja  "Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2017". 07-15 marca 2017 roku; Назва доповіді - Передача,ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі.; Автори - Яременко О.М.; Місце проведення -  Przemysl; Дата проведення: 07.03.2017.